Najveće probuđenje u ljudskoj povijesti

Najveće probuđenje u ljudskoj povijesti za koje znamo dogodilo se u gradu Ninivi. Populacija Ninive u to vrijeme bila je oko milijun ljudi, a preporod je zahvatio cijeli grad. 

No, nije to bilo zahvaljujući Joni, proroku kojeg je Bog poslao. Kada mu je Gospodin rekao da ide u Ninivu i propovijeda, on je uhvatio brod koji je išao u suprotnom smjeru. Progutala ga je velika riba, a nakon što se pokajao, riba ga je ispljunula na suhu zemlju. 

Jona nije bio sretan o propovijedanju tim ljudima. On čak nije mario osuđuje li ih Bog. Tako da im je jednostavno rekao: „Još četrdeset dana i Niniva će biti razorena.“ (Jona 3,4). Jednostavnije rečeno, Jona je govorio: „Gorit ćete pa se i nosite s time.“ 

Nije tu bilo ponude za oprost, no nevjerojatno, Bog je djelovao u Ninivi. Ljudi su Mu se okrenuli. Pokajali su se. I zbog toga ih je Bog poštedio. 

VIDI OVO: Što nas uči Knjiga o Joni?

Kasnije je Isus rekao: „Ninivljani će ustati na Sudu zajedno s ovim naraštajem i osuditi ga jer se oni na propovijed Joninu obratiše, a evo, ovdje je i više od Jone!“ (Matej 12,41). 

Ljudi iz Ninive nisu imali poruku koju mi danas imamo. Oni nisu čuli da ih je Bog volio tako jako da je poslao Svog Sina Isusa Krista da umre na križu i plati za njihove grijehe. Oni nisu čuli da, ako stavite vjeru u Isusa, možete znati da ćete, kada umrete, ići u raj. 

I oni nisu znali da se oproštaj može dati i primiti u istom trenu, ako osoba vjeruje. 

Možda se vaš život sada raspada. Krist ga može preobraziti. S kojim god se problemom danas suočavate, Isus Krist ga može popraviti – ako Mu dođete pod Njegovim uvjetima. 

Autor: Greg Laurie; Prijevod: Ida U.; Izvor: Harvest.org