Najveća potreba na svijetu

Najveća potreba na svijetu nije fizička nego duhovna. Biblija nam otkriva naše pravo stanje i kako se ono može promijeniti.

Svi smo rođeni slijepi. Ne fizički, nego duhovno. U 2. Korinćanima 4, 4-5 Pavao daje opsežnu izjavu o našem prirodnom ljudskom stanju. Piše:

Ako je i zastrto evanđelje naše, u onima je zastrto koji propadaju: u onima kojima bog ovoga svijeta oslijepi pameti nevjerničke da ne zasvijetli svjetlost evanđelja slave Krista koji je slika Božja.

Bog ovoga svijeta zaslijepio je um nevjernika da ih spriječi da vide svjetlo evanđelja slave Krista. Razmisli o tome što govori. Bog ovoga svijeta (obratite pažnju na malo “b”) zaslijepio je um nevjernika. Sotonina najveća pobjeda na Zemlji je sljepoća koju je unio u živote svakog čovjeka od Adama i Eve. Što nismo u stanju vidjeti? Svjetlost evanđelja Kristove slave.

Najveća potreba na svijetu

Najveća potreba čovječanstva je vid. Od rođenja, oči našeg uma i srca ne mogu vidjeti istinu i dobrotu i ljepotu Isusa Krista, Gospodina svega stvorenja i Spasitelja grešnika. A ako ga ne budemo mogli vidjeti i vjerovati u njega, otići ćemo u pakao. Nitko ne dolazi k Ocu osim po Isusu (Ivan 14,6). “I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti” (Djela 4, 12).

PROČITAJTE: Zašto nam treba Spasitelj?

Sveto pismo je jasno da će nakon smrti svaka osoba provesti vječnost ili na nebu s Gospodinom ili u paklu odvojena od Njega (Luka 16, 19-31). Stoga je ključno SADA izbjeći pakao i vječnost provesti s Bogom.

Kako možemo izbjeći pakao?
Foto: Unsplash

Kako možemo izbjeći pakao?

Sveto pismo jasno kaže da su svi sagriješili i lišeni su Božje slave (Rimljanima 3, 23). Grijeh nas odvaja od Boga. Budući da je Bog savršen, ne možemo biti u njegovoj prisutnosti na nebu ako se naši grijesi ne uklone. Zapravo, Rimljanima 6, 23 uči: “Plaća za grijeh je smrt, a Božji dar je vječni život u Kristu Isusu, Gospodinu našem.”

Odgovor na ljudski grijeh i odvojenost od Boga nalazi se samo u Isusu Kristu. On nudi vječni život kao besplatan dar svim ljudima. Ivan 3, 16 objašnjava: “Jer Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina da nijedan koji u njega vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni.”

Biblija uči kako možemo imati vječni život umjesto vječnosti u paklu. U Rimljanima 10, 9 stoji: “Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.” Dakle, moramo vjerovati da je Isus Gospodin i da je ponovno oživio nakon smrti na križu. Kada to učinimo, primamo ga u svoj život i postajemo Božje dijete (Ivan 1, 12).

Znači li to da možemo sa sigurnošću znati da nećemo ići u pakao? Biblija uči: “To napisah vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate život vječni” (1. Ivanova 5, 13). Ništa nas ne može odvojiti od Božje ljubavi (Rimljanima 8, 37-39).

Rimljanima 5, 8 uči: “A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije.” Ta Božja ljubav dovela je Isusa s neba na zemlju da živi, ​​umre i vrati se u život kako bi nam se pružila priliku da imamo vječni život vjerujući u njega.

Još bolje, vječni život je nešto što počinje dok živimo na zemlji! Spasenje nije samo izbjegavanje pakla; radi se o prihvaćanju istinskog života u Kristu (Ivan 10, 10).

Samo te Isus može spasiti

Međutim, da prihvatite Isusa kao svog Spasitelja i dobijete vječni život, Bogu možete odgovoriti nečim sličnim ovome:

“Bože, shvaćam da sam grešnik i nikada ne bih mogao doći u nebo svojim dobrim djelima ili bilo kakvim naporima. Upravo sada polažem svoju vjeru u Isusa Krista kao Sina Božjega, koji je živio savršen život, umro kao žrtva pomirnica za moje grijehe i uskrsnuo od mrtvih da mi dade život vječni. Molim te, oprosti mi moje grijehe i pomozi mi živjeti za tebe. Hvala ti što me prihvaćaš i daruješ mi život vječni.”