Samuel

Samuel u Bibliji je bio prorok, posljednji sudac i osoba zadužena za pomazivanje kraljeva. Što možemo naučiti iz njegova života?

Samuel je bio čovjek izabran od Boga, što se vidjelo od njegovog čudesnog rođenja pa do smrti. Služio je na nekoliko važnih položaja tijekom svog života, zbog čega je dobio Božju naklonost, jer je znao kako biti poslušan. 

Bio je suvremenik koji je živio u vrijeme kralja Šaula i kralja Davida. Njegovi su ga roditelji, Elkana i Ana posvetili Gospodinu kada su ga kao dijete predali svećeniku Eliju, koji ga je odgajao u hramu.

U Djelima apostolskim 3, 20 piše da je Samuel bio posljednji sudac i prvi od proroka. Malo je ljudi u Bibliji bilo toliko poslušno kao prorok Samuel. 

Samuel – njegova priča u Bibliji

Samuel je bio Levit i potomak Kohatov. On je jedan od rijetkih biblijskih likova čije je rođenje i podrijetlo detaljno opisano. 

Njegova priča započinje u Bibliji s neplodnom ženom Anom, koja se molila Bogu da joj podari dijete. Biblija kaže da je se ”Bog sjetio” i da je postala trudna.

Nazvala je dijete Samuel, što na hebrejskom znači ”Gospodin čuje” ili ”ime Gospodnje”. Kada je dječak porastao, Ana ga je predala na odgoj visokom svećeniku Eliju i pokazala ga je Bogu u Domu Jahvinu u Šilu. 

Kao dijete, Samuel je služio kod tabernakula, gdje ga je podučavao Eli i gdje je služio Bogu. Bio je vjeran, mladi sluga, koji je pronašao naklonost kod Boga.

Jedne noći Bog mu je progovorio dok je spavao, no dječak je mislio da mu govori Eli. Ovo se dogodilo tru puta, sve dok stari svećenik nije shvatio da Bog progovara Samuelu. 

Samuel je posao sudac

Samuel je rastao u mudrosti te je postao prorok. Nakon tri velike posjede Filistejaca nad Izraelcima, Samuel je postao sudac i kod Mispe je ujedinio izraelski narod protiv Filistejaca. Svoj je dom utemeljio u Rami, odakle je obilazio okolne gradove kako bi rješavao sporove koji su nastajali između ljudi, piše Learning Religions.

Nažalost, Samuelovi sinovi, Joel i Abija, koji su bili određeni kao suci i koji su ga trebali slijediti, bili su korumpirani, pa su ljudi tražili kralja. Samuel je poslušao Boga i pomazao prvog izraelskog kralja; visokog, privlačnog člana Benjaminovog plemena pod imenom Šaul. 

U svom pozdravnom govoru, ostarjeli Samuel upozorio je ljude protiv štovanja idola i navodio ih je na štovanje istinskog Boga. Rekao im je da će ih Bog kazniti, u slučaju njihovog neposluha i neposluha kralja Šaula. No Šaul je bio neposlušan, kada je sam ponudio žrtvu umjesto da je čekao da to učini Samuel, Božji svećenik. 

Šaul je bio neposlušan Bogu u bitci protiv Amalečana, kada je poštedio njihovog kralja i stoku, iako je Bog kroz Samuela zapovjedio Šaulu neka ih sve uništi. Boga je ovo toliko rastužilo da je odbacio Šaula i odabrao drugog kralja.

Samuel je pomazao Davida za kralja

Samuel je pomazao Davida za kralja

Samuel je otišao u Betlehem i ondje pomazao mladog pastira Davida, Jišajevog sina. Nakon toga započinje dugogodišnje razdoblje u kojem je ljubomorni Šaul progonio Davida, želeći ga ubiti. 

Samuel se još jednom pojavio ispred Šaula, nakon svoje smrti. Šaul je posjetio medija, vračaru iz Endora i zapovjedio joj je neka, prije velike bitke, pozove duha Samuela. U 1. Samuelovoj 28, 16-19 ta prikaza je rekla Šaulu da će biti poražen u bitci i da će u njoj izgubiti život on i njegova dvojica sinova. 

U cijelom Starom zavjetu, malo je ljudi bilo toliko poslušno Bogu kao Samuel. U Hebrejima 11, zapisano je da je Samuelu odana počast kao poslušnog sluge u ”Dvorani vjernih”. 

Samuelove karakterne snage 

Samuel je bio iskren i pošten sudac. Nepristrano je primjenjivao Božji Zakon. Kao prorok, prorokovao je izraelskom narodu protiv štovanja idola i zagovarao je štovanje Boga. Usprkos njegovim osobnim sumnjama, uveo je Izraelce iz sustava sudaca do sustava prve monarhije. 

Samuel je volio Boga i bespogovorno Mu je bio poslušan. Njegov ga je integritet sprječavao u iskorištavanju autoriteta kojeg je imao. 

Slabosti 

Iako je Samuel u svom životu bio poslušan Bogu, nije odgojio sinove na isti način, jer njegovi su sinovi uzimali mito i bili su nepošteni vladari. 

Lekcije iz Samuelovog života 

Poslušnost i poštovanja najbolji su načini kako možemo pokazati Bogu da Ga volimo. Iako je ljude njegovog vremena uništila njihova vlastita sebičnost, Samuel se istaknuo kao častan čovjek. Poput Samuela i mi možemo izbjeći pokvarenost ovoga svijeta ako stavimo Boga na prvo mjesto u našim životima. 

Ključni biblijski stihovi

A mladi je Samuel sve više rastao u dobi i mudrosti i pred Jahvom i pred ljudima.“ (1. Samuelova 2, 26) 

Samuel je rastao, a Jahve je bio s njim i nije pustio da ijedna od njegovih riječi padne na zemlju. Sav Izrael, od Dana do Beer Šebe, spozna da je Samuel postavljen za proroka Jahvina. Jahve se i dalje javljao u Šilu, jer se objavljivao Samuelu, [4:1] i riječ se Samuelova obraćala svemu Izraelu.“ (1. Samuelova 3, 19-21) 

A Samuel odvrati: “Jesu li Jahvi milije paljenice i žrtve nego poslušnost njegovu glasu? Znaj, poslušnost je vrjednija od najbolje žrtve, pokornost je bolja od ovnujske pretiline. Nepokornost je kao grijeh čaranja, samovolja je kao zločin s idolima. Ti si odbacio riječ Jahvinu, zato je Jahve odbacio tebe da ne budeš više kralj!“ (1. Samuelova 15, 22-23) 

Ali Jahve reče Samuelu: “Ne gledaj na njegovu vanjštinu ni na njegov visoki stas, jer sam ga odbacio. Bog ne gleda kao što gleda čovjek: čovjek gleda na oči, a Jahve gleda što je u srcu.“ (1. Samuelova 16, 7) 

PROČITAJTE JOŠ: