3 Sotonine laži koje su upropastile svijet

Sotona ima samo jedan cilj: dobiti nas za kraljevstvo tame. To čini s lažima. Koje su 3 Sotonine laži upropastile svijet?

Sotona je otac laži. Čitav Sotonin sustav izgrađen je na laži. Isus je rekao:

“On bijaše čovjekoubojica od početka i ne stajaše u istini jer nema istine u njemu: kad govori laž, od svojega govori jer je lažac i otac laži.” (Ivan 8, 44)

Sotonin motiv: ubojstvo. Njegov cilj: tjelesna, duhovna i vječna smrt. Njegova metoda: laganje o najvećoj temi – Bogu. Ako može izokrenuti vaš um lažima o samom Bogu, onda vas ima.

Sotonine laži koje su upropastile svijet

Što bi mogle biti tri Sotonine laži koje su upropastile svijet? Evolucija? Komunizam? Humanizam? Tri laži veće od svih došle su ravno od Sotone odmah u Postanku:

Zmija bijaše lukavija od sve zvjeradi što je stvori Jahve, Bog. Ona reče ženi: “Zar vam je Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog drveta u vrtu? Žena odgovori zmiji: “Plodove sa stabala u vrtu smijemo jesti. Samo za plod stabla što je nasred vrta rekao je Bog: ‘Da ga niste jeli! I ne dirajte u nj, da ne umrete!'” Nato će zmija ženi: “Ne, nećete umrijeti! Nego, zna Bog: onog dana kad budete s njega jeli, otvorit će vam se oči, i vi ćete biti kao bogovi koji razlučuju dobro i zlo.” (Postanak 3, 1-5)

Laž 1.: Bog nije istinoljubiv

Sotona je želio da Eva vjeruje da joj je Bog lagao i da se ne može vjerovati ni Bogu ni Njegovoj Riječi.

Svaka osoba – profesor, učenik ili pastor – koja posadi sumnju u autoritet i nepogrešivost Božje Riječi radi Sotonino djelo. Da bi uništio istinu o Bogu, Sotona je uveo relativizam, racionalizam, pragmatizam … a svi se temelje na lažima o Bogu. Mi smo zaraženi njima. Sotona je iza svih.

Laž 2.: Bog nije pravedan

Rekavši: “Ne, nećete umrijeti!”, Sotona je želio da Eva vjeruje da Bog zapravo neće držati Evin grijeh protiv nje. Danas ljudi misle: “Bog je predobar da bi kaznio grijeh.” Predobar je da ne bi kaznio grijeh. Bog je milostiv i strpljivo nas podnosi, jer ne želi da propadnemo za vječnost. Njegova želja je da Mu se predamo i predano Mu služimo do kraja života. Onaj tko to propusti, provest će vječnost u paklu.

Laž 3.: Bog nije milostiv

Sotonin plan bio je da Eva vjeruje da Božji planovi za nju nisu dobri. Ali, što je istina u Riječi?

“Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam – riječ je Jahvina – naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu.” (Jeremija 29, 11)

Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube. (1. Korinćanima 2, 9)

Bog u svome srcu ima najbolje interese za nas ako Mu vjerno služimo.

Kako se nositi sa Sotoninim lažima?
Foto: Unsplash

Kako se nositi sa Sotoninim lažima?

Kako prevladati njegovu obmanu? Otkrivenje 12, 11 daje tri načina:

Ali oni ga pobijediše krvlju Jaganjčevom i riječju svojega svjedočanstva: nisu ljubili života svoga – sve do smrti.

1. Jaganjčevom krvlju. Sotona je prevarant, varalica. Nećete ga pobijediti dok ne dođete k Isusu i predate Mu svoj život. Kada je Isus na tronu vašega srca, Sotona je poražen.

2. Riječju svojega svjedočanstva. Koristite Riječ protiv laži. Jedino ćete tako pobijediti Sotonu. Riječ Božja povlači veo tame natrag, razotkriva i pobjeđuje Sotonine laži. Ona je mač – oružje za napad.

3. Potpunom predanošću. Odlučite da ćete služiti Bogu, čak i ako vas to košta života.

Bog je istinoljubiv, pravedan i milostiv. Njegovo najbolje čeka nas nakon ovoga kratkog života na zemlji. Isplati se služiti Mu.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!