Ne moramo se bojati tamnih sila jer je Gospodin naše svjetlo i uništava ih, ne moramo se plašiti prokletstva pakla jer je Gospodin naše spasenje.

Jahve mi je svjetlost i spasenje: koga da se bojim? Jahve je štit života moga: pred kim da strepim?” Psalam 27, 1

»Gospodin mi je svjetlost i spasenje«. To je osobno iskustvo: »moja svjetlost«, »moje spasenje«. Duša je u to sigurna i zato govori tako.

Nanovo rođenjem je u dušu prodrlo svjetlo koje donosi spasenje. Tamo gdje nema dovoljno svjetla da uništi tamu, da težimo za Gospodinom Isusom, tamo nema dokaza spasenja. Nakon obraćenja, Bog je naša radost, utjeha, naš Vođa, Učitelj i naše Svjetlo. On je svjetlo u nama, svjetlo oko nas, svjetlo koje iz nas zrači, svjetlo koje nam je otkriveno.

Pazi, nije da Gospodin samo daje svjetlo, već On jest Svjetlo. Nije rečeno da On daje spasenje, već On jest Spasenje. Onaj dakle, koji se u vjeri oslanja na Boga, osvaja sva obećanja zavjeta. Dokaz da je to zaista tako izražen je u obliku pitanja: »Koga da se bojim?« Pitanje sadrži i odgovor.

VIDI OVO: BOG JE VAŠA ZAŠTITA: Ovako trebate reagirati na lukave đavolske kušnje!

Ne moramo se bojati tamnih sila jer je Gospodin naše svjetlo i uništava ih, ne moramo se plašiti prokletstva pakla jer je Gospodin naše spasenje. Ovo nije Golijatovo hvalisanje jer se ne oslanja na tjelesnu snagu nego na stvarnu silu Svemogućeg »Ja Jesam«.

»Gospodin je štit života moga«. Ovo je treća usporedba da pokaže da je nada psalmista bila vezana trostrukim užetom koje se ne može prekinuti. Možemo nagomilati izraze hvale tamo gdje Gospodin izdašno dijeli milost. Sveukupna snaga našeg života dolazi od Boga. Kad nam pruža snagu nikakve spletke nas neće savladati.

»Pred kim da strepim?« Odvažno pitanje gleda u budućnost kao i u sadašnjost. »Ako je Bog s nama, tko će biti protiv nas« sada i u dane koji dolaze?

Autor: Charles Spurgeon