Što Biblija kaže o praznovjerju?
Foto: kolaž (Unsplash/Pexels)

Praznovjerje je vjerovanje da predmeti i stvari poput magije ili sreće imaju moć utjecati na naš život. Kako na praznovjerje gleda Biblija?

Praznovjerje je vjerovanje da radnja, predmet ili okolnost mogu utjecati na situaciju čak i ako nisu ni na koji način povezani. Praznovjerje može biti aktivno, poput bacanja soli preko lijevog ramena, ili pasivno, poput crne mačke koja vam prelazi put i uzrokuje nesreću.

Biblija i praznovjerje

Filistejci su štovali razne bogove, uključujući Dagona. Kada su Filistejci osvojili kovčeg Božji, stavili su ga u Dagonov hram, pored Dagonovog kipa.

Iz onoga što se potom dogodilo razvilo se novo praznovjerje.

Ali kad su ujutro uranili, gle, Dagon opet ležaše ničice na zemlji pred Kovčegom Jahvinim; glava Dagona i obje njegove ruke ležahu odsječene na pragu: na mjestu je stajao samo Dagonov trup. Zato Dagonovi svećenici i svi koji ulaze u Dagonov hram ne staju nogom na prag Dagonov u Ašdodu sve do današnjeg dana. (1. Samuelova 5, 4-5).

Stotinama godina kasnije, čini se da je prorok Sefanija spomenuo slično praznovjerje i Božje nezadovoljstvo njime:

“Kaznit ću u taj dan sve koji preko praga poskakuju, koji Dom Gospodara svojega pune nasiljem i prijevarom.” (Sefanija 1, 9)

Što Bog kaže o vjerskim običajima i praznovjerjima?

U prošlosti su praznovjerna vjerovanja bila jednako prihvaćena kao i u današnje vrijeme. Postojala je prijetnja da će se Izraelci uplesti u magična vjerovanja susjednih naroda.

Bog je upozorio Izrael da ne slijedi poganske običaje i praznovjerja naroda oko sebe.

“Čuvaj se da ne padneš u zamku; ne pođi za njima pošto budu uništeni ispred tebe. Ne istražuj o njihovim bogovima i ne govori: ‘Kako su oni narodi štovali svoje bogove, tako ću i ja.’ Nemoj onako postupati prema Jahvi, Bogu svome. Ta Jahvi je zazorno i mrsko sve što su oni činili svojim bogovima. Čak su svoje sinove i kćeri spaljivali u čast svojim bogovima.” (Ponovljeni zakon 12, 30-32)

Bog je upozorio svoj narod protiv praznovjerja i idolopoklonstva koji se nazivaju gatanjem i proricanjem (Levitski zakonik 19, 26). I zabranio je bavljenje astrologijom (Ponovljeni zakon 4, 19), magijom i čarobnjaštvom (2. Kraljevima 21, 6; Izaija 2, 6).

PROČITAJTE: 8 ludih vjerovanja koja svaki kršćanin odmah treba odbaciti

Biblija jasno osuđuje okultizam, magiju, čarobnjaštvo, vještičarenje, astrologiju i idolopoklonstvo. Ne smijemo vjerovati niti obraćati pažnju na praznovjerja. Ove vrste praksi su iznimno opasne jer otvaraju umove praktikanata za utjecaj đavla. Prva Petrova 5, 8 nas upozorava da budemo trijezni i da bdijemo “jer protivnik vaš, đavao, kao lav ričući obilazi i traži, koga da proždere.”

Što Biblija kaže o sreći?
Foto: Pexels

Što Biblija kaže o sreći?

Mnoga se praznovjerja temelje na konceptu sreće – da neka radnja donosi sreću ili nesreću.

Razbijanje ogledala, prosipanje soli, crna mačka na putu, petak 13. … nemaju stvarnu moć nad našim životima. Ne uzrokuju nesreću. Kucanje u drvo ne donosi sreću. Sve su to praznovjerja i mogu postati samoispunjavajuća proročanstva samo ako im damo vjeru. Tada to postaje idolopoklonstvo i onaj tko to prakticira neće ući u Kraljevstvo Božje (Otkrivenje 21, 27). Pavao je upozorio vjernike govoreći:

Pazite da vas tko ne odvuče mudrovanjem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na “počela svijeta”, a ne na Krista. Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva; te ste i vi ispunjeni u njemu, koji je glava svakoga Vrhovništva i Vlasti. (Kološanima 2, 8-10)