Zašto trebamo biti poslušni vlasti?

Zašto trebamo biti poslušni vlasti?
Izvor: hr.wikipedia.org

Trebamo biti poslušni vlasti, jer je ona od Boga postavljena. Ipak, kada vlast odstupiti od svoje svrhe i postane opresivna, ne moramo se podložiti njezinim krivim odlukama.

Iako kao vjernici znamo da je naša domovina na nebesima, Biblija vrlo jasno govori o odnosu vjernika i vlasti na zemlji. Mi se pokoravamo vlastima, a vlast treba prema nama postupati pravedno i korektno. U Bibliji vidimo da ne bismo trebali biti poslušni vlasti onda kada nam vlast kaže da učinimo nešto protiv Božje Riječi.

Bez obzira upotrebljava li Biblija izraze “kralj”, “vladar”, “poglavarstvo” ili bilo koje drugo ime za autoritet, uvijek vrijedi: pridržavajte se. Moramo se sjetiti da je Bog stvorio vlast koja vlada nad nama, baš kao što je i nas stvorio.

Pokoravajte se svakoj ljudskoj ustanovi radi Gospodina: bilo kralju kao vrhovniku, bilo upraviteljima jer ih on šalje da kazne zločince, a pohvale one koji dobro čine. (1. Petrova 2, 13-14)

3 činjenice o vlasti koje učimo iz Biblije

1. Bog postavlja vlasti na zemlji

U Starom zavjetu čitamo da se Božji narod našao pod vlašću kraljeva koji se boje Boga i kraljeva koji obožavaju idole. Osvajali su ih narodi, porobljavali i protjerali. Do danas, svaki vođa svakog naroda u svijetu je glavni jer Bog dopušta da tako bude.

Kroz sve izbore i svaku promjenu režima, Bog je i dalje suveren, Kralj nad svim kraljevima, i još uvijek vlada na svom prijestolju. Čak i ako nam se ne sviđa ishod izbora, Bog može raditi kroz bilo koga, na bilo kojem mjestu i u bilo kojem trenutku da donese promjene u svijetu.

Do nakraj zemlje on ratove prekida, lukove krši i lomi koplja, štitove ognjem sažiže. (Psalam 46, 10)

VIDI OVO: Trebamo li poštivati vlasti? Evo što Biblija kaže!

2. Bog nas poziva da se pridržavamo pravila i propisa u zemlji u kojoj živimo

Pavao je više puta u svojim poslanicama pisao vjernicima da budu podložni svojim vladajućima.

“Podsjećaj ih da se podlažu poglavarstvima, vlastima, da slušaju, da budu spremni na svako dobro djelo.” (Titu 3, 1)

Pa zašto je poslušnost vlasti toliko bitna Bogu? Jer je način da pokažemo svoju vjeru u Boga tako da se i dalje pridržavamo zakona za našu dobrobit, plaćamo porez i činimo sve što možemo kako bismo živjeli u miru s drugim ljudima (Rimljanima 13, 2-7).

Svaka duša neka se podlaže vlastima nad sobom. Jer nema vlasti doli od Boga: koje postoje, od Boga su postavljene. Stoga tko se suprotstavlja vlasti, Božjoj se odredbi protivi; koji se pak protive, sami će na se navući osudu. (Rimljanima 13, 1-2)

Bez obzira tko pobijedi na izborima, naši postupci odražavaju vjerujemo li da je tu osobu (osobe) Gospodin postavio i provodi li svoje, ponekad, tajanstvene svrhe. Kada smo odgovorni kao građani, pokazujemo se odgovornima pred Bogom.

3. Bog želi da se molimo za one koji su na vlasti

Ako smo poslušni vlasti, ne znači da se moramo s njima u svemu složiti. Odluke naših vođa mogu utjecati na naše obitelji, naše crkve, radna mjesta, naše gradove i sela. Dakle, ako smo zabrinuti zbog moralnog kompasa našeg vođe ili novih zakona koji bi izazvali našu vjeru, najbolje što možemo učiniti je moliti se i zakonito raditi u našem demokratskom sustavu da stvorimo promjene. Možemo se moliti za spasenje naših vođa, da imaju mudrosti i donose odluke za dobrobit naroda kojemu služe.

“Dakle, preporučujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude, za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti. To je dobro i ugodno pred Spasiteljem našim Bogom, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine.”  (1. Timoteju 2, 1-4)

Je li u redu protiviti se vlasti?

Puno puta će vlast odstupiti od svoje svrhe i postati opresivna. Kada je Nabukodonozor donio zakon da se svi u Babilonu moraju pokloniti zlatnom kipu, Daniel je odbio, znajući da bi to bilo kršenje Božje zapovijedi da ne štuje druge bogove (Daniel 3). Kada su veliki svećenici pokušali spriječiti Petra i apostole da govore o Isusu, odgovorili su: “Moramo se pokoravati Bogu, a ne ljudima” (Djela 5, 29).

VIDI OVO: Bog treba biti na prvom mjestu u našem životu

U Starom zavjetu, Daniel je model koji bismo trebali koristiti kada je u pitanju naš odnos prema vlasti. Babilonci su dobili vlast nad Židovima zbog neposlušnosti Židova. Daniel je djelovao na najvišim razinama ove poganske i nevjerničke vlasti. Iako su vladari poštovali Danielovog Boga, njihovi životi i postupci pokazali su da ne vjeruju u Njega.

Daniel je služio kralju kao istinski sluga kad je zatražio da mudraci ne budu pogubljeni zbog toga što nisu protumačili kraljev san. Umjesto toga, zatražio je ključ za tumačenje sna od Boga i spasio one, uključujući i sebe, koji bi bili pogubljeni.

Dok je Daniel bio na kraljevskom dvoru, njegova su trojica prijatelja odbila pokloniti se idolu koji je podigao kralj Nabukodonozor i osuđeni su na smrt. Njihov je odgovor bila živa vjera. Nisu se branili, već su umjesto toga rekli kralju da će ih Bog spasiti, dodajući da, ako se to i ne dogodi, oni se još uvijek neće klanjati ili služiti lažnim bogovima.

Iz ovih primjera vidimo da su Božji ljudi bili poslušni vlasti, ali kada su se odluke vladajućih protivile njihovoj vjeri u živoga Boga, odbili su se podložiti. Na isti način i mi trebamo postupiti, ljubeći iznad svega Boga i Njegovu Riječ, pa makar nas to koštalo života.