Seksualni nagon kakvim ga je Bog zamislio

Bog je stvorio sva živa bića sa sposobnošću razmnožavanja. Životinje imaju moćan seksualni nagon koji spaja mužjake i ženke u parenju. Ipak, u slučaju životinja
seksualni nagon je sezonski.

Ženka će prihvatiti mužjaka samo za vrijeme parenja. Ostatak vremena parenje je uopće ne zanima. Očito je da je u slučaju životinja Bog seksualni nagon namijenio samo kao sredstvo reprodukcije.

Za što nam je Bog dao seksualni nagon?

S ljudima je stvar drukčija. Bog nam je dao seksualni nagon kao sredstvo razmnožavanja i kao sredstvo kojim muž i žena mogu u potpunosti izraziti svoju ljubav jedan prema drugome.

Zapravo, postoji nekoliko načina kako nas je Bog mogao stvoriti. Mogao nas je stvoriti samo sa sezonskim seksualnim nagonom kakav posjeduju životinje, ali to bi nam dalo samo ograničeni užitak u seksu. Mogao nas je stvoriti s neprestanim seksualnim nagonom, ali to bi naš život učinilo nepodnošljivim.

VIDI OVO: 3 seksualna grijeha koja Bog zabranuje

Bog je na nas imao nešto bolje od oba ta načina. On nas je stvorio s potencijalnim seksualnim nagonom koji se može aktivirati stimulacijom.

To znači da muž i žena mogu živjeti zajedno bez toga da su upravljani svojim seksualnim apetitima. Ali oni mogu u pravo vrijeme, i stimulirati svoje seksualne želje.

Seksualni nagon može biti opravdano zadovoljen u seksualnom odnosu u braku

Snažne seksualne želje koje se bude kada muž i žena stimuliraju jedan drugoga
mogu biti opravdano zadovoljenje u seksualnom odnosu. Tako je to Bog zamislio u braku.

Seksualni nagon Bog zamislio 1
Foto: Pixabay

Ali te snažne želje i strasti mogu se pobuditi i izvan braka. Ipak, u tom slučaju nema opravdanog zadovoljenja za pobuđene želje. Prerano prekidanje seksualnog odnosa vodi u frustraciju, a nastavak vodi u blud – jedan od najrozornijih grijeha u koji mlada osoba može biti uključena. Zbog toga Biblija govori protiv stimuliranja seksualnih želja izvan braka.

Seksualni nagon možemo usporediti s parnim bojlerom. Kada se zapali vatra ispod parnog bojlera, voda u njemu se pretvara u paru. Ona je zatim pod ogromnim tlakom, ali za to je osigurano odgovarajuće rješenje. Para se koristi kako bi pokrenula turbinu koja zatim proizvodi struju. Ako se pak zapali vatra, a ne postoji siguran izlaz za paru, bojler će eksplodirati.

VIDI OVO: Što kada seksualna želja u braku nestane?

Seks je prekrasan dar od Boga, ali nemoj ”paliti vatru seksualne strasti” ako
nemaš odgovarajuće rješenje za ogroman tjelesni i emocionalni pritisak koji se stvara. Jedini siguran i odgovarajući izlaz koji Biblija prepoznaje je brak. Izvan braka je pogrešno pobuđivati i stimulirati seksualne želje.

IZVOR:CEFonline

NAJNOVIJE!