Je li Muhamed izvodio čuda kao Isus?

Je li Muhamed činio čuda kao što ih je činio Isus?

Biblijski proroci izvodili su čuda kako bi utvrdili svoja uvjerenja. Primjerice, Mojsije je rekao Bogu u Izlasku 4,1: „Ali ako mi [Izraelci] ne povjeruju i ne poslušaju glasa mojega, nego reknu: ‘Gospod ti se nije objavio’?“ I kako je Bog odgovorio? Rekao je Mojsiju da baci svoj štap na zemlju; i štap se odmah pretvorio u zmiju. Rekao je Mojsiju da ju podigne za rep; i pretvorila se natrag u štap. Onda je Bog rekao u Izlasku 4,5: „[Učini to]… da bi vjerovali da ti se objavio GOSPOD, Bog njihovih otaca, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev.“

Slično se dogodilo Iliji na gori Karmelu: Bog ga je izazvao i poslao oganj s neba da bi potvrdio da je pravi prorok (vidi 1. Kraljevima 18,16-39). Što se tiče Isusa, zapravo je izašao i rekao: „Ako ne činim djela Oca svojega, nemojte mi vjerovati“ (Ivan 10,37). I onda ih je činio. Čak je i Nikodem priznao Isusu: „Rabbi, znamo da si učitelj, od Boga došao, jer nitko ne može činiti te znake koje ti činiš ako Bog nije s njim“ (Ivan 3,2).

Ovakva potvrda nikad se nije dogodila u korist Muhameda. Zapravo, Muhamed, utemeljitelj islama, vjerovao je da je Isus prorok koji je izvodio čuda, uključujući podizanje mrtvih.

Muslimani također vjeruju da su Mojsije i Ilija činili čuda. Međutim, u Kuranu kada su nevjernici izazvali Muhameda da izvede čudo, on je odbio. Samo je rekao da bi trebali pročitati jedno poglavlje u Kuranu (Sura 6,8-9.37).

A ipak, sam Muhamed je rekao: „Alah je kadar poslati čudo“ (Sura 6,37). Čak je rekao: „Oni govore: ‘Zašto mu Gospodar njegov ne pošalje kakvo čudo?’“ (Sura 6,37).

Za razliku od Isusa, čuda nisu bila znak Muhamedove službe. Tek 150 ili 200 godina nakon Muhamedove smrti njegovi su sljedbenici izmislili čuda i pripisali mu ih.

Autor: Dr. Norman Geisler; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Jesus.org

NAJNOVIJE!