Koji je najveći grijeh?
Foto: Unsplash

Najveći grijeh prema Bibliji je ne prihvatiti svjedočanstvo Duha Svetoga o tome tko je Isus Krist i što je došao učiniti za nas grešnike.

Nijedan grijeh nije veći od drugog grijeha u vječnom smislu. Svaki grijeh nas odvaja od Boga. Svi grijesi su “smrtni” grijesi zato što čak i jedan grijeh čini počinitelja duhovno mrtvim i i odvojenim od Boga.

Na zemlji nema pravednika koji, čineći dobro, ne bi nikad sagriješio. (Propovjednik 7, 20)

Isus je spomenuo da je jedan grijeh “veći” grijeh

Isus je u razgovoru s Poncijem Pilatom rekao: “Zbog toga ima veći grijeh onaj koji me predao tebi.” (Ivan 19, 11) U tom je kontekstu Judin grijeh bio namjeran, a Pilatov pasivan. Obojica su sagriješili, ali Isus je izjavio da je Judin grijeh veći. To bi moglo značiti da su oni, koji su čuli za Isusa kao Spasitelja i odbacili Ga, izloženi većoj kazni od onih koji o Njemu ništa ne znaju.

VIDI OVO: Grijeh koji Bog neće oprostiti nikada

Isus im odgovori: “Da ste slijepi, ne biste imali grijeha. No vi govorite: ‘Vidimo’ pa grijeh vaš ostaje.” (Ivan 9, 41)

Ipak, ovdje nema dokaza da je neki grijeh “najveći” od svih. Mudre izreke 6, 16-19 navode popis sedam grijeha koje Bog mrzi i koji su Njemu gnusni. Ali ni jedan od tih grijeha nije identificiran kao grijeh koji je veći drugog, niti je koji identificiran kao najveći grijeh.

Šest je stvari koje Gospod mrzi, a sedam ih je gnusoba njegovu biću: ohole oči, lažljiv jezik, ruke koje prolijevaju krv nevinu, srce koje smišlja grešne misli, noge koje hitaju na zlo, lažan svjedok koji širi laži, i čovjek koji zameće svađe među braćom.

Biblija spominje neoprostivi grijeh

Neoprostivi grijeh je grijeh nevjere. Ne može se oprostiti osobi koja umire u nevjeri. Iz Biblije je jasno da je Bog, zbog svoje ljubavi prema čovječanstvu, dao svoga Sina da umre za nas. Isus je rekao: “Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni” (Ivan 14, 6), pojašnjavajući da je On i samo On put do Boga i spasenja.

“I rekne li tko riječ protiv Sina Čovječjega, oprostit će mu se. Ali tko rekne protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni na ovom svijetu ni u budućem.” (Matej 12, 32)

VIDI OVO: Mogu li vjernici počiniti neoprostivi grijeh?

Isus je rekao o Duhu Svetom: “A kad on dođe, pokazat će svijetu što je grijeh, što li pravednost, a što osuda” (Ivan 16, 8). Tko ne prihvati svjedočanstvo Duha Svetoga o tome tko je Isus i što je došao učiniti, odbacio je jedino sredstvo spasenja, što je neoprostivo i u tom je smislu najveći grijeh od svih.