s čime živi vaše dijete
Foto: Unsplash

S čime živi vaše dijete? Njegovo ponašanje, stavovi, karakter bit će rezultat onoga s čime svakodnevno živi. Dolje navedene stvari bi svaki roditelj trebao znati.

“Upućuj dijete prema njegovu putu, pa kad i ostari, neće odstupiti od njega.” (Mudre izreke 22,6)

 • Ako dijete živi s kritiziranjem, naučit će osuđivati.
 • Ako dijete živi s neprijateljstvom, naučit će se tuči.
 • Ako dijete živi sa strahom, naučit će se svega bojati.
 • Ako dijete živi sa samosažaljevanjem, naučit će žaliti sebe.
 • Ako dijete živi s ismijavanjem, naučit će biti stidljivo.
 • Ako dijete živi s ljubomorom, naučit će zavidjeti drugima.
 • Ako dijete živi s posramljivanjem, naučit će osjećati krivicu.
 • Ako dijete živi s ohrabrivanjem, naučit će biti smjelo.
 • Ako dijete živi s tolerancijom, naučit će biti strpljivo.
 • Ako dijete živi sa zahvalnošću, naučit će cijeniti.
 • Ako dijete živi s prihvaćanjem, naučit će voljeti druge.
 • Ako dijete živi s podrškom, naučit će voljeti sebe.
 • Ako dijete živi s prepoznavanjem dobrog, naučit će da je dobro imati cilj u životu.
 • Ako dijete živi s nesebičnošću, naučit će biti široke ruke.
 • Ako dijete živi sa iskrenošću i pravednošću, naučit će koliko su važne istina i pravda.
 • Ako dijete živi sa sigurnošću, naučit će vjerovati u sebe i one oko sebe.
 • Ako dijete živi s prijateljstvom oko sebe, naučit će da je ovaj svijet dobro mjesto za život.
 • Ako vi živite u miru, vaše dijete će živjeti spokojno.

S čime živi vaše dijete?