Novac nije zlo
Foto: Unsplash

Novac nije zlo, novac je neutralan, a stvarnost je da vas Bog može financijski blagosloviti. Zlo je ako stavljate novac prije Boga.

Možete biti materijalist, a da nemate puno, a možete imati puno, a ne biti materijalist. Materijalne stvari same po sebi nisu ni dobre ni loše.

Pa ipak neki misle da citiraju Bibliju kad kažu: “Novac je korijen svih zala.” Međutim, Biblija to ne kaže. Ona kaže: „Zaista, korijen svih zala jest srebroljublje; njemu odani, mnogi odlutaše od vjere i sami sebe isprobadaše mukama mnogima.” (1. Timoteju 6,10).

Novac nije zlo; novac je neutralan, a stvarnost je da vas Bog može financijski blagosloviti. No, ako trošite vrijeme na razmišljanje o tome kako nabaviti materijalne stvari, to će vam upropastiti život.

Umjesto toga, uzmite tu strast, okrenite ju prema Kristu, naporno radite na bilo čemu što radite i mudro ulažite. Mislim da ako to učinite i ako ste vjerni u davanju za Božje djelo, On će vas blagosloviti. To je nešto što Gospodin može učiniti u našem životu.

VIDI OVO: Na što trošimo novac koji nam je Bog povjerio?

Dakako, Bog će blagosloviti neke s više materijalnih stvari nego druge. Ipak Biblija kaže: “A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno, u Kristu Isusu.” (Filipljanima 4,19).

Ključno je da ne dopuštamo stvarima da postanu naš bog. Isus je rekao: “Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati.” (Matej 6,33).

Na što je Isus mislio? To su stvari koje jedemo, stvari koje pijemo i stvari koje nosimo. To nisu zle želje. U stvari, to su želje koje Bog može ispuniti. Ali, imajući ih na umu, stavimo Boga na prvo mjesto.

Svodi se na ovo: trebali bismo voljeti ljude i koristiti novac, a ne voljeti novac i koristiti ljude.

Autor: Greg Laurie; Izvor: Harvest.org