Je li moguće ne griješiti cijeli dan?
Foto: Pexels

Ne postoji nijedan biblijski stih koji izričito kaže da griješimo svaki dan. Je li ikako moguće ne griješiti cijeli dan?

Biblija kaže da su svi ljudi zgriješili: “Jer svi su sagriješili i lišeni su slave Božje” (Rimljanima 3, 23). Zbog grijeha nam je potrebno pomirenje s Bogom. To se događa kada povjerujemo u Isusa kao Božjeg Sina, koji je živio bezgrešan život, umro za nas i uskrsnuo od mrtvih. Božjom milošću i vjerom u Isusa možemo primiti oprost od Boga i vječni život.

Ipak, čak i kao vjernici se borimo s grijehom. Oprošteno nam je (1. Ivanova 1, 9) i imamo sposobnost pobijediti napast (1. Korinćanima 10, 13), ali se još uvijek borimo s grijehom (Rimljanima 7).

Je li moguće ne griješiti cijeli dan?

Grijeh se može pojaviti u raznim oblicima, uključujući misli, riječi i djela. Primjerice, Isus je učio da je preljub grijeh, kao i gledanje žene s požudom. Ubojstvo je grijeh, kao i mrziti nekoga ili govoriti nekome uvredljive riječi (Matej 5, 21-26).

Također treba uzeti u obzir što je Jakov rekao: “Znati dakle dobro činiti, a ne činiti – grijeh je” (Jakovljeva 4, 17). Naređeno nam je da ljubimo Boga cijelim svojim bićem i da volimo druge kao sebe (Matej 22, 37-39). Kada to ne učinimo, to je grijeh.

Sa standardima koje je Isus dao, jasno je da svi redovito griješimo. Kako se apostol Pavao bližio kraju svog života, činilo se da je svoj život smatrao više grešnim, jer je bolje upoznao ozbiljnost svojih grijeha prema Bogu: “Vjerodostojna je riječ i vrijedna da se posve prihvati: Isus Krist dođe na svijet spasiti grešnike, od kojih sam prvi ja” (1. Timoteju 1, 15).

Je li moguće proživjeti cijeli dan bez grijeha? Teško, jer vjerojatno ćemo pomisliti barem jednu grešnu misao, izgovoriti jednu grešnu riječ ili napraviti jednu grešnu radnju.

Naša nesavršenost nije razlog za očaj
Foto: Pexels

Naša nesavršenost nije razlog za očaj

Kada shvatimo opseg našeg grijeha, to nas navodi da shvatimo našu duboku potrebu za Bogom, širinu Njegovog oprosta i čudo Njegove milosti da nam pruži spasenje. Čak je i osoba koja najmanje griješi na svijetu sagriješila puno puta. Zato je Pavao napisao: “Jadan li sam ja čovjek! Tko će me istrgnuti iz ovoga tijela smrtonosnoga? Hvala Bogu po Isusu Kristu Gospodinu našem! Ja, dakle, umom ja služim zakonu Božjemu, a tijelom zakonu grijeha” (Rimljanima 7, 24-25).

Shvaćanje dubine naše izopačenosti pomaže nam da uvidimo razmjere Božje milosti. On nas je spasio u Kristu i spreman nam je neprestano opraštati (1. Ivanova 1, 8-10). Ništa nas ne može odvojiti od Njegove ljubavi.

Kada prihvatimo Isusa Krista kao svog Spasitelja i Gospodina, svi naši prošli, sadašnji i budući grijesi su oprošteni. Ali i dalje griješimo. To ne znači da se ne trebamo boriti protiv grijeha. Naprotiv, pozvani smo odupirati se zlu i koristiti Božju bojnu opremu. Ipak, dogodi li se da padnemo “zagovornika imamo kod Oca – Isusa Krista, Pravednika. On je pomirnica za grijeha naše, i ne samo naše, nego i svega svijeta” (1. Ivanova 2, 1-2).

PROČITAJTE JOŠ: