Vjerujem da bismo se trebali naučiti pouzdavati u Boga i to ne samo kad je sve jasno, nego pouzdavati se u Njega i u pustinji i pouzdavati se u Njega i kad nam srce krvari, upravo kao što se Petar pouzdavao u njega kad je bio u zatvoru, upravo kao što su se pouzdavali Pavao i Sila kad su pjevali u zatvoru u Filipima, upravo kao što se Pavao pouzdavao kad je bio zatvoren unutar četiri zida zatvorske ćelije, upravo kao što se svako srce kršćana treba pouzdavati u svoga Gospodina i kao što treba imati povjerenje u silu Božju da će ga izbaviti.

Nemojte misliti da je to lak put. Svijet će vam se smijati, ljudi će vas izvrći izrugivanju i ismijavanju. Ponekad ćete morati zauzeti jasan stav za Gospodina Isusa Krista zbog stava vaših šefova ili obitelji.

VIDI OVO: Zašto se uvijek trebate pouzdavati u Boga, a ne u sebe?

Moja Biblija to je predvidjela i moj Gospodin Isus to je unaprijed rekao: “I svaki će, koji radi mene ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili njive, stostruko primiti i baštiniti život vječni” (Mt 19,29). “Ako, dakle, tko hoće ići za mnom, neka se odreče samog sebe, neka uzme svoj križ i neka me slijedi” (Mt 16,24).

Kažem to ne zato da vas obeshrabrim, nego da vas ohrabrim. Ono što mi želimo i za što molimo više od ičega na ovom svijetu je da nastavimo s Bogom ići naprijed, naprijed, naprijed. A ja znam da će nas Gospodin voditi naprijed svaki korak puta.

Autor: Charles S. Price