Dan Gospodnji se u Bibliji spominje preko dvadeset puta, a odnosi se na kraj vremena – buduće vrijeme, kada će se ljudi na Zemlji upoznati s Božjim sudom.

Za one koji su protiv Boga i Njegove ponude spasenja u Kristu, koji poriču bilo kakvu potrebu za Njegovim milosrđem i milošću, taj će dan biti strašan dan borbe (Izaija 2,12; Izaija 13,6; Ezekiel 30,3; Otkrivenje 16,14), na kojem će grešnici biti osuđeni.

Dan Gospodnji je u Bibliji gotovo isključivo opisan kao dan uništenja, tame i podjele, tijekom kojeg će patiti čak i sama zemlja (Izaija 13,6; Ezekiel 30,3; Joel 1,15; Joel 2,1.11; Sefanija 1,14-15; Zaharija 14: 1; 2. Petrova 3,10).

Neki biblijski učenjaci i teolozi vjeruju da će dan Gospodnji biti duže vremensko razdoblje od jednog jedinog dana – razdoblje u kojem će Krist zavladati svijetom prije nego što očisti nebo i zemlju pripremajući je za vječno stanje.

Dan Gospodnji – kako ga prorok Joel opisuje?

Prorok Joel opisuje dan Gospodnji kao dan kada doći uništenje od Svemogućeg. Pokazuje Boga u svom taboru, s vojskom takve snage da se nitko ne može nadati da će ga pobijediti.

Ipak, Joel spominje i mnoštvo koje se okupilo protiv Boga na mjestu koje se zove “Dolina odluke”, gdje se ta bitka vodi (Joel 4,14). Ovo vjerojatno opisuje bitku Armagedon, kada će Sotona sve narode svijeta natjerati da se bore protiv Boga (Otkrivenje 16,13-16).

Dan Gospodnji na kraju vremena
Foto: Pexels

Dan Gospodnji na kraju vremena kao dan Božjeg gnjeva

Dan Gospodnji se u Novom zavjetu naziva i dan gnjeva, dan posjeta i veliki dan Svemogućeg Boga (Otkrivenje 16,14). Piše da će Dan Gospodnji doći iznenada poput lopova u noći (1. Solunjanima 5,2; 2. Petrova 3,10).

Kršćanima je rečeno da se pripreme za to, iako vjernicima to neće biti vrijeme suda. Svi oni koji su ponosno odbacili Boga, tog dana će bit poniženi (Izaija 2,17). Ali svatko tko je opravdan Kristovim djelom na križu neće se morati suočiti s osudom na pakao.

To je sam Isus potvrdio riječima: “Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.“ (Ivan 3,17-18). Dan Gospodnji će biti zastrašujuć za one koji nisu vjerovali u Sina Božjega.

Dan Gospodnji kao dan izbavljenja

Osim što će to biti vrijeme osude, to će biti i vrijeme izbavljenja, jer će Bog izbaviti ostatak Izraela te ispuniti svoje obećanje da će “sav Izrael biti spašen” (Rimljanima 11,26). Tada će oprostiti njihove grijehe i vratiti svoje izabrane u zemlju koju je obećao Abrahamu (Izaija 10,27; Jeremija 30,19-31, 40; Mihej 4; Zaharija 13).

Konačno ispunjenje proročanstava o danu Gospodnjem doći će na kraju povijesti kada će Bog, čudesnom snagom, kazniti zlo i ispuniti sva svoja obećanja.

PROČITAJTE JOŠ:

IZVORCompellingtruth.org/Gotquestions.org