Kako primiti milost da možemo nastaviti dalje unatoč svim nevoljama?

U nevoljama nemojte odustati. Samo pogledajte prema gore!

Zato sam molio triput Gospodina, da odstupi od mene. I reče mi: “Dosta ti je milost moja, jer se sila u slabosti usavršava.” Rado ću se dakle hvaliti svojim slabostima, da se nastani u meni sila Kristova“. (2. Korinćanima 12, 8-9)

Što činite kada ne možete popraviti nepopravljiv problem? Što činite kada ne možete riješiti nerješivu zagonetku? Što radite kada ne možete promijeniti nepromjenjive okolnosti? Što činite kada ne možete kontrolirati nešto što vas u životu duboko povrijeđuje?

Bacate se u ovisnost o Božjoj milosti.

Kako možemo primiti tu vrstu milosti koja će nam pomoći da nastavimo usprkos svim iskušenjima, testovima, napetostima, umoru i nevoljama? Učinite četiri stvari.

1. Zavapite. Zavapite za Božju pomoć. Kada se pravite kao da ste samodovoljni tada se odričete Božje pomoći za vaš život. Trebate priznati svoju neadekvatnost i reći „Bože, ja ovo ne mogu“! Biblija kaže: „A on daje veću milost, jer govori: “Bog se protivi oholima, a poniznima daje milost. Približite se k Bogu, i on će se približiti k vama“. (Jakovljeva 4, 6-8)

PROČITAJTE: 6 razloga zašto Bog dopušta nevolje

2. Ispunite svoj um Božjom Riječju. Dopustite neka vas Božja Riječ utješi, osnaži, ispuni, umiri i napuni kako biste mogli ići dalje. Činite to svakodnevno. Psalmist je molio: „Moja duša leži u prašini: po riječi svojoj vrati mi život“. (Psalam 119, 25) Da rješenje leži u vama samima već biste bili promijenjeni. Trebate se ugledati u Boga! On je jedini onaj koji daje snagu.

3. Prihvatite podršku od Božjih ljudi. Biblija kaže da time što pomažemo jedni drugima u vremenima nevolje ispunjavamo Kristov zakon koji kaže: „Voli bližnjega svoga kao samoga sebe“. Bog nikada nije planirao da vi kroz život idete prepušteni sami sebi. Naše slabosti nam pomažu da shvatimo koliko trebamo jedni druge. Trebate prihvatiti pomoć Božjih ljudi.

4. Pouzdajte se u Božja obećanja. U Bibliji postoji oko 5500 obećanja koja samo čekaju na to da ih netko primi. Evo jednog od njih: „On daje snagu umornome, daje jakost slabome. I mladići se umaraju i sustaju, ljudi mladi padaju: Ali koji se uzdaju u Gospoda, crpaju novu snagu, krila im rastu kao orlovima, trče i ne umaraju se, hode i ne sustaju“. (Izaija 40, 29-31)

PROČITAJTE: Bog nam je utočište i snaga, pomoć dostupna u nevoljama

Svoju nadu položite u Gospodina i svoje oči držite usmjerene prema nadi nema, a ne u zemaljsko i ovo ovdje. Biblija govori: „Zato sam molio triput Gospodina, da odstupi od mene. I reče mi: “Dosta ti je milost moja, jer se sila u slabosti usavršava.” Rado ću se dakle hvaliti svojim slabostima, da se nastani u meni sila Kristova“. (2. Korinćanima 12, 8-9)

Kada se susrećete s problemom koji ne možete riješiti, nemojte odustati! Samo pogledajte prema gore!

Autor: Rick Warren; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Pastorrick.com