Oznaka: vječni život

Bog razdvojio mora

Bog je za tebe razdvojio mora

Kako Bog spašava i čuva grešnika?

Kako Bog spašava i čuva grešnika?