Je li nebo samo za kršćane?

Odlaze li svi u nebo? Pomni pogled na biblijska učenja jasno pokazuje da neće svaka osoba otići u nebo. Je li nebo samo za kršćane?

Činjenica je da nije važno koliko dobro netko pokušava živjeti svoj život. Biblija kaže da su svi sagriješili protiv Boga.

Svi su zaista sagriješili i potrebna im je slava Božja. (Rimljanima 3, 23)

To znači da svatko od nas treba Spasitelja. Pavao nastavlja da se opravdavamo Njegovom milošću po otkupljenju u Isusu Kristu, kojega je Bog odredio kao žrtvu pomirnicu.

Zašto je Isus došao na ovaj svijet?

Za razliku od Muhameda, Bude i drugih, Isus nije bio samo čovjek, već je bio Sin živoga Boga (Matej 16, 16). Bog je odlučio poslati svog jedinorođenog Sina da umre za naše grijehe i pomiri nas s Bogom.

Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti Sina njegova dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim. (Rimljanima 5, 10)

I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu pod nebom drugoga imena dana ljudima po kojemu se možemo spasiti. (Djela 4, 12)

Možda to nije previše popularno ili se ne smatra korektnim, ali Novi zavjet jasno uči da nitko nema mjesto u nebu ako nije u Kristu, jer nas je Bog blagoslovio svakim duhovnim blagoslovom u nebesima u Kristu (Efežanima 1, 3).

Grijeh je prijestup Božjeg zakona (1. Ivanova 3, 4). Naš nas grijeh dovodi u nesklad s Bogom, jer nas dijeli od Njega. Opravdanje zahtijeva oproštenje grijeha i ono dolazi po Božjoj milosti. Stoga smo potpuno ovisni o Božjoj milosti za spasenje.

Jer ste milošću spašeni po vjeri, i to nije od vas, to je dar Božji. Ne od djela, da se tko ne pohvali.  (Efežanima 2, 8-9)

Bog nije bio dužan spasiti nas. Ali zato što je bogat milosrđem, zbog svoje velike ljubavi kojom nas je volio, čak i kad smo bili mrtvi u svojim prijestupima, osmislio je plan kako bismo mogli biti spašeni.

A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe? (Rimljanima 5, 8-9)

Je li nebo samo za kršćane?

Ako ne idu svi u nebo, tko ide? Oni koji vjeruju u Isusa kao Božjeg Sina imaju vječni život.

Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. Jer veli Pismo: Tko god u nj vjeruje, neće se postidjeti. (Rimljanima 10, 9.11.)

Rimljanima 8 opširno govori o našem vječnom nebeskom domu. Prvi stih kaže: “Stoga sada nema osude za one koji su u Kristu Isusu.” Kada vjerujemo u Isusa kao uskrslog Gospodina, više nismo osuđeni pred Bogom. Oprošteno nam je i prihvaćeni smo kao članovi Božje obitelji (Ivan 1, 12). Obećano nam je da nas “ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.” (Rimljanima 8, 38-39)

“Radujte se što su vam imena zapisana na nebesima.” (Luka 10, 20)

Nakon ovog života više neće biti prilike izabrati vjerovati u Isusa ili promijeniti nečiju vječnu sudbinu. Uslijedit će smrt, a zatim sud u vezi s našom vječnošću (Hebrejima 9, 27). Neće biti reinkarnacije niti druge šanse nakon smrti; samo vječnost s Bogom ili vječnost u paklu.

Stoga je Isus ostavio svojim sljedbenicima zapovijed da stvaraju učenike iz svih naroda i da svakoj osobi pruže nadu u novi život u Kristu (Matej 28, 18-20). Iako su milijuni iz cijelog svijeta vjerovali u Isusa, mnogi još nisu čuli za Njegovu ljubav prema njima. Ako želimo da naši bližnji i prijatelji budu s nama u nebu, podijelimo s Njima radosnu vijest kakvog smo Spasitelja upoznali.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!