“U tom je postojanost svetih” (Otkrivenje 14,12).

Svi težimo za odmorom i osvježenjem. To je Bogom dana čežnja da će ispuniti ono što nam je obećao: “jer ja ću okrijepiti dušu iscrpljenu, obilno nahraniti dušu klonulu” (Jeremija 31,25).

Ali na veoma stvaran način, Isus daje mir “svima koji su izmoreni i opterećeni”, koji dolaze k njemu (Matej 11,28). No, za sada, to još nije potpuni odmor.

U ovom periodu, Isus nam daruje sveti, evanđeoski odmor kroz prestanak nemogućeg, uzaludnog truda samopomirenja za naše grijehe (2. Korinćanima 5,21). No, u prihvaćanju evanđelja pronalazimo se također uvučeni u rat – rat u kojem nastavljamo vjerovati Radosnoj vijesti i dijeliti je s drugima. U ovom vremenu, “nastojimo ući u taj (potpuni) odmor” kroz vrijeme koje je pred nama (Hebrejima 4,11).

Međutim, ratovi znaju iscrpiti, osobito oni duži. Zbog toga se često osjećate umorni. Većina vojnika koji su iskusili žestoku borbu, iz nje žele izaći. To je razlog zašto poželite pobjeći ili predati se. Zato se javljaju razdoblja kada ste iskušani da odustanete.

Ali nemojte odustati. Ne, radije “budite hrabri i neka vam ne klonu ruke, jer ima nagrada za vaša djela” (2. Ljetopisa 15,7).

Nemojte odustati kada taj dobro poznati grijeh još uvijek čuči na vašim vratima nakon svih tolikih godina, i čeka kako vas ponovno zgrabiti kroz iskušenje.

Nije vas zahvatila druga kušnja osim ljudske. Ta vjeran je Bog: neće pustiti da budete kušani preko svojih sila, nego će s kušnjom dati i ishod da možete izdržati. (1. Korinćanima 10,13)

Nemojte odustati kada osjetite duboki umor u vašoj duši od dugih borbi sa postojanim slabostima.

“Dosta ti je moja milost jer snaga se u slabosti usavršuje.” Najradije ću se dakle još više hvaliti svojim slabostima da se nastani u meni snaga Kristova. (2. Korinćanima 12,8-9)

Nemojte odustati kada na vaše duge, ustrajne molitve još uvijek niste dobili odgovore.

Kaza im i prispodobu kako valja svagda moliti i nikada ne sustati (Luka 18,1).

Nemojte odustati kada vas đavolje vatrene strijele sumnje tjeraju na kolebanje.

Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli… U svemu imajte uza se štit vjere: njime ćete moći ugasiti ognjene strijele Zloga. (Efežanima 6:13,16)

Nemojte odustati kada se podijeljeni učinak od brojnih pritisaka čini nemilosrdan.

nego se u svemu iskazujemo kao poslužitelji Božji: velikom postojanošću u nevoljama, u potrebama, u tjeskobama, pod udarcima, u tamnicama, u bunama, u naporima, u bdjenjima, u postovima,… (2. Korinćanima 6,4-5)

Nemojte odustati kada vam njiva koju vam je Gospodin dodijelio postane teška, a žetva se ne čini obećavajuća.

Neka nam ne dozlogrdi činiti dobro: ako ne sustanemo, u svoje ćemo vrijeme žeti! (Galaćanima 6,9)

Nemojte odustati kada se trudite u skrovitosti, i pitate se koliko je to zapravo važno.

Otac tvoj, koji vidi u skrovitosti, uzvratit će ti! (Matej 6,4)

Nemojte odustati kada je vaš ugled narušen zato što pokušavate biti vjerni Isusu.

Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! (Matej 5,11)

Nemojte odustati kada vam se čekanje na Boga čini bez kraja.

Mladići se more i malakšu, iznemogli, momci posrću. Al’ onima što se u Jahvu uzdaju snaga se obnavlja, krila im rastu kao orlovima, trče i ne sustaju, hode i ne more se. (Izaija 40,30-31)

Nemojte odustati kada padnete u grijehu. Ne posustajte. Pokajte se (ponovno), maknite pogled sa sebe i uprite ga natrag na Isusa, ustanite i vratite se u borbu.

Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde. (1. Ivanova 1,9); Ako ne budemo vjerni, on vjeran ostaje. Ta ne može sebe zanijekati! (2. Timoteju 2,13)

Isus zna tvoja djela (Otkrivenje 2,2), i razumije rat (Hebrejima 12,3).

“Bori se u dobroj borbi vjere” (1. Timoteju 6,12). Završi trku (2. Timoteju 4,7). “Svojom ćete se postojanošću spasiti.” (Luka 21,19)

Nemojte odustati.

Autor: Jon Bloom; Izvor: DesiringGod.org