Smiju li se razvedeni kršćani ponovno vjenčati?
Foto: Pixabay

Među kršćanima postoji puno debate oko toga smiju li se razvedeni kršćani ponovno vjenčati. Što o tome kaže Božja Riječ?

Riječi koje čitamo u Bibliji su riječi ohrabrenja, poticaja i zapovijedi koje su date učenicima, onima koji slijede Isusa Krista i koji imaju sluha za ono što Duh Sveti govori crkvama – riječi koje daju blagoslov poslušnima u ovome životu i onome koji dolazi. Što Božja Riječ kaže o braku i razvodu? Idući stihovi su iz Novog zavjeta su riječi koje je Isus rekao kada se obraćao svojim sljedbenicima, kao i riječi apostola Pavla.

Matej 5, 31-32

Nadalje je bilo rečeno: Tko hoće da pusti ženu svoju, neka joj dadne knjigu raspusnu! A ja vam kažem: Svaki, koji pusti ženu svoju – osim zbog preljube – ,navodi je, da čini preljubu; i tko puštenicu uzme za ženu, čini preljubu“.

Matej 19, 3-11

Tada pristupiše k njemu farizeji, da ga kušaju. Oni zapitaše: “Je li dopušteno čovjeku pustiti ženu svoju iz kojeg mu drago razloga?” On im odgovori: “Nijeste li čitali, da je Stvoritelj u početku stvorio čovjeka kao muža i ženu i rekao: Zato će muž ostaviti oca i majku i prionuti za ženu svoju i dvoje će biti jedno tijelo? Oni dakle nijesu više dvoje nego jedno tijelo. I što je Bog svezao, ne smije čovjek rastavljati.” Oni mu odgovoriše “A zašto je Mojsije zapovjedio, da se dadne ženi knjiga raspusna, i da se tada pusti?” On im reče: “Mojsije je dopustio vama samo zbog tvrdoće srca vašega da puštate svoje žene; iz početka nije bilo tako. Ali vam ja kažem: “Tko pusti svoju ženu – osim zbog preljube – i oženi se drugom, čini preljubu. I tko uzme puštenicu, čini preljubu.” Tada mu rekoše učenici: “Ako je to tako između muža i žene, onda nije probitačno ženiti se” On im reče: “Ne shvaćaju to svi, nego samo oni, kojima je dano“.

VIDI OVO: Mogu li razvedeni kršćani ponovno ući u brak?

Luka 16, 18

Tko pusti ženu svoju i oženi se drugom, preljubu čini; i tko se oženi otpuštenicom, isto tako preljubu čini“.

Rimljanima 7, 1-3

Ili ne znate, braćo, – jer govorim onima, koji znadu zakon – da zakon vlada nad čovjekom, dok je živ? Jer je udata žena privezana zakonom za muža, dok on živi; a ako li je umro muž njezin, razriješena je od zakona muževljega. Zato, dok joj je muž živ, zvat će se preljubočinica, ako pođe za drugoga muža; a ako joj umre muž, prosta je od zakona, da ne bude preljubočinica, ako pođe za drugoga muža“.

1. Korinćanima 7, 10-11

A oženjenim zapovijedam, ne ja, nego Gospodin, da se žena od muža ne rastavlja. Ako li se i rastavi, neka se više ne udaje, ili neka se pomiri sa svojim mužem, i muž neka ne otpušta žene“!

Vrlo se jasno može vidjeti iz Božje Riječi da je Bog osmislio brak da bude između jedne žene i jednoga muškarca kao i to da je brak obvezujući sve dok su oba partnera živa. Premda je Biblija otvorena za razvode u nekim slučajevima, vrlo jasno nam piše da razvod ne doprinosi posvećenosti vjernosti niti za jednog partnera i da se oni ne smiju ponovno vjenčati sve dok je drugi partner još uvijek živ.

Biblija je vrlo jasna po pitanju vjenčanja razvedenih kršćana

Među kršćanima postoji puno rasprava o tome što su Isus i Pavao zaista mislili u vezi onoga što su izgovorili u vezi braka, razvoda i ponovnog vjenčanja nakon razvoda; koji je kulturološki i religiozni kontekst tog vremena bio, je li se to primjenjivalo na nedužnu stranku, je li bilo iznimaka u slučajevima preljuba i sl.

VIDI OVO: Koji su biblijski razlozi za razvod?

No mi vjerujemo da je Biblija nadahnuta Božja Riječ i da je ona temelj osnove naše vjere. Riječi koje je Isus izgovorio odnosile su se na Njegove sljedbenike, one koji Ga žele slijediti, uzeti na sebe svoj križ i predati Mu svoje živote. U Pismu ne vidimo nigdje da se Božja pravila mogu prilagođavati i mijenjati ovisno o okolnostima i vremenu, ali ono što možemo pronaći jest da život prema Božjim zapovijedima daje blagoslov, mir i harmoniju.

A ovo najprije znajte, da se nijedno proročanstvo Pisma ne smije tumačiti na svoju ruku. Jer nikad nije bilo proročanstvo javljeno po volji čovječjoj, nego su ponukani od Duha Svetoga govorili sveti Božji ljudi“. (2. Petrova 1, 20-21)

Zapovijedam ti pred Bogom, koji sve oživljuje, i Kristom Isusom, koji je položio pred Poncijem Pilatom svjedočanstvo, dobru ispovijest, da držiš ovu zapovijed neokaljanu i besprijekornu do dolaska Gospodina našega Isusa Krista“. (1. Timoteju 6, 13-14)

Izvor: Activechristianity.org; Prijevod: Ivan H.