Prorok Joel: Tko je on bio i koja je poruka njegove biblijske knjige?

Tko je bio prorok Joel i koja je poruka knjige u Bibliji, koja je imenovana prema njemu? Najvažnije stvari doznajte u ovom članku!

Trubite u trubu na Sionu! Dižite uzbunu na svetoj mi gori! Neka svi stanovnici zemlje dršću, jer dolazi Jahvin dan. Da, on je blizu.“ (Joel 2, 1)

Svatko tko otvori Joelovo svjedočanstvo suočava se s prijetnjom. Prijetnjom skakavaca, neprijatelja i danim Gospodnjim.

Tko god čita knjigu o Joelu također čita i o proročanstvu nade. Nade u obnovu, nadu u izlijevanje Duha i slavnu budućnost Siona. Tko je bio Joel i kakva je poruka knjige u Bibliji, koja je imenovana prema njemu?

Prorok Joel – pozadina

Znamo malo toga o Joelu, izvan onoga što je napisano u samoj knjizi. Knjiga je uključena u Bibliju, kao knjiga o jednom od dvanaest malih proroka. Smještena je između Hošee i Amosa. Njegovo ime znači Gospodin je Bog. Joel se primarno usredotočuje na Judu, Južno kraljevstvo (Joel 3, 1; 3, 6; 3, 8; 3, 18-20) i na glavni tad Jeruzalem. (Joel 2, 32; 3, 1; 3, 6; 3, 16-17; 3, 20)

Porok zna što se događa u hramu i među svećenicima. Zbog toga je vjerojatno da je Joel bio iz Juda ili čak i iz samog Jeruzalema.

Nije jasno kada je Joel živio. Većina biblijskih učenjaka vjeruje da je to bilo negdje u vremenu nakon izlaska. Izlazak i osvajanje Jeruzalema opisani su kao događaji u prošlome vremenu. (Joel 3, 1-2; 3, 17)

Nadalje, niti jedan kralj nije spomenut, a hram je spomenut u pozitivnom kontekstu, za razliku od spisa proroka koji su živjeli prije izlaska, poput Hošee i Amosa. Još jedan razlog zbog kojega se misli da je Joel živio nakon izlaska jest njegovo proročanstvo katastrofe protiv Edoma, (3, 19) što su također opisivali i drugi proroci koji su živjeli nakon izlaska, kao što je Obadija.

VIDI OVO: Sve knjige Staroga zavjeta sažete u jednoj rečenici

Sadržaj knjige o Joelu

Prvi dio Joelovog proročanstva odnosi se na proglas suda protiv Jude. Božji sud najprije je opisan kao najezda skakavaca, suša i navala velike vojske. Kroz živi prikaz događaja, Joel opisuje pustoš koja pogađa tu zemlju. Skakavcu su opustošili sve. Zemlja je bila neplodna, ljudi su bili u tuzi. Prorok potiče svoje slušatelje na vapaje. On poziva na divljenje iz poštovanja prema danju Gospodnjem.

Dan Gospodnji glavna je tema Joela i drugih proroka. On najviše ukazuje na dan suda za Izrael i druge narode. Za Božji narod to je i dan spasenja, blagoslova i Božje posebne prisutnosti. U Novome zavjetu, ova se tema ponovno preuzima i primjenjuje se na dan ponovnog Kristovog povratka, kako bi uspostavio svoje Kraljevstvo u svome konačnom obliku. (2. Petrova 3, 10)

Dan Gospodnji također je središnja tema drugog poglavlja. Joel se vraća na prizor pošasti skakavaca, kako bi najavio invaziju neprijateljske vojske. (2, 5-9) Dan Gospodnji popraćen je podrhtavanjima zemlje i nebesa: „I Jahve glas svoj šalje pred vojsku svoju. I odista, tabor mu je silno velik, zapovijedi njegove moćan izvršitelj. Da, velik je Jahvin dan i vrlo strašan. Tko će ga podnijeti?“ (Joel 2, 11) Još jednom, zaziva se na poniznost, pokajanje i molitvu. Jer Bog je milosrdan i milostiv, strpljiv i bogat milosrđem. (2, 13)

U drugom dijelu knjige o Joelu, koja započinje s Joelom 2, 18, mijenja se glagolsko vrijeme. Bog odgovara na molitve svoga naroda u 2, 17. Bog se zauzima za svoj narod. Obećava donijeti red, obnoviti zemlju i ponovno biti prisutan kroz svoga Duha: „I poslije ću izliti duh svoj na svako tijelo, i proricat će sinovi vaši i kćeri vaše, starci će vaši sanjati sne, mladići će vaši viđati utvare.“ (2, 28) Obećanje je ispunjeno u danu Pedesetnice. (Djela 2, 17-21) Konačno, kako Joel opisuje budući vrhunac u borbi između Boga i Njegovih neprijatelja, vidimo Bog daje svoje razloge zbog svog suda nad neprijateljskim narodima. (3, 1-8) Božji narod međutim, suočava se sa sigurnom i blagoslovljenom budućnošću. Bit će sigurnost, mir i napredak, jer Gospodin će prebivati na Sionu.

Ključne točke knjige o Joelu

  • Božji sud je izvanredan.
  • Bog ispunjava svoja obećanja, kao što je pokazao u izlijevanju Duha na Pedesetnicu.
  • Glavno ispunjenje proročanstva o Gospodinovom danu dogodit će se na dan Kristovog povratka.

Autor: Hildert Bronkhorst; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net