različite razine neba
Foto: Unsplash

Postoji jedan stih u Bibliji koji se odnosi na treće nebo: 2. Korinćanima 12,2. Pavao kaže da je ponesen do trećeg neba, što se odnosi na mjesto gdje Bog stanuje. Prvo nebo je atmosfera oko zemlje, drugo se odnosi na domenu zvijezda.

Različite nagrade

Ako mislite da „različite razine neba“ znači da postoje različite razine blaženstva, u Pismu nema reference za takvo što. Ali Biblija govori o različitim nagradama. Iako vaše spasenje ne ovisi o vašim djelima, već samo o vjeri u Krista, ipak postoje različite nagrade i vijenci. Bog obećava vijenac života onima koji su vjerni i ustrajno ga ljube, unatoč kušnjama i nevoljama (Jakovljeva 1,12; Otkrivenje 2,10).

PROČITAJTE: 10 stvari koje želite znati o nebu, ali vam je neugodno pitati

Onima koji su vjerni vođe stada (crkve), Bog obećava vijenac slave (1. Petrova 5,2-4). Pavao potiče svoje čitatelje da se bore za neuveli vijenac, budu disciplinirani u hodu s Gospodinom i propovijedanju Evanđelja (1. Korinćanima 9,24-25). Na drugom mjestu, Pavao govori o vijencu pravednosti, koji će Gospodin dati svima onima koji „ljube njegov [Isusov] pojavak“ (2. Timoteju 4,8). Razni biblijski stihovi spominju nagrade (na primjer: Matej 5,12; 1. Korinćanima 3,12-14).

Gospodin vrednuje ono što radimo

Možda vam se ideja o nagradama čini čudnom. Kada vas stalno podučavaju da je spasenje samo kroz djelo Krista Isusa, možete pomisliti kako djela nisu važna. Očigledno jesu važna. Svako dijete kojem je obećana nagrada za dobro djelo, dat će sve najbolje od sebe, što nije slučaj ako mu se ne spomene nikakva nagrada.

Isto tako, Bog obećava nagrade onima koji ustraju pod kušnjama. Onima koji žude da se Isus vrati i koji neumorno donose Evanđelje. I onima koji vode druge u istini. Gospodin vrednuje ono što radimo! Kad se Isus vrati, „tada će naplatiti svakomu po njegovu djelu“ (Matej 16,27). Čak je i Gospodin Isus usmjerio oči na nagradu, radost pred Njim, zbog koje je podnio križ (Hebrejima 12,1-2). Autor Hebrejima nas potiče da budemo poput Isusa i dovršimo trku. Budimo vrijedni i budimo vjerni Onome koji uvijek bio vjeran nama.

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Vesna L.