Što izraz ”oko za oko, zub za zub” zaista znači?

Kada većina ljudi čuje izraz ”oko za oko, zub za zub” uglavnom odmah pomisle na osvetu. No, što to doista znači?

Mnogi su zbunjeni tijekom čitanja Isusovih, naizgled kontradiktornih riječi o samopožrtvovnoj ljubavi, koje izgovara u svojoj poznatoj Propovjedi na gori. Drugi citiraju Levitski zakon uzvraćanja istom mjerom ili ”oko za oko” kao potvrdu Božje okrutnosti. 

Na prvi pogled, Božje riječi koje Mojsije zapisuje, djeluju neugodno: 

Ako čovjek zada smrtan udarac drugome, mora se smaknuti. Tko usmrti živinče mora ga nadomjestiti: život za život. Tko ozlijedi svoga bližnjega neka mu se učini kako je on učinio: lom za lom, oko za oko, zub za zub – rana koju je on zadao drugome neka se zada i njemu. Tko usmrti živinče mora ga nadoknaditi, ali tko ubije čovjeka mora umrijeti. Neka vam je jednak sud i strancu i domorocu. Jer ja sam Jahve, Bog vaš.“ (Levitski zakonik 14, 17-22) 

No što ako smo pogrješno shvatili ono što je ovdje Bog želio reći? Što ako je ova, naizgled oštra uputa o osveti zapravo čin milosrđa?

”Oko za oko”: Povijesni i doslovni kontekst izraza

Kao i kod svih biblijskih tekstova, i ovaj tekst gdje Bog govori o uzvraćanju istom mjerom ili ”oko za oko” moramo promatrati kroz povijesni i doslovan kontekst. Bog je Mojsiju dao ono šti učenjaci nazivaju Levitskim zakonikom nedugo nakon izraelskog bijega iz Egipta. Nakon što su dugo godina živjeli pod tlačenjem u zemlji pogana, Izraelci nisu znali ništa o ispravnom i bogougodnom ponašanju.

Dva mjeseca nakon bijega iz Egipta na putu prema Obećanoj zemlji, Bog poziva Mojsija, njihovog vođu, na planinu Sinaj, gdje će Mojsije dobiti ono što je znano kao Deset zapovjedi. Svrha tih uputa nikada nije bila ograničavanje ljudi, nego podučavanje Izraelaca kako se ispravno odnositi jedni prema drugima i prema Bogu. Njihova je svrha bila pokazati Izraelcima put do slobode. 

Isus je sažeo i pojednostavio Božja pravila kada je rekao da su dva najvažnija voljeti Gospodina kao jedinoga pravoga Boga cijelim našim bićima i da volimo naše bližnje kao što volimo sami sebe. (Marko 12, 30-31) 

Božje originalne upute služile su kao vodilja narodu prema tome kako imati odnos s Bogom i kako održavati pravilan odnos međusobno. Te su upute osim toga jasno ukazivale na to kako ne izgleda odnos u ljubavi. Narod je imao zadaću odavati čast Bogu, voljeti Ga i štovati Ga te odnositi se jedni prema drugima s istom razinom poštovanja i ljubaznosti kakvu i sami očekuju. Nakon utemeljenja ovih pravila, Bog je narodu odabrao svećenike, koji su bili drevno vladajuće tijelo Izraela, koje je pazilo na pridržavanje onoga što učenjaci nazivaju Levitskim zakonikom. 

Načini kako su kulture držale odredbu ”oko za oko” 

Levitski zakonik 24, dio koji sadrži izraz ”oko za oko,” podudara se sa Izlaskom 21; oba dijela govore o detaljima vezanim za upravljanje narodom. Svrha tih odredaba nije bila poticanje osvete u međuljudskim odnosima. U stvari, mnogi učenjaci predlažu da rabini Talmuda nikada izraz ”oko za oko” nisu shvaćali doslovno, nego su na njega gledali kao da vodilju za odgovarajuću vrstu monetarne kompenzacije. Drugim riječima, radilo se o odšteti koju je osoba koja je oštetila nekoga trebala vratiti. Sudovi u svijetu danas funkcioniraju na sličan način. 

Izraz ”oko za oko” prikazuje da je svaki život vrijedan i jedinstven. Ovo je bio revolucionaran koncept u Bibliji, budući da su tada ljudi nametali različite kazne jedni drugima, ovisno o statusu.

Na primjer, drevni babilonski Hamurabijev zakonik tretirao je drugačije žene, obične građane, muškarce, robove i plemstvo. Slično je vrijedilo i u drevnom Egiptu. Na primjer, dijete koje bi usmrtilo svoga roditelja bilo bi mučeno na najgroznije načine; bilo bi polegnuto na krevet s bodljama, nakon toga bi bilo spaljeno živo, dok na primjer roditelj koji bi usmrtio svoje dijete bi samo trebao ostaviti mrtvo tijelo u svome domu tri dana i tri noći. Takve prakse Bog nije odobravao. Biblija jasno govori da čak došljak i starosjedilac imaju ista prava, da su svi ljudi jednaki u Božjim očima i da se prema njima treba ophoditi na jednak način. 

Revolucionarno milosrđe u pravednoj kazni 

U mnogim dijelovima drevnog svijeta, optuženi je često morao trpjeti okrutne i teške kazne. U drevnom Egiptu, oni koji bi bili optuženi za krađu mogli su ostati bez nosa, ruku, stopala ili bi se suočili s pogubljenjem. No Božji pravni sustav bio je znatno pravedniji od ovoga. Izraz ”oko za oko” također bi se mogao protumačiti kao ”kazna koja je određena prekršitelju mora biti jednaka prekršaju kojeg je počinio.” 

David Guzik predlaže da je ovaj Božji izraz zapravo izraz Božjeg milosrđa. On piše: „Mnogi ljudi shvaćaju izraze ”oko za oko” i ”zub za zub” kao zapovjedi. No, ti su izrazi zapravo ograničenja.“ 

Je li Isus djelovao nasuprot Zakona?

Neki smatraju da je Isusovo citiranje Levitskog zakonika 24, o čemu čitamo u Matejevom evanđelju 5, zbunjujuće i kontradiktorno. Njegova izjava nastaje kao zaključak Njegove propovjedi o tome kako čovjek treba živjeti životom koji odaje čast Bogu.

Isus govori ljudima: „Čuli ste da je rečeno: Oko za oko, zub za zub! A ja vam kažem: Ne opirite se Zlomu! Naprotiv, pljusne li te tko po desnom obrazu, okreni mu i drugi.“ Nakon toga nastavlja u stihovima 43 i 44: „Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem: Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone.“ (Matej 5, 38-39; 43-44)

Je li Isus kršio Zakon? Prema učenjacima, nije. Isus je ovdje govorio protiv legalističkog i pogrešnog tumačenja Božjih pravila, što su činili farizeji. Kao što popularni teolog David Jeremiah tvrdi: „Propovijed na gori stavlja duh, odnosno namjeru, natrag u slovo Zakona.“ 

Biblijski se komentator Joseph Benson slaže s ovime. U komentarima o Levitskom zakoniku, on predlaže da je Isus, s početkom u Matejevom evanđelju 5, 38 želio ispraviti i poništiti zloupotrebu Zakona, što je bilo uobičajeno za Židove, koji su na svojim leđima zbog farizeja nosili ogromne terete. 

To nikada nije bila Božja namjera. Bog nam je dao svoj Zakon kako bi stvorio red i pošten način upravljanja u starom židovskom narodu. Svrha tih pravila bila je zaštita i ujedinjenje, nikako ne podjela i činjenje zla. Nakon što je vidio kako se Božji Zakoni zloupotrebljavaju na grozne načine, Isus ukazuje svima onima koji žele slušati na istinu koja je otkrivena u prvim stranicama Biblije: Bog je svoja pravila dao iz ljubavi. 

Kada razumijemo kontekst, koji nam pokazuje da izraz ”oko za oko” prikazuje suosjećajnu Božju prirodu, te riječi dobivaju znatno bogatije značenje. Te riječi više ne gledamo kroz prizmu bijesa ili osvete, nego kroz prizmu Očeve brige i ljubavi. 

Autorica: Jeniffer Slatter; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Ibelieve.com

PROČITAJTE JOŠ: