Odobrava li Bog ropstvo?

Bog ne odobrava ropstvo, On to mrzi. Stari zavjet propisuje smrtnu kaznu za trgovce robljem: “Svatko tko otme nekoga neka se pogubi, bilo da je žrtva prodana ili se još nalazi kod otmičara.” (Izlazak 21,16)

U Novom zavjetu trgovci robljem spominju se na popisu posebno loših grješnika (1. Timoteju 1,10).

Biblija o slobodi

Jedna biblijska knjiga priča govori o narodu koji je porobljen i iskorištavan. Ta biblijska knjiga je Izlazak. Izraelci su bili robovi u Egiptu. Vapili su za slobodom, a Bog ih je čuo. Izlazak je priča o tome kako Bog izbavlja Izrael iz ropstva. Bog je Bog slobode, a ne ropstva.

Tko god čita Bibliju i shvaća je ozbiljno, vidi da je ropstvo protivno čovjekovom dostojanstvu, koje mu je dao njegov Stvoritelj. Čovjek je stvoren na sliku Božju, kako bi mogao biti u vlasništvu drugog čovjeka? Svaki je čovjek pozvan postati dijete Božje kroz vjeru; kako bi se dijete Božje kupljeno krvlju Kristovom moglo prodati drugom čovjeku? Bog nudi slobodu u Kristu, kada ste primili slobodu u Kristu, kako biste mogli držati drugog čovjeka u ropstvu?

Kršćanska borba protiv ropstva

Stoga je prirodno da su kršćani vodili borbu protiv ropstva diljem svijeta. Gotovo sva društva poznavala su ropstvo u različitim oblicima. Ali vrlo brzo, kršćani su se zbog toga počeli osjećati neugodno. Na primjer, franačka kraljica Balthilda, iz sedmog stoljeća, proglašena je sveticom zbog svojih nastojanja oslobađanja robova. Do 11. stoljeća ropstvo je završilo u kršćanskoj Europi, iako je još uvijek bilo prisutno u muslimanskom svijetu i Africi.

Stoljećima kasnije, europske nacije ponovno su se uključile u trgovinu robljem, ovoga puta crnim Afrikancima. Iako ropstvo nije bilo prihvaćeno na europskom tlu, bilo je u Americi. Opet su kršćani koji su htjeli poslušati Božju Riječ bili ti koji su vodili borbu za ukidanje ropstva. Kada su mnogi “prosvjetiteljski” vođe u potpunosti prihvatili ropstvo, uglavnom su se protiv njega borili pastiri i kršćanski vođe, sve dok ropstvo nije nestalo po drugi put iz kršćanskog svijeta. U zemljama bez kršćanske etike ropstvo nažalost i dalje postoji.

Biblija i ropstvo

Kako se sve ovo poklapa s brojnim biblijskim tekstovima koji govore o ropstvu, a neki čak zapovijedaju robovima da budu poslušni svojim gospodarima (npr. Efežanima 6, 5)? Neka razmatranja pomoći će u rješavanju ove prividne kontradikcije.

Prvo, “ropstvo” nije jednostavan izraz. Postoje različiti oblici ropstva. U budućnosti bi ljudi mogli čitati sljedeće o 21. stoljeću: “Bilo je ljudi koji su se prodavali mnogo sati tjedno drugima koji su im onda mogli reći što da rade i kamo da idu. Čak su izmislili i uređaj da dođu do tih ljudi izvan uobičajenog radnog vremena, a od njih se i dalje očekivalo da će odgovoriti. Trebala je duga borba prije nego što je ovaj oblik ropstva okončan.”

Kad sada razmišljamo o ropstvu, na pamet nam pada najokrutnija vrsta. Ali postoje i blaži oblici ropstva koji su bliži odnosu poslodavac-zaposlenik, ili još više odnos pokrovitelj- klijent. Oni su bliži ropstvu opisanom u Bibliji. Ukaz za to je da bi robovi ponekad odlučili ne dobiti svoju slobodu, jer su voljeli svoje gospodare (Izlazak 21, 5).

Drugo, središte Biblije je na spasenju i dobrom životu. Ne radi se o rušenju društvenog poretka. Postojeći društveni poredak u Starom zavjetu za nas je šokantan. Izraelcima je bilo dopušteno kupovati strane robove (Levitski zakonik 25,44). Ipak, jasno je da se od njih očekivalo da se dobro ponašaju prema svojim robovima, pa bi postojalo međusobno poštovanje. Ne samo da je Izraelcima bilo zabranjeno porobljavati ljude (Izlazak 21,16), oni su također bili obvezni dati utočište odbjeglim robovima (Ponovljeni zakon 23,15). Dakle, iako ropstvo nije zabranjeno u Starom zavjetu, ovaj stih jasno ukazuje na to ako se s robom postupa loše i ako on stoga pobjegne, nije rob nego robovlasnik taj koji čini zlo. Ovo je pojačano zakonom da ako robovlasnik ozlijedi svog roba (npr. izgubi zube), rob treba biti oslobođen (Izlazak 21, 27).

Bog je dao zakone kako bi pokazao kako ljudi trebaju živjeti u svijetu, koji je zahvaćen grijehom na takav način da iskazuju Bogu štovanje. To ne znači da Bog odobrava kako svijet funkcionira. Bog daje pravila robovima i robovlasnicima za njihovo dobro, ne stavljajući svoj pečat odobravanja na sustav ropstva.

Biblija vodi do završetka ropstva

Čini se da je u Pavlovim novozavjetnim poslanicama ropstvo prihvaćeno kao normalno, ali nemojte zaboraviti da je taj isti Pavao osudio trgovce robljem kao jako loše grješnike. Bez trgovaca robljem, ropstvo ne može postojati. Dakle, Pavao ovdje stavlja sjekiru na korijen ropstva, čak i dok u isto vrijeme objašnjava kako živjeti dok ropstvo postoji.

Druga mjesta u Novom zavjetu sadrže isto sjeme koje mora dovesti do završetka ropstva. Neposredno nakon što je rekao robovima da slušaju svoje gospodare, Pavao je rekao: “I gospodari, postupajte na isti način sa svojim robovima. Nemojte im prijetiti, jer znate da je na nebesima Onaj koji je i njihov Gospodar i vaš, i nema sklonosti prema njemu” (Efežanima 6,9). On govori robovlasnicima da služe svojim robovima; i da su u oku Božjem jednaki svojim robovima. To je uvjerenje koje će ubiti ropstvo.

Jedan posljednji primjer. Pavao šalje natrag odbjeglog roba koji je vjerojatno opljačkao svog gospodara. Ali on ga šalje natrag “ne više kao roba, nego boljeg od roba, kao dragog brata” (Filemonu 1, 16). Jasno je da kada na ljude gledate s Božjom ljubavlju, ropstvo ne može opstati.

Skandal je da je kulturno kršćanska Europa nekoliko stoljeća prihvaćala trgovinu crnim robljem. Ali ne biste trebali kriviti Božju Riječ za to. Snažan dokaz je postojanje “robovskih Biblija”. Bile su to Biblije u kojima su izrezani svi dijelovi koji su poticali robove na traženje svoje slobode. Većina Starog zavjeta i polovica Novoga zavjeta su tako uklonjeni! Čak su i urednici robovskih Biblija shvatili: pročitajte cijelu Bibliju, a glavna poruka je sloboda.

Bog voli ljude. Bog stoga mrzi ropstvo. To je jasna poruka Biblije. Zato su ljudi koji ljube Boga kroz povijest tretirali robove kao braću, oslobađali svoje robove, borili se za ukidanje ropstva i još uvijek se bore protiv modernih oblika ropstva.

Autor: Marten Visser; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net