Recepti za ozdravljenje iz Biblije

U Bibliji postoje recepti za ozdravljenje koji vam mogu pomoći u vašim tjelesnim i psihičkim borbama i bolestima. Zamolite Boga neka posije ove riječi duboko u vaša srca. 

Kada moje misli i osjećaji odu izvan moje kontrole, zbog tih osjećaja mogu se osjećati divlje i nekontrolirano. Koliko god pokušavam, ne mogu smiriti svoje srce, sve dok se ne prisjetim da mi je Bog osigurao, kroz biblijske istine, da mogu učiniti baš to. 

Biblija je nadnaravna i moćna. Pavao, novozavjetni pisac, piše sljedeće: „Sve je Pismo Bogom nadahnuto i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdi, da bude savršen čovjek Božji, spreman za svako dobro djelo.“ (2. Timoteju 3, 16-17) Naš Bog nadahnuo je pisce Biblije; svakoga od njih vodio je Duh Sveti. 

Božja Riječ tješi, vodi, ispravlja. „Živa je, uistinu, Riječ Božja i djelotvorna; oštrija je od svakoga dvosjekla mača; prodire dotle da dijeli dušu i duh, zglobove i moždinu te prosuđuje nakane i misli srca.“ (Hebrejima 4, 12) Biblija je nevjerojatan dar od Boga. Škrinja s blagom istine, osmišljena kako bi nas vodila kroz ovaj život i uputila prema vječnosti. Kada nas zarobi grijeh, pogrješne misli ili pogrješna vjerovanja, Božja Riječ ima silu dati nam slobodu, mir i radost. Dok meditiramo nad Biblijom, Bog obnavlja naše umove i preobražava nas na sliku Krista. 

Neki od nas ne znaju odakle započeti s čitanjem Biblije. Ovaj vodič navodi neke stihove, koji mogu pomoći u pogledu određenih borbi. Ako se stih podudara s vašom potrebom, meditirajte nad njim. Zapišite ga. Zapamtite ga. Čitajte ga ponovno i ponovno.

Razmišljajte o tomu što te riječi znače i pretvorite ih u molitvu. Učinite ih osobnima time što ćete staviti svoje ime unutar stihova ili tako što ćete koristiti zamjenicu ”ja” umjesto ”vi” ili ”ti”. Prihvatite stih vjerom. Zamolite Boga neka posije ove riječi duboko u vaša srca. 

Kada vas muči depresija

Psalam. Davidov. Jahve je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam; na poljanama zelenim on mi daje odmora. Na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju. Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega.“ (Psalam 23, 1-3)

Pravednici zazivaju, i Jahve ih čuje, izbavlja ih iz svih tjeskoba.“ (Psalam 34, 18) 

Željno sam očekivao Gospodina; on se je milostiv prignuo k meni i čuo glasnu molitvu moju. Iz jame propasti izvuče me, iz blatne kaljuže; postavi na hridinu noge moje, utvrdi stope moje.“ (Psalam 40, 1-2)

Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.“ (Matej 11, 28-30)

Kriste, mračan oblak nadvio se iznad mog uma. Molim Te pomozi mi. Hvala Ti na tome što si moj Pastir. S Tobom, imam sve što mi je potrebno. Tvoja Riječ kaže da si blizu onih koji su slomljenih srca. Molim Te, budi blizu sada sa mnom. Pomozi mi dok na Tebe strpljivo čekam. Podigni me iz ove jame i postavi me na čvrsto tlo. Molim Te, daj mojoj duši odmor. Okrećem se Tebi, dragi Gospodine. 

