Pilatova žena

Pilatova žena je pokušala odgovoriti Pilata od razapinjanja Isusa jer je u snu mnogo pretrpjela. Tko je doista bila supruga Poncija Pilata?

Prema tradiciji Pilatova žena se zvala Klaudija Prokula ili samo Prokla, a ovo je evanđeoski zapis o njoj:

„Dok je sjedio na sudačkoj stolici, poruči mu njegova žena: »Mani se ti onoga pravednika jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog njega.“ (Matej 27, 19).

Na dan Pashe, rano ujutro, Isusa su odveli rimskom upravitelju Jeruzalema, Ponciju Pilatu. Dok je Pilat sjedio i slušao optužbe Židova protiv Isusa, prišla mu je njegova supruga i rekla mu je: „Mani se ti onoga pravednika jer sam danas u snu mnogo pretrpjela zbog njega.“ (Matej 27, 19).

Što je Pilatova žena vidjela u snu

Što je Pilatova žena vidjela u snu?

Nije poznato što je Pilatova žena vidjela u snu i zašto je „mnogo pretrpjela“ zbog Isusa, ali to je ostavilo snažan utisak na nju. Snovi su u antici uzimani vrlo ozbiljno te su se ponekad mogli koristiti i kao dokaz na sudu.

Isusovo suđenje je bilo rano ujutro, a ona je, čim se probudila, poslala vijest svom mužu.

Kada je Pilat čuo da je njegova žena imala san koji svjedoči o Isusovoj nedužnosti, s mogućim upozorenjem da će se dogoditi ozbiljne posljedice ako se upozorenje ne posluša, Pilat ga nije odbacio s lakoćom, piše Womeninthescriptures.com

Poncije Pilat je tek nakon vijesti od žene rekao da na Isusu ne nalazi krivice

Zapravo, Pilat je tek nakon što je primio vijest od svoje žene rekao Židovima da na Isusu ne nalazi krivice.

Bio je običaj za vrijeme Pashe pustiti zarobljenika (Markovo evanđelje 15, 6), pa je Pilat ponudio da pusti Isusa. Umjesto toga, narod je odabrao da se pusti zatvorenik imena Baraba, a koji je bio zatvoren zato što je organizirao pobunu protiv Rimljana (Matej 27, 12-23).

Pilat je pokušao uvjeriti Židove da ne raspnu Isusa, no kada je vidio da to „ništa ne koristi“ te da se narod počinje buniti protiv njega, možda ga je ženino upozorenje potaknulo da „uzme vodu i opere ruke pred svjetinom govoreći: ‘Nevin sam od krvi ove! Vi se pazite!’“ (Matejevo 27, 24).

VIDI OVO: Tko je bio Poncije Pilat?

Tko je bila Pilatova žena

„Mani se ti onoga pravednika“

U riječima „nevin sam od krvi ove“ možemo čuti riječi Pilatove žene: „Mani se ti onoga pravednika“. Pilat nije htio sudjelovati u osuđivanju čovjeka kojeg je smatrao nevinim, jer njegova je žena kroz svoj san znala da je Isus „pravednik“.

U Bibliji je ponekad teško uočiti utjecaj žena na oblikovanje naroda i zajednica. U priči o Pilatovoj ženi vidimo kako žena koristi svoj utjecaj i svoj glas da bi promijenila tijek političkog suđenja i odluke. Iako Pilat nije uspio spasiti Isusov život, barem je pokušao ispuniti zahtjev svoje supruge. On je vjerovao i poštivao je ono što mu je ona rekla.

Pilatova žena je otprije znala za Isusa

Gotovo je sigurno da je Pilatova žena otprije znala za Isusa, jer on je bio poznat u Jeruzalemu. No malo je vjerojatno da ga je zaista upoznala. Njezino je svjedočanstvo o Isusovoj nevinosti i dobroti proizvod njezinog sna i otkrivenja kojeg je podario Bog.

Vjera Pilatove žene u istinitost sna potaknula je na ono što mnogi apostoli i sljedbenici nisu učinili – da se zauzmu za Isusa i budu svjedoci Njegove dobrote u trenutku kada mu se sudilo.