Sloboda na koju je svaki vjernik pozvan

“Ta vi ste, braćo, na slobodu pozvani! Samo neka ta sloboda ne bude izlika tijelu, nego ljubavlju služite jedni drugima.” (Galaćanima 5,13)

Sloboda djeteta Božjeg najvrjednije je što ono ima. Kad ga je Sin oslobodio, ono je uistinu slobodno. Ali ono je pozvano na slobodu s odgovornošću, a ne na razuzdanost.

Djeca se žele osloboditi od kućnih ograničenja, mladi ljudi od discipliniranog studiranja, odrasli žele pobjeći od bračnih zavjeta dok se ostali bune protiv zatvorenosti u svoje redovne poslove. Ali ovo nisu slobode na koje smo pozvani.

Zvijezde ne mogu slobodno napustiti svoje putanje i lutati svemirom. Vlak ne može napustiti tračnice i krivudati poljem. Avion ne može slobodno skrenuti s dodijeljene rute leta. Njegova sigurnost ovisi o tome koliko se pilot pridržava propisa.

VIDI OVO: Kako biste živjeli slobodni od straha, predajte se Bogu

Jowett ovako komentira: “Ne postoji mjesto gdje oni koji se ne podvrgavaju zakonu mogu biti slobodni. U ma kojem smjeru krenuli, moramo prihvatiti prisilu da bi otkrili slobodu. Glazbenik mora poštovati zakon harmonije ako se hoće radovati u svom divnom svijetu. Graditelj mora uzeti u obzir zakon gravitacije, jer u protivnom neće za sobom ostaviti građevinu, nego hrpu materijala. Kakvu vrstu slobode uživa čovjek koji dosljedno prkosi zdravstvenim pravilima? U svim ovim područjima prijeći ograničenje znači biti osakaćen, a poštivati ga znači biti slobodan.”

Točno je da je vjernik slobodan od zakona (Rimljanima 7,3), ali to ne znači da je bez zakona. On je sad pod zakonom Kristovim, vezan sponama ljubavi i poslušan brojnim zapovijedima sadržanim u Novom zavjetu.

Vjernik je oslobođen od grijeha kao onoga koji nad njime gospodari (Rimljanima 6,7.18.22.) samo da bi postao sluga Bogu i pravednosti.

VIDI OVO: Isus vas može osloboditi od moći tame

Vjernik je slobodan s obzirom na sve ljude (1. Korinćanima 9,19) kako bi postao sluga svima, da ih čim više pridobije.

Ali nije slobodan koristiti se svojom slobodom kao izgovorom za zlo (1. Petrova 2,16). Nije slobodan ugađati tijelu (Galaćanima 5,13). Nije slobodan druge navoditi da padnu ili ih uvrijediti (1. Korinćanima 8,9). Nije slobodan nanositi sramotu imenu Gospodina Isusa (Rimljanima 2,23-24). Nije slobodan ljubiti svijet (1. Ivanova 2,15-17). Nije slobodan žalostiti Duha Svetoga koji prebiva u njemu (1. Korinćanima 6,19).

Čovjek ne nalazi ni ispunjenje ni mir u vršenju onoga što sam hoće. Nalazi ih samo kad uzme Kristov jaram i uči od njega. “Njegova služba je savršena sloboda.”

Autor: William MacDonald; Izvor: Biblija365.com