Sotona je vrlo lukav: Kako prepoznati njegove varke?

Sotona je vrlo lukav. On neće doći do nas i reći, „Biblija nije Riječ Božja.“ Nego, reći će, „Znate, nije ti baš loše to što radiš. I drugi to ljudi rade. Zašto onda ti ne možeš?“ 

Iz nekog nepojmljivog razloga sam skupljao zmije kada sam bio dječak. Ne znam zašto sam ih tako volio, ali sam imao prilično veliku kolekciju. 

Mnogo tih zmija me je ugrizlo, a sjećam se jedne zmije koja je gotovo mogla osjetiti moj strah. Imali smo vrlo nezgodnu vezu. 

No, zmije su jednostavno takve. Ne možete pročitati zmiju kao što možete, na primjer, pročitati psa. Lako je znati gdje stojite s psom. Znate kada su psi sretni ili tužni. Možete znati što pas osjeća jer im to možete pročitati u jeziku tijela. 

U jednu ruku, vi uvijek želite biti svjesni zmijske prijetnje. Tako je to sa sotonom. Ne znate što će slijedeće učiniti. On će se kao zmija uvući u svaku situaciju. 

VIDI OVO: 10 laži u koje Sotona želi da vjerujete

Biblija nam kaže da je sotona došao u liku zmije Evi. On je preispitivao Božju ljubav, doslovno govoreći, „Da te Bog zaista voli On bi ti dao da jedeš s bilo kojeg stabla u vrtu. Pa onda to mora biti znak da te On zaista uopće ni ne voli. I još nešto, ako jedeš s ovog stabla, postat ćeš kao Bog. Znat ćeš stvari koje samo Bog zna.“ 

To je bilo sve što je Eva trebala čuti. Udarilo ju je po ponosu te je ona odlučila. 

Na isti način je sotona vrlo lukav. On neće doći do nas i reći, „Biblija nije Riječ Božja.“ Nego, reći će, „Znate, nije ti