Što znači „neka te Gospodin blagoslovi i čuva“?

”Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva…” Što znači ovaj biblijski stih koji se nalazi u starozavjetnoj knjizi Brojeva?

Prošle je godine Elevation Worship, zajedno s Kari Jobe i Cory Carnes, osmislio pjesmu pod nazivom ”Blagoslov“. U pjesmi su citirani stihovi iz Brojeva 6, 24-26, odnosno starozavjetni svećenički blagoslov (ili Aronov blagoslov). Pjesma je ostvarila veliki uspjeh, što je dovelo do njezinog prevođenja na druge jezike. 

Kao veliki podsjetnik na Gospodinove blagoslove, ova pjesma točnije govori o svećeničkom blagoslovu  nalazimo u knjizi Brojeva, koje je nad izraelskim narodom izgovorio svećenik. Neki službenici Gospodnji redovito ove stihove izgovaraju nad svojim zajednicama. No ovdje se postavlja pitanje: što riječi iz Brojeva 6, 24 znače?

Za razumijevanje ovog svećeničkog blagoslova najvažnija je pozadina i kontekst ulomka, tema blagoslova i ono što se obećava onima koji dobivaju blagoslove: blagosloviti i čuvati.

Pozadina i kontekst

Većina Brojeva 6 bavi se nazirejskim zavjetom, sa svim njegovim pravilima i uvjetima. (Brojevi 6, 1-20) Kad je Izraelac položio nazirejski zavjet, on se nakon toga posvećivao Gospodinu ili se odvajao u službi za Gospodina. (Brojevi 6, 2; 21) Zavjet je trebao pristati na odvajanje za Gospodina na određeno vrijeme, što znači da zavjet nije bio trajan ili u tijeku. (Brojevi 6, 5; 13)

Slijedeći istu ideju razdvajanja, svećenički blagoslov uveden u Brojevima 6, 24 Gospodinov je način kojim on podsjeća Izraelce da su oni odvojeni kao sveta nacija, za razliku od ostatka svijeta. (Ponovljeni zakon 7, 6; 14, 2; 26, 18-19)

Za razliku od nazirejskog zavjeta, blagoslov je izjava, koja nije uvjetovana poštivanjem niza pravila. Također, za razliku od nazirejskog zavjeta, koji je mogao slobodno položiti bilo koji Izraelac ili Izraelka, izjava blagoslova nije bio izbor. (Brojevi 6, 22-23)

Gospodin je posebno rekao Mojsiju: „Recite Aronu i njegovim sinovima: Ovako trebate blagoslivljati Izraelce. Recite im…“(Brojevi 6, 23)

Osim što je bio blagoslov, koji je pokazao jedinstvenost Izraela kao nacije odvojene za Boga, blagoslov je sadržavao Božje obećanje, dano kroz Aronovo svećeništvo. Svećenik bi objavio blagoslov nad izraelskim narodom, prenoseći time Riječ Božju.

Dan neposredno prije vremena teškoće, kada je Izrael bio kažnjen lutanjem po pustinji 40 godina (Brojevi 14, 34), ovaj bi svećenički blagoslov poslužio kao podsjetnik na Božju prisutnost i to da se Bog brine za svoj narod. 

Subjekt stiha: Gospodin

Svaki sljedeći redak u svećeničkom blagoslovu započinje riječima “GOSPODIN.” (Brojevi 6, 24; 25; 26) Odlomak se posebno usredotočuje na Boga, jer je Njegovo Ime predmet blagoslova. Gospodin, a ne svećenik, bio je taj koji je blagoslovio svoj narod. Svećenik je samo izrekao blagoslov slušateljima.

Gospodin je taj koji blagoslivlja, čuva, čini da Njegovo lice obasjava Njegov narod, postupa milostivo, okreće lice prema svom narodu i daje mu mir. (Brojevi 6, 24-26) On je središnji fokus i subjekt blagoslova.

Od središnje važnosti za blagoslov je Božje ime saveza: Jahve. Brojevi 6, 24 koristi božansko ime, predstavljeno u hebrejskom tetragramatonu, YHWH, koje se obično prevodi kao GOSPODIN u ostalim prijevodima Biblije. Bog je Mojsiju prvi put otkrio svoje osobno zavjetno ime kad mu se ukazao u gorućem grmu u pustinji. (Izlazak 3, 1-6)

Kad ga je Mojsije pitao za koga bi trebao reći da ga je poslao kako bi oslobodio Izraelce: „Bog je rekao Mojsiju: ‘JA SAM KOJI JESAM. To je ono što trebaš reći Izraelcima: JA JESAM poslao me k vama.“ (Izlazak 3, 14)

Time što je koristio svoje ime saveza, Jahve, Bog je isticao svoj bliski odnos s Izraelom. Samo je Gospodin utemeljio izraelski narod i On će se nastaviti brinuti o njemu. Kao što je Gospodin naznačio, govoreći o izricanju blagoslova: „Tako će staviti moje ime na Izraelce, a ja ću ih blagosloviti.“ (Brojevi 6, 27) Njegovo ime saveza, odnosno Božje osobno ime, ključno je za ovaj svećenički blagoslov.

Stih obećava blagoslov 

Prva stavka u svećeničkom blagoslovu, kojeg će Gospodin udijeliti, bila je “blagosloviti”. Na hrvatskom jeziku, riječ “blagoslivljati” znači dobiti posebnu naklonost, nezasluženi dar ili prednost od Boga. 

Na primjer, kršćanin može dobiti neočekivani bonus na poslu i s oduševljenjem izjaviti: “Gospodin me je blagoslovio!” Sve dobre stvari dolaze od Boga (Jakovljeva 1,17), ali hebrejska riječ “barak”, koja se koristi u Brojevima 6, 24, ima drugačije i puno dublje značenje.

Barak je hebrejska riječ koja u ovom stihu djeluje kao glagol. No ono što je vrlo zanimljivo jest to da ova riječ može značiti klečanje pred nekim. Na primjer, barak se također nalazi u Postanku 24, 11, kada su deve Abrahamovog sluge kleknule ispred zdenca, izvan grada. 

Na hebrejskom, riječ sadrži smisao štovanja Boga na način štovatelji kleče ispred Njega. Stoga, barak ili blagoslov konkretno znači Božju posebnu prisutnost, koju Bog ima sa svojim narodom. Blagoslov u smislu te riječi obično znači dobivanje darova ili drugih dobrih stvari od Boga. 

Iako Bog milostivo daje ljudima dobre stvari, riječi “blagosloviti”, spomenuta u Brojevima 6,24, posebno se odnosi na činjenicu da je Gospodin blisko prisutan u odnosu sa svojim narodom. Bog je blagoslov kojeg su Izraelci primili.

Obećanja stiha: čuvati

Riječ ”čuvati,” koja je prisutna u ovome stihu, prevodi se na različite načine. Neki prijevodi je prevode kao ”zaštititi,” neki kao ”očuvati,” a neki kao ”pobrinuti se za nekoga.” Svi se ovi prijevodi temelje na hebrejskoj riječi “shamar’.’ Ta se riječ također koristi u Postanku i prevodi se kao “stražar”, kada je Gospodin postavio kerubine i plameni mač na ulaz u Eden kao zaštitu Stabla života. (Postanak 3, 24)

U svom rasponu značenja, shamar dolazi sa značenjima čuvanja, brige i zaštite.

Kad su svećenici izjavljivali blagoslov ispred Izraelaca, oni su tim blagoslovima potvrđivali da će ih Bog zaštititi, da će održati i sačuvati Izrael.

Ako pokušamo povezati ove stihove, možemo vidjeti da je Jahve obećao da će biti prisutan s Izraelcima i da će ih čuvati. To znači da Izraelci nisu bili bespomoćni ni sami, jer je Gospodin bio s njima. 

Blagoslovljeni poznavanjem Boga

Stihove iz knjige Brojeva 6, 24-26 snažno je obećanje, objavljeno u svećeničkom blagoslovu. Sam Gospodin, koji je izveo Izraelce iz Egipta, bio je prisutan sa svojim narodom na jedinstven način. (Izlazak 20, 2; Ponovljeni zakon 5, 6) Ne samo da je bio prisutan s njima i da je bio u posebnom odnosu s njima, nego je i obećao da će štititi i čuvati Izrael. Na taj je način Izrael bio snažno blagoslovljen time što im je Gospodin bio Bog.

Slično tome i današnji kršćani su blagoslovljeni poznavanjem Gospodina na blizak i prisan način. Iako se Crkva razlikuje od Izraela, kršćani imaju poseban odnos s Gospodinom i utjehu mogu naći u riječima svećeničkog blagoslova. Vjernicima se obećava poseban blagoslov i čuvanje kroz poznavanje Isusa, koji je uvijek prisutan sa svojim sljedbenicima (Matej 28, 20) i duhovno ih čuva. (1. Solunjanima 5, 23-24)

Kao što je napisano u Rimljanima 8, 37-39: „U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas ljubi. Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.“ Bog je i dalje središte blagoslova kojeg vjernici dobivaju, a taj blagoslov je spasonosni odnos s Gospodinom. 

Autorica: Sophia Bricker; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Christianity.com

PROČITAJTE JOŠ: