U današnjem svijetu vrlo lako možemo postati nervozni, preplašeni, želeći pobjeći od svega što nas tišti. Biblija je prepuna primjera ljudi koji su se borili sa svojim ljudskim slabostima, podsjećajući nas da budemo hrabri, puni pouzdanja u Gospodina

Donosimo nekoliko biblijskih stihova zašto se u svakoj prilici možete pouzdati u Boga:

”S njim je tjelesna mišica, a s nama je Jahve, Bog naš, da nam pomaže i da bije naše bojeve.” Narod se pouzda u riječi judejskoga kralja Ezekije. (2 Ljetopisa 32,8)

Jer ti si, o Gospode, ufanje moje, Jahve, uzdanje od moje mladosti! (Psalam 71,5)

A kad tebe stiže, klonuo si duhom, na tebe kad pade, čitav si se smeo! Zar pobožnost tvoja nadu ti ne daje, neporočnost tvoja životu ufanje? (Job 4,5-6)

Zid je završen dvadeset i petog elula, za pedeset i dva dana. A kad su čuli svi naši neprijatelji i vidjeli svi pogani oko nas, bilo je to čudo u očima njihovim, jer su shvatili da je Bog naš učinio to djelo. (Nehemija 6,15-16)

Pristupajmo dakle smjelo Prijestolju milosti da primimo milosrđe i milost nađemo za pomoć u pravi čas! (Hebrejima 4,16)

Ne gubite dakle pouzdanja! Pripada mu velika plaća! 36Postojanosti vam uistinu treba da biste vršeći volju Božju zadobili obećano… A pravednik će moj od vjere živjeti, ako li pak otpadne, ne mili se on duši mojoj. (Hebrejima 10,35-36.38)

Vi ste, očito, pismo Kristovo kojemu mi poslužismo, napisano ne crnilom, nego Duhom Boga živoga; ne na pločama kamenim, nego na pločama od mesa, u srcima. Takvo pouzdanje imamo po Kristu u Boga. Ne kao da smo sami sobom, kao od sebe, sposobni što pomisliti, nego naša je sposobnost od Boga. (2. Korinćanima 3,3-5)

I ovo je pouzdanje koje imamo u njega: ako što ištemo po volji njegovoj, uslišava nas. (1. Ivanova 5,14)

Ne boj se, jer ja sam s tobom; ne obaziri se plaho, jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti, podupirem te pobjedničkom desnicom. (Izaija 41,10)

Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do Dana Krista Isusa. (Filipljanima 1,6)