Nikad se ne trudite prepirati s đavlom
Foto: Pexels

Biblija u više navrata upućuje da se odupremo đavlu. U Jakovljevoj poslanici 4,7 piše: “Oduprite se đavlu i pobjeći će od vas!”

Kao kršćani uglavnom nismo svjesni barem dvije stvari. Prvo, đavao je stalno u napadu. Iako znamo istinu o tome iz Božje Riječi (1. Petrova 5, 8), uglavnom ne shvaćamo da se to događa. Drugo, kršćani imaju moć i autoritet od Boga da se odupru đavlu i natjeraju ga da pobjegne od njih.

Ove dvije činjenice trebaju postati naši stalni pratitelji. Živimo u svijetu koji je neprijateljski nastrojen prema vjernicima. Nismo od ovoga svijeta, ali smo neko vrijeme tu kao Božji poslanici (2. Korinćanima 5, 20). To znači da većina ljudi igra po skupu pravila koja diktira neprijatelj. Ponos, strah, zavist, požuda i mržnja stvari su kojima mami ljude ovoga svijeta, a ako kršćani nisu svjesni slabosti vlastitog tijela, jednako će biti podložni njegovim putovima i planovima.

Oduprite se đavlu i pobjeći će od vas

Moramo se boriti. Novi zavjet često kršćanski život opisuje kao duhovnu borbu sa zlim silama, rabeći ratnu terminologiju: ”boriti se”, ”pobijediti”, ”oduprijeti se”, ”nadvladati”. Kršćane se često uspoređuje s vojnicima koji služe na neprijateljskom teritoriju.

Kako se đavlu možemo oduprijeti? Pavao kaže: ”Uzmite kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju” (Efežanima 6,17).

Prvi je korak za to prihvaćanje Božjeg spasenja. Nećete se moći suprotstaviti đavlu ako niste prihvatili Isusa Krista. Bez Krista ste nemoćni protiv đavla, ali kada imamo ”kacigu spasenja”, Bog će štititi naš um. Ne zaboravite: ako ste vjernik, đavao vas ne može na ništa natjerati. Može vam samo predlagati.

Zatim, morate se Božjom Riječi koristiti kao oružjem protiv đavla. Isus nam je za to dao primjer dok je bio kušan u pustinji. Svaki put kada mu je đavao predložio da podlegne kušnji, Isus mu se suprotstavio citirajući Sveto pismo. Nije se prepirao s đavlom. Nije rekao: ”Nisam gladan”, kada ga je kušao da ispuni osobnu potrebu. Jednostavno je po sjećanju citirao Sveto pismo. I tako trebamo i mi činiti. Božja Riječ je i istinita i moćna i đavao je se boji.

Nikad se ne trudite prepirati s đavlom

Nikad se ne trudite prepirati s đavlom

On je u tome bolji od vas – čini to već tisuće godina. Đavlu ne možete doskočiti razmišljajući logički, ali možete se koristiti oružjem pred kojim on drhti – Božjom istinom. Zato je za nadvladavanje kušnji nužno pamtiti retke iz Svetog pisma. Kad god ste u kušnji, oni su vam dostupni. Poput Isusa, imate istinu pohranjenu u svojem srcu i možete je se sjetiti.

Ako niste upamtili nijedan biblijski redak, nemate metaka u pištolju! Želim vas potaknuti da učite napamet po jedan redak na tjedan, do kraja života. Zamislite koliko ćete tada biti jači!

PROČITAJTE JOŠ: