Prvi grijeh morao je doći prije Adamove i Evine odluke da sagriješe budući da je napasnik u vrtu već bio zao prije nego je razgovarao s Evom. Nema biblijskog dokaza za bilo koji grijeh počinjen prije sotoninog. 

Trenutak kada je sotona ili Lucifer prognan iz Raja opisan je u Izaiji 14,12: „Kako pade sa nebesa, Svjetlonošo, sine Zorin? Kako li si oboren na zemlju, ti, vladaru narodâ?“. Neke verzije Biblije koriste riječ Lucifer umjesto izraza „svjetlonoša“, a od tog izraza potječe ime Lucifer. 

Lucifer je počinio grijeh prije grijeha čovječanstva

Jako je važno naglasiti da je Luciferov grijeh počinjen prije grijeha čovječanstva. Iz Rimljana 5,12-21 mi znamo da su svi muškarci i žene kroz povijest (osim, naravno, Isusa) bili grešnici kao rezultat Adamovog grijeha. Budući da je Luciferov grijeh nastao prije Adamova, on je ujedno nastao i prije grijeha čovječanstva. 

VIDI OVO: Tko je prvi sagriješio – Adam ili Sotona?

Lucifer je počinio grijeh prije ostalih palih anđela

Nadalje, Luciferov grijeh je navodno počinjen prije grijeha ostalih palih anđela, koji su, pretpostavljamo, pretvoreni u demone. U Otkrivenju 12,4 mi možemo pročitati da rep zmaja (koji predstavlja sotonu ili Lucifera) „povlači trećinu zvijezda nebeskih – i obori ih na zemlju“.

Tada, u 9. stihu čitamo: „Zbačen je Zmaj veliki, Stara zmija – imenom Đavao, Sotona, zavodnik svega svijeta. Bačen je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi“. Taj nam citat govori o padu sotone, koji je uzeo jednu trećinu svetih anđela s njim u svojoj pobuni. Zbog toga je Luciferov grijeh počinjen prije grijeha drugih anđela i prije grijeha čovječanstva. 

VIDI OVO: Kako je Lucifer pao i postao Sotona?

Anđeli i ljudi su jedina stvorenja koja mogu griješiti

Zaključno, Biblija nam ne govori niti o jednog drugom stvoru koji može zgriješiti protiv Boga. Anđeli i ljudi su jedina bića koja su moralno odgovorna te zbog toga mogu i griješiti.

Razumno je zaključiti da je Luciferov grijeh bio prvi grijeh, budući da su anđeli i ljudi zgriješili tek nakon njegova pada. Čini se da prije Luciferovog grijeha nema niti jednog drugog.

Izvor: Gotquestions.org