Ruben: zanemareni brat iz Biblije

Ruben je često zanemarena osoba u Bibliji. Kad se spomene ime “Ruben”, malo ljudi zna tko je on ili kakvu je ulogu igrao u Bibliji.

Iako Ruben nije toliko poznat kao druge biblijske osobe, odigrao je značajnu ulogu u životu svog mlađeg brata Josipa. Ruben je bio najstariji sin Jakova i Lee. Bio je stariji brat Šimuna, Levija, Jude, Dana, Naftalija, Gada, Ašera, Isakara, Zebuluna, Josipa i Benjamina.

Josip i Benjamin su se razlikovali od ostalih desetero braće, jer su ih začeli Jakov i Rahela, njegova omiljena žena. Ovih dvanaest braće čine dvanaest izraelskih plemena, stoga je važno razumjeti uloge svakog brata, ne samo u povijesti već i u našoj današnjoj vjeri.

Ruben – prvorođenac

Hebrejsko ime Ruben (“re’u bên/ראו בן” ili “re’u/ראו”) znači “Gle, sina”. Iako je Ruben bio Jakovljev prvorođenac, njegova omiljena djeca uvijek su bili Josip i Benjamin, jer ih je rodila Rahela, a ne Lea. Jakov je uvijek volio Rahelu više nego što je volio Leu, što je Lei uzrokovalo mnogo tuge, jada i boli. Osim Leine žalosti, ostalih deset sinova bilo je izuzetno ljubomorno na Josipa i prezirali su ga u svojim srcima. Kao najstariji brat od dvanaestorice, Rubenova je odgovornost bila je briga o svojoj mlađoj braći i sestrama.

Tijekom neugodnog Jakovljevog čina, kada je on svom omiljenom sinu Josipu dao raskošnu, lijepo ukrašenu haljinu, Josip priča svojoj braći o svom snu o tome da su se poklonili pred njim, zbog čega su ga njegova braća još više mrzila. (Postanak 37, 1-11) Iz mržnje, bijesa i ljubomore Josipova braća su ga planirala ubiti. Kad su vidjeli Josipa kako se približava, rekli su: „Evo tog sanjara!“ rekli su jedan drugome: ”Hajde sada, ubijmo ga i bacimo ga u jedan od ovih jaraka i recimo da ga je pojela bijesna životinja. Tada ćemo vidjeti što će doći iz njegovih snova”. (Postanak 37, 19-20)

Te su zle riječi i misli kružile među svom Josipovom braćom osim jednog brata, Rubena. Kad je Ruben čuo riječi svog brata, Ruben je pokušao spasiti Josipa iz njihovih ruku (Postanak 37, 21a). U Postanku 37, 22b-22, Ruben kaže: “Nemojmo mu oduzeti život,” rekao je. ‘Nemoj prolijevati krv. Bacite ga u ovu cisternu ovdje u pustinji, ali ne dižite ruku na njega.’ Ruben je to rekao da ga izbavi od njih i vrati svom ocu.”

Ruben je imao na umu vratiti se natrag do cisterne kako bi odveo Josipa natrag Jakovu, radi zaštite od ostale braće. Promjena planova dogodila se kada su druga braća prodala Josipa Išmaelcima za dvadeset šekela srebra, dok je Ruben bio odsutan. Tako su Išmaelci odveli Josipa u Egipat kao roba (Postanak 37,28). Kad se Ruben vratio i pronašao Josipa da je otišao s dna cisterne, razderao je svoj ogrtač i rekao: „Dječaka nema! Gdje da se sada obratim?” (Postanak 37,30). Kako bi prevarili Jakova, braća su uzela Josipovu haljinu, zaklala kozu i umočila haljinu u krv (Postanak 37,31).

Nakon što su to učinili, odnijeli su okrvavljenu haljinu svom ocu i zamolili ga neka je pregleda (Postanak 37, 32). Kad je Jakov uzeo haljinu drhtavim rukama, rekao je: “To je haljina mog sina! Neka bijesna životinja ga je progutala. Josip je sigurno rastrgan u komade”. (Postanak 37, 33) Jakov je ušao u razdoblje dubokog žalosti za Josipom i nije ga bilo moguće utješiti. (Postanak 37,34-35) Dok je Jakov vjerovao u laž da je Josip mrtav, Josip je zapravo bio odveden u Egipat, gdje je prodan Potifaru (Postanak 37, 36).

Iz ovog izvještaja saznajemo da je Rubenu doista stalo do Josipa, iako su ga njihova druga braća htjela ubiti iz ljubomore. Bilo bi lako slijediti primjer i mrziti Josipa u svom srcu, ali Ruben je odlučio radije u svome srcu voljeti brata.

Ruben iz Biblije
Foto: Wikipedia

Veliki Rubenov grijeh

Iako je Ruben odlučio učiniti pravu stvar kako bi zaštitio svog brata, to ne znači da je bio savršen. Ruben je zabrljao na mnogo načina tijekom svog života. Slično, ovu temu vidimo u cijeloj Bibliji. Kao suvremeni kršćani, ne bismo smjeli idolizirati biblijske likove, jer su svi izgubili Božju slavu baš kao i mi. (Rimljanima 3,23) Rubenov veliki pad bio je uzrokovan njegovim grijehom spavanja s konkubinom svog oca, Bilhom. (Postanak 35,22) Čin Rubena bio je više nego požudan čin, jer je Ruben također izazivao i iskušavao očev autoritet. Drugim riječima, Ruben je želio imati očevu moć, prestiž i autoritet.

Zbog Rubenova velikog grijeha i neposlušnosti, Jakov je Rubenu oduzeo prvorođeno pravo. Jakov govori Rubenu ove hrabre riječi: “Rubene, ti si moj prvorođenac, moja moć, prvi znak moje snage, predan časti, predan u moći. Uzburkana poput vode, nećeš se više isticati, jer si se popeo na krevet svoga oca, na moj krevet i oskvrnuo ga“. (Postanak 49,3-4) Tijekom vremena, zbog Rubenova grijeha, Rubenovo pleme izgubilo je svoje mjesto u Izraelu.

Rubenovo pleme se više ne spominje sve do Otkrivenja 7,5 osim Rubenova četiri sina, Hanoka, Palua, Hezrona i Karmija. Rubenov je grijeh bio toliko velik da se proteže kroz povijest. Osim što ima negativnu konotaciju Rubenova imena, Isusova loza ide preko Jude, a ne Rubena.

Ruben – što možemo naučiti od njega?

U našem modernom kršćanskom hodu, možemo mnogo naučiti iz Rubenova života. S pozitivne strane, Ruben nam pokazuje koliko je važno biti odan svojoj braći i sestrama. Iako Ruben nije u potpunosti zaštitio svog brata od prodaje u ropstvo, zaštitio je svog brata od ubojstva. Kao što sam već spomenula, Rubenu bi bilo iznimno lako poći zajedno sa svojom braćom i ubiti Josipa; međutim, Ruben je odlučio učiniti pravu stvar i intervenirao je. Na isti način, trebali bismo progovoriti i intervenirati, ako vidimo da netko radi nešto pogrešno.

Također možemo naučiti iz Rubenove pogreške koliko je važno slušati svoje roditelje. Umjesto skrnavljenja imena svog oca tako što je spavao s njegovom priležnicom, Ruben je trebao biti vjeran sin i odlučiti odati počast svom ocu suzdržavajući se od seksualnih odnosa s očevom konkubinom. Biblija naglašava važnost poštovanja naših roditelja u cijeloj Bibliji. (Izlazak 20,12; Efežanima 6,2) Da je Ruben počastio Jakova i poslušao ga, tada ne bi izgubio svoje prvorođeno pravo. Budući da je Ruben oskvrnuo svog oca spavajući s njegovom konkubinom, Ruben je izgubio pravo prvorođenca, a njegovo pleme izgubilo je moć i dostojanstvo.

Ruben je često zanemaren u Bibliji; međutim, iz njegova života možemo mnogo naučiti. Kao kršćani, trebamo nastojati slijediti Božje upute u Bibliji i nastojati hodati u skladu s Duhom Svetim. Dok slijedimo Boga i postajemo otvoreniji za Duha Svetoga, to ćemo više moći slaviti Boga u svojim djelima, ponašanjima i srcima.

Iako je Ruben bio dobar primjer odanosti i vjernosti svojoj braći i sestrama, on nas također poučava o opasnostima onoga što se događa ako ne slijedimo Gospodnje zapovijedi i okaljamo čast svojih roditelja. U svakom novom danu trebamo nastojati slaviti Boga u svemu što činimo, a to uključuje poštovanje naših prijatelja, obitelji i samoga Boga.

Autorica: Vivian Bricker; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Ibelieve.com

PROČITAJTE JOŠ: