Nosite terete (bremena) jedni drugih: Što znači ovaj biblijski poziv?

Izraz o tome da trebamo nositi terete jedni drugih nalazi se u Galaćanima 6, 2. Ondje piše sljedeće: „Nosite jedni bremena drugih i tako ćete ispuniti zakon Kristov!“

Ovo zvuči kao zaista plemenit poziv i on to jest. No koji su preduvjeti kako bismo mogli nositi terete jedni drugih? Kakve se stvari kvalificiraju kao tereti i postoji li ograničenje u vezi tereta koje možemo nositi? Jer kada preskočimo do 5. retka istog poglavlja, ondje piše sljedeće: „Ta svatko će nositi svoj teret.“

Svatko od nas ima svoje vlastite odgovornosti ili terete i svatko od nas nosi terete za koje bi nam mogla trebati pomoć drugih, kako bismo ih mogli nositi. 

Potaknuti na nošenje tereta jedni drugih

Kada promotrimo stihove u Galaćanima 6, 1-5, vidimo da smo potaknuti vratiti one koji su uhvaćeni u grijehu, da smo potaknuti na nošenje tereta jedni drugih i da smo potaknuti na ispitivanje naših vlastitih djela; tako što će svatko od nas nositi svoje terete. Riječ teret prevedena je od grčke riječi ”phortion” i definirana je kao neprenosivi, osoban teret.

Kao pojedinci, svatko od nas nosi svoje neprenosive odgovornosti, za koje se očekuje da ćemo ih ispunjavati. Na primjer, ako smo roditelji ili skrbnici, imamo zadatak i dužnost brinuti se za naše obitelji. (1. Timoteju 5, 8) Kao kršćani, imamo dužnost živjeti i željeti živjeti posvećene živote. (1. Petrova 1, 15-16) Ne možemo očekivati da će drugi obaviti stvari u vezi kojih nas je Bog zadužio da budemo odgovorni. No, čak i kada nosimo naše vlastite terete, potrebna nam je pomoć i ohrabrenje drugih. (Hebrejima 10, 24-25)

Slično tomu, mi bismo trebali biti potpora drugima. Iako ne možemo odrediti kakve odgovornosti netko drugi ima niti što je u srcima drugih, možemo biti podrška drugima u njihovoj volji za življenjem posvećenih života i kod ispunjavanja osobnih odgovornosti. 

VIDI OVO: Molitva za određenu osobu

Neke stvari ne možemo sami nositi

Postoje one stvari u našim životima koje jednostavno ne možemo sami nositi. Kada postanemo članovi Kristove obitelji, jedna od stvari koja dolazi s time jest dijeljenje tereta drugih, na zajednički blagoslov. Pomoć u nošenju tereta prikazuje se kroz pomoć različite vrste. Ako znamo da naš prijatelj ima problema u određenoj situaciji, možemo mu pomoći u nošenju njegovog tereta tako što ćemo mu djelomično olakšati u pogledu situacije s kojom se suočava. Ako je netko nedavno izgubio posao, možemo toj osobi pomoći kroz kupnju namirnica ili tako što ćemo ju spojiti s obećavajućom poslovnom prilikom na našim radnim mjestima. Ako poznajemo nekoga tko se bori s određenom vrstom grijeha, možemo im ponuditi pomoć u obliku duhovne potpore i odgovornosti. Međusobno nošenje tereta jest suosjećanje na djelu. Ne samo da nam je žao zbog tereta koje osobe nose, nego i činimo ono što možemo kako bismo pomogli. 

U Bibliji vidimo kako je crkva iz Antiohije naučila iz proročanstva o nadolazećoj gladi. Svaki pojedinac donirao je koliko je mogao hrane, koja je bila poslana u Judeju. (Djela 11, 27-30) Nisu mogli spriječiti ili završiti glad, ali su učinili koliko su mogli kako bi olakšali utjecaj gladi i patnju koju će glad prouzročiti. 

Primijetite kako piše da je svaki član crkve dao ”s obzirom na njegove mogućnosti”. (Djela 11, 29) Svatko od nas odgovoran je za upravljanje resursima, koje nam je Bog dao na raspolaganje. (Rimljanima 14, 12; 2. Korinćanima 5, 10) Kao što nemamo isprike za življenjem nesvetih života, kao što nemamo ispriku za to da budemo neposlušni i nevjerni Bogu, isto tako imamo obavezu nositi terete drugih. Svi mi imamo neočekivane i teške okolnosti, koje nam se mogu dogoditi u životu: otkaz na poslu, bolest voljene osobe ili prirodna katastrofa koja može uništiti dom nekoga od nas. Kao članovi Tijela Kristovog, trebamo učiniti koliko možemo i velikodušno pomoći. (Filipljanima 2, 3-4) Osim tehničke pomoći, koju možemo pružiti u svakoj potrebnoj situaciji, jednako su važne emocionalna i duhovna potpora, pogotovo za one koji pate i od kojih se očekuje da ustraju u teškim razdobljima. 

VIDI OVO: Praktični načini kao pomoći bližnjemu u nošenju tereta

Neki očekuju da će drugi nositi terete koje oni sami ne mogu nositi

Nažalost, neki ljudi pokušat će zloupotrijebiti ono što piše u Galaćanima 6, 2 i pokušat će navesti ljude da za njih obavljaju stvari za koje su sami odgovorni. Očekivat će od ljudi da nose terete koje ti ljudi ne mogu nositi. Važno je da mi, kao kršćani, naučimo razlikovati ovakve situacije, u kojima netko pokušava iskorištavati ili već iskorištava pomoć drugih na temelju ovog stiha. Ne činimo drugima usluge ako umjesto njih obavljamo poslove, koje je Bog povjerio njima. 

S druge strane, neki ljudi ne žele potražiti pomoć niti reći za što imaju potrebu, čak i kada je njihov teret pretežak da bi ga mogli nositi sami. Važno je da pomognemo takvim ljudima da razumiju vrijednost koja se krije iza dobivanja pomoći i da mi pomoć velikodušno ponudimo. U vlastitim životima trebamo biti budni po pitanju nošenja tereta za koji nas je Bog zadužio, po pitanju pomaganja drugima u nošenju njihovih tereta i po pitanju traženja pomoći kada nam je ona potrebna. Trebamo tražiti mudrost od Boga i trebamo imati zdrave granice u vezi ovakvih stvari, vjerujući da će nas Duh Sveti voditi prema zdravoj ravnoteži. (Jakovljeva 1, 5) U svakoj situaciji oslanjamo se na Boga: „Doista, po spoznaji njega, koji nas pozva slavom svojom i krepošću, božanska nas je snaga njegova obdarila svime za život i pobožnost.“ (2. Petrova 1, 3) 

Izvor: Compellingtruth.org; Prijevod: Ivan H.