Kada napadne strah

„Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim, jer si ti sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni.“ (Psalam 23, 4)

„Bog nam je utočište i zaštita pomoćnik u nevoljama, koji se brzo nalazi. Zato neka nas ne hvata strah, i da bi se zemlja potresla, i da bi se prevalile gore u srce mora, da bi bučila i kipjela voda njegova, da bi se tresle gore od sile njegove.“ (Psalam 46, 1-3)

Onaj koji stanuje u zaštiti Svevišnjega, koji boravi u sjeni Svemoćnoga. Govorit ću ovako Gospodinu: “Ti si utočište moje i branik moj, Bog moj, u kojega se uzdam”.“ (Psalam 91, 1-2)

Jahve mi je svjetlost i spasenje: koga da se bojim? Jahve je štit života moga: pred kime da strepim?“ (Psalam 27, 1)

Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši.“ (Ivan 14, 27)

Oče, moj strah je ispunio tjeskoban strah. Hvala Ti zbog toga što se ne moram bojati zla, jer si Ti ovdje sa mnom. Ti si moja uvijek prisutna pomoć. Skrivam se u utočištu Tvojih krila. Molim Te, smiri moju dušu. 

Kada tjeskoba krade mir

Pogledajte ptice nebeske! Ne siju, ne žanju niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vrjedniji od njih? A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat?“ (Matej 6, 26-27) 

Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati. Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova.“ (Matej 6, 33-34)

Da mi Jahve ne pomaže, brzo bih sišao u mjesto tišine. Čim pomislim: “Noga mi posrće”, dobrota me tvoja, o Jahve, podupire. Kad se skupe tjeskobe u srcu mome, tvoje mi utjehe dušu vesele.“ (Psalam 94, 17-19) 

Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.“ (Filipljanima 4, 6-7)

Bože, zabrinut/a sam zbog mnogih stvari: zbog voljenih koji donose izbore koji će im nauditi. Toliko me prijetnji okružuje sa svake strane. Izgleda kao da je cijeli svijet na rubu kaosa ili kolapsa. Oslanjam se na Tvoju ljubav, koja neće iznevjeriti. Ti si mi rekao neka se ne brinem ni u vezi čega, nego neka molim u vezi svega. Gospodine, povjeravam one koje volim Tebi. Molim Te, vodi ih prema onome što je Tvoja volja. Zahvaljujem Ti na tome što si suveren nad svime što postoji i zbog toga što će se Tvoje svrhe ostvariti. Pomozi mi da Te mogu slaviti. Molim Te, čuvaj moj um svojim mirom. 

Kada izgleda kao da je zlo pobijedilo

Od Davida. Ne razjaruj se protiv opakih, ne postupaj s gorljivošću protiv zločinaca, jer oni će se sasušiti brzo poput trave, i kao zelenilo, oni će uvenuti. Računaj na Gospodina i postupaj dobro za boraviti u zavičaju i napasati u sigurnosti.“ (Psalam 37, 1-3)

Budi tih pred Gospodom i čekaj ga, nemoj se ljutiti na onoga, koji ima sreću u svojemu poslu, na čovjeka, koji samo kuje spletke! Utišaj srdžbu i ostavi gnjev i ne ljuti se; to vodi samo k zlu!“ (Psalam 37, 7-8)

Oče, pomozi mi da svoj pogled usredotočim na Tebe i Tvoju ljubav, znajući da si Ti u kontroli svega. 

Kada nas iskušava žaljenje zbog učinjenog 

Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde.“ (1. Ivanova 1, 9)

Nikakve dakle sada osude onima koji su u Kristu Isusu! Ta zakon Duha života u Kristu Isusu oslobodi me zakona grijeha i smrti.“ (Rimljanima 8, 1-2)

Braćo, ja nipošto ne smatram da sam već dohvatio. Jedno samo: što je za mnom, zaboravljam, za onim što je preda mnom, prežem, k cilju hitim, k nagradi višnjeg poziva Božjeg u Kristu Isusu.“ (Filipljanima 3, 13-14)

Ne spominjite se onog što se zbilo, nit` mislite na ono što je prošlo. Evo, činim nešto novo; već nastaje. Zar ne opažate? Da, put ću napraviti u pustinji, a staze u pustoši.“ (Izaija 43, 18-19)

Kriste, ponekad me teško pogađaju stvari zbog kojih se kajem. Razmišljam o svojim pogrješkama, ljudima koje sam povrijedio/la i pogrješnim izborima, što je bolno. Prisjećam se razdoblja kada sam ignorirao/la potrebe drugih. Često me muče one stvari koje nisam učinio/la. Stvari koje sam trebao/la reći, pitanja koja bolje da nisam pitao/la i ohrabrenja koja sam trebao/la dati. Sve što mogu učiniti jest sve to zbog čega se kajem staviti ispred Tebe. Pomozi mi da zaboravim ono što je bilo i da mogu ići prema naprijed. Pomozi mi da Te tražim svim svojim srcem i da mogu voljeti one koji su sa mnom u ovim trenucima. Hvala Ti zbog toga što Tvoje milosrđe prekriva svaki moj grijeh. 

Kada nestrpljivost gazi radost

Tko se teško srdi, velike je razboritosti, a nabusit duhom pokazuje ludost.“ (Izreke 14, 29)

Tko se teško srdi, bolji je od junaka, i tko nad sobom vlada, bolji je od osvajača grada.“ (Izreke 16, 32)

„Zaodjenite se dakle – kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni – u milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost.“ (Kološanima 3, 12)

Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona.“ (Galaćanima 5, 22-23)

Bože, Ti znaš koliko se borim s nestrpljivošću. Pomozi mi da se mogu osloniti na Tvoga Duha Svetoga i da danas odaberem strpljenje. Pomozi mi da mogu usporiti, duboko udahnuti i sjetiti se da je traženje Tebe najvažnija stvar koju ću danas učiniti. Molim Te, omogući mi da mogu voljeti druge i da im mogu pokazivati milosrđe koje Ti meni daješ. U Kristovo ime, odjenut ću se strpljivošću tako što ću vjerovati i osloniti se na Duha Svetoga. 

Kada nas udobnosti učine nepomičnima

Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima križ svoj i neka ide za mnom.“ (Luka 9, 23)

Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim: prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu – kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličavajte se ovomu svijetu, nego se preobražavajte obnavljanjem svoje pameti da možete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.“ (Rimljanima 12, 1-2)

„Ne ljubite svijeta ni što je u svijetu. Ako tko ljubi svijet, nema u njemu ljubavi Očeve. Jer što je god svjetovno – požuda tijela, i požuda očiju, i oholost života – nije od Oca, nego od svijeta. Svijet prolazi i požuda njegova, a tko čini volju Božju, ostaje dovijeka.“ (1. Ivanova 2, 15-17)

Oče, ispovijedam ti da volim kada mi je dobro. Običavam odabirati liniju manjeg otpora. Uživam sjediti u udobnom naslonjaču, gledati televiziju ili čitati knjige. Okružen/a sam udobnostima, imam obilje hrane i prečesto čuvam vrijeme koje imam. No želim biti spreman/spremna odreći se sebe, kako bih slijedio/la Tebe. Želim nositi sve ono što Ti od mene zatražiš. Pomozi mi da naučim i da mogu voljeti Tebe od bilo čega u ovome svijetu. 

Bez obzira na vrstu vaših borbi, Božja će vam Riječ pružiti utjehu, vodstvo, ispravljanje, nadu i mudrost. 

Neki prijevodi Biblije opisuju Božju Riječ na sljedeći način: „Dragocjenije su od zlata, od mnogoga čistog zlata; slađe su od meda, što teče iz sata. I sluga se je tvoj dao prosvijetliti od njih; tko ih drži, ima veliku plaću.“ (Psalam 19, 10-11)

Iskoristimo na najbolji način ovo veliko blago!

Autorica: Susan Aken; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Ibelieve.com

PROČITAJTE JOŠ: