10 prekrasnih obećanja za posljednja vremena da dobijete nadu (ne strah)
Foto: Pixabay

Bog je svojoj djeci dao prekrasna obećanja za posljednja vremena zbog kojih ne moramo imati strah, već s nadom iščekivati ono što će se dogoditi.

Dok gledam vijesti, moje srce kuca malo brže i počinjem se osjećati tjeskobno i zabrinuto u vezi budućnosti. Alarmantne vijesti o prirodnim katastrofama, politički nemiri, užasni ratovi, neopisiva patnja i bol utjeruju strah u naša srca. Jesu li ovo posljednja vremena?

Mi ne znamo vrijeme Isusova povratka, ali postoje znaci koje treba pogledati kako se vrijeme približava. Matej, Marko i Luka govore o tome kako je Isus upozorio učenike o posljednjim vremenima.

Isus im je rekao da će doći lažni proroci, oni koji se pretvaraju da su Kristovi i koji će doći u Njegovo ime. Ratovi i glasine o ratovima će opustošiti zemlju, tisuće će gladovati, a bolesti i veliki potresi tresti će svijet. (Matej 24, 3-7) „Sve ovo je početak porođajnih bolova“, objavio je Isus. (Matej 24, 8)

Dok zemlja drhti prije Isusova povratka, srca ljudi će se okrenuti prema zlu. Apostol Pavao piše svom voljenom prijatelju Timoteju upozorenje o teškim vremenima. (2. Timoteju 3, 1) U ovome stihu Pavao identificira više od 20 bezbožnih obilježja koja će označiti ljude kako se vrijeme bude približavalo: ponos, arogancija, zlostavljanje, nesvetost su samo neke. (2. Timoteju 3, 2-7)

Ako pogledamo oko sebe, primijetit ćemo da svijet jako sliči tim znakovima upozorenja i da se ljudi s razlogom boje. Možda se boje Božjeg suda. Možda su nesigurni u vezi budućnosti njihova spasenja. No za djecu Božju kraj vremena nije razlog za strah već za radovanje.

 „Božja obećanja nikada ne iznevjere“.

Pismo govori nama vjernicima neka se radujemo ostvarnju prekrasnih obećanja nakon Isusova povratka. Vjerovanje tim obećanjima usred teških razdoblja nas ohrabruje da se radujemo nebesima s očekivanjem, a ne tjeskobom. Ponekad ipak strah nas preuzima i borimo se kako bismo pronašli mir usred nevolja.

PROČITAJTE: 10 sigurnih znakova posljednjeg vremena

Kada osjetimo očajno mučenje i opasnost dok svjedočimo burnim vremenima i dok se susrećemo sa zlom, prisjetimo se Božjih obećanja koja daju nadu, a ne strah, jer Božja obećanja nikada ne iznevjere. (Rimljanima 9, 6-8) Evo nekoliko obećanja koja imamo za nadu:

1. Vječni život je naš.

Kao vjernicima uvjerenje o vječnom životu započelo je u trenutku kada smo svoje živote predali Isusu. Mi vjerujemo u našim srcima da je Isus Božji Sin koji je živio savršenim životom i nakon toga u poslušnosti umro smrću koju mi zaslužujemo kako bismo mi bili pomireni s Bogom. Kada je trećeg dana uskrsnuo od mrtvih, kao što je i rekao da hoće, pobijedio je smrt. Kao Kristovi sljedbenici mi imamo obećanje vječnoga života.

Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni“. (Ivan 3, 16)

2. Mi smo nebeski građani.

Kao Božja djeca, uživamo dvostruko državljanstvo. Živimo na ovoj zemlji, ali naše državljanstvo je nebesko. Ako posjetimo drugu državu, ne postanemo državljani te države samo zato što smo prešli granicu. Mi smo samo posjetitelji i ostajemo državljani svoje matične države. Isto vrijedi i za Božje kraljevstvo. Naše vrijeme na zemlji je privremeno i naš pravi dom je nebo. Mi imamo obećanje nebeskog državljanstva.

Ali naša je domovina na nebesima, odakle i Spasitelja očekujemo, Gospodina Isusa Krista“. (Filipljanima 3, 20)

3. Mi se selimo u novi dom.

Za vrijeme svoje posljednje noći sa učenicima Isus im je rekao da odlazi i da će se vratiti. On odlazi pripremiti im mjesto u Očevom domu. U toj kući postoji puno stanova, tako im je rekao. (Ivan 14, 2) Htjedeći ondje doći brzo Toma je želio smjer. Stoga mu je Isus rekao: „Ja sam Put, Istina i Život. Nitko ne dolazi Ocu osim kroz mene“. (Ivan 14, 6) Isus je jedini put prema nebeskom domu. Kakav god da je dizajn doma Isus nam je obećao da dom priprema samo za nas. (Ivana 14, 2-7)

 4. Staro tijelo je načinjeno novim.

Naša zemaljska tijela su krhka. Naše kosti se slamaju, bolesti uzrokuju bol i patnju. Čak i kada smo zdravi starenje uzima danak. Kada se Isus vrati mi ćemo dobiti nova, slavna tijela. Pavao se radovao svom novom tijelu.

On je ohrabrivao Filipljane tako što ih je podsjećao da iako se ljudi okreću zlu i svijet obeshrabruje „Spasitelja očekujemo, Gospodina Isusa Krista, koji će preobraziti tijelo poniznosti naše, da bude jednako tijelu slave njegove, po sili, kojom može i sve sebi pokoriti“. (Filipljanima 3, 20b-21) U Isusu mi imamo nadu u obećanje slavnog, vječnog tijela.

5. Ništa nas ne može odvojiti.

U Pavlovom pismu rimskoj crkvi on pita: „Tko nas može odvojiti od Kristove ljubavi“? Odgovor glasi: nitko i ništa. Niti život niti smrt, anđeli, demoni, nikakva moć ili živo biće, ništa nas ne može odvojiti od Kristove ljubavi. (Rimljanima 8, 35) Čak i kada se svijet vrti izvan kontrole, tragedija i očaj svuda oko nas mi smo u pažljivom stisku Božje ljubavi. Ako je On za nas tko ili što može biti protiv nas? (Rimljanima 8, 31) Ništa. Bog obećaje da nikada nećemo biti bez Njegove ljubavi.

6. Čeka nas nasljeđe.

U svom prvom pismu Petar piše razasutim kršćanima koji trpe progone. Tada kao i sada ljudi su se bojali svijeta i Petar ih je htio ohrabriti da imaju nade. On ih podsjeća na dragocjeno nasljeđe koje ih čeka na nebesima. To vječno nasljeđe neće nestati, pokvariti se ili prestati i sam Bog ga čuva. (1. Petrova 1, 3-5)

PROČITAJTE: Isus dolazi po one koji čeznu za ovim

Izgleda da sva vrijednost koja je bila stavljena u ovaj svijet prolazi. Što je danas važno će biti zamijenjeno nečime što će biti važnije sutra. Nas pak očekuje dragocjena baština koja nikada ne gubi na vrijednosti. To nasljeđe nije srebro niti zlato već obećanje vječnog života s Kristom.

7. Grijeh i patnja nestaju.

Dok je apostol Ivan zapisivao otkrivenje nove Zemlje i novog Jeruzalema, glasan glas rekao mu je da će Bog boraviti među svojim narodom i da će maknuti svaku suzu. Stari poredak stvari koji je uključivao bol, patnju, bolest, grijeh, iskušenje i smrt je obrisan. (Otkrivenje 21, 1-4) Novi poredak stvari obećaje vječno slavljenje i radovanje dok sjedimo u Božjoj prisutnosti.

I vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. I Sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. I začujem jak glas s prijestolja: “Evo Šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu“. (Otkrivenje 21, 1-4)

8. Bit će nebeska proslava.

Dok čekamo Isusov povratak, mi se pripremamo kao što se mladenka priprema za njezino vjenčanje. Naše pripreme i detalji uključuju ljubav prema bližnjima, dijeljenje Božje milosti i ljubavi, učenje više o Bogu i odvraćanje od iskušenja i grijeha. Mi ne trebamo samo gledati u oblake i čekati Isusov povratak. Mi se trebamo pripremiti za Njegov povratak. Kada dan dođe i kada se nužne stvari odigraju bit će velika gozba, slavlje i kao Božja djeca mi smo svi pozvani. Nemate ništa za obući? Isus će nam dati fine, čisto bijele, lanene haljine koje će nositi samo Božji narod. (Otkrivenje 19, 6-9) Mi imamo obećanje vječne proslave s Kristom.

9. Mi pobjeđujemo!

U Knjizi Otkrivenja postoje sedam izričitih opisa rata. Narod će ići protiv naroda, sin protiv oca, prijatelj protiv prijatelja. U jednom trenutku izgledat će kao da neprijatelj pobjeđuje! Pismo nam govori kako to završava. Mi pobjeđujemo! Bog uništava neprijatelja i on više neće šaputati laži, proklinjati i osuđivati. On više nikada neće uzrokovati bol i uništenje. (Otkrivenje 19, 19-21) Mi ne trebamo čekati do posljednjih vremena kako bismo dobili ovu pobjedu. Kroz našu vjeru u Isusa mi pobjeđujemo nad grijehom i njegovim uništavanjem. Mi imamo obećanje pobjede nad neprijateljem.

10. Bog stupa na scenu.

Prema Bibliji, u završnim vremenima se treba dogoditi puno tragičnih događaja. Ratovi, potresi i gore će doći, ali nakon što se Bog obračuna sa neprijateljem On će boraviti među nama. Jedno parafraziranje kaže: „Bog će se preseliti u susjedstvo“… (Otkrivenje 21, 3-5) Druga verzija kaže: „Božji dom sada je s Njegovim narodom. On će živjeti s njima“… (Otkrivenje 21, 3) Bilo kako bilo naš Stvoritelj će živjeti s nama i među nama. Mogućnost hodanja i razgovaranja s Bogom Ocem je prekrasno obećanje koje nam daje nadu i očekivanje stvari koje dolaze.

PROČITAJTE: Isus uskoro dolazi, a za ovo ćemo svi morati dati račun

Možda je to vrijeme sutra. Nije nam rečeno. No pokazatelji jasno pokazuju u smjeru Isusova povratka. Neki će se uplašiti toga. Bez sumnje, opis posljednjih vremena u Pismu je zastrašujuć. Kao Božja djeca mi ne trebamo očajavati u ovim teškim vremenima. Imamo obećanja vječnog života u nebeskom domu u Božjoj prisutnosti za sva vremena. Mi imamo nadu za budućnost, ne strah.

Autorica: Tamela Turbeville; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Crosswalk.com