Sebičnost uništava veze: Zdrave veze trebaju manje „mene“ i više „tebe“

Ako sebičnost uništava veze, onda nesebičnost pomaže rastu veze. Što znači nesebičnost? Znači manje „mene“, a više „tebe“.

Sebičnost uništava veze. Sebičnost je najveći uzrok konflikata, svađa, rastava, pa i ratova.

U Jakovu 4,1 piše: „Odakle ratovi, odakle borbe među vama? Zar ne odavde: od pohota što vojuju u udovima vašim?“. Svaka nevolja počinje okrenutosti prema samome sebi.

Sebičnost se jako lako uvuče u veze. Kada započnete vezu, jako se trudite ne biti sebični. No kako vrijeme odmiče, sebičnost se polako ušulja. Većinom više truda ulažemo u započinjanje i gradnju veze nego u održavanje veze.

PROČITAJTE: 10 stvari koje sebični ljudi stalno rade

Ako sebičnost uništava veze, onda nesebičnost pomaže rastu veze. Što znači nesebičnost? Znači manje „mene“, a više „tebe“. To znači misliti na druge više nego mislite na sebe i stavljanje potreba druge osobe ispred svojih potreba (Filipljanima 2,4).

Sebičnost uništava veze, a nesebičnost izvlači ono najbolje iz ljudi

Nesebičnost izvlači ono najbolje iz ljudi. Nesebičnost gradi povjerenje u vezama. Zapravo, ako se počnete u vezi ponašati nesebično, onda će se i druga osoba promijeniti jer vi više niste ona ista osoba, tako da se oni moraju prema vama drugačije odnositi.

Vidio sam to mnogo puta – neke od najomraženijih osoba pored kojih nitko ne želi biti se preobraze kada je netko dobar i nesebičan prema njima, kada dobiju što im treba, a ne što zaslužuju.

Bog nagrađuje nesebičnost

Biblija kaže: „Ne varajte se: Bog se ne da izrugivati! Što tko sije, to će i žeti! Doista, tko sije u tijelo svoje, iz tijela će žeti raspadljivost, a tko sije u duh, iz duha će žeti život vječni.“ (Galaćanima 6,7-8).

PROČITAJTE: Pet pokazatelja da ste u zdravoj ljubavnoj vezi

To je biblijski princip sadnje i žetve. Kako siješ, tako ćeš i žeti. Bog nagrađuje nesebičnost vječnim životom. On je postavio svemir na način da što ste nesebičniji, imat ćete više blagoslova. Zašto? Jer On želi da postanete kao On, a Bog je nesebičan. Sve što imate u životu je dar od Boga jer je On nesebičan prema vama.

Život će vam biti najispunjeniji kada dajete sebe drugima. Isus je rekao: „Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga; a tko izgubi život svoj poradi mene i evanđelja, spasit će ga“ (Marko 8,35).

Autor: Rick Warren; Prijevod: Mislav U.; Izvor: Pastorrick.com

NAJNOVIJE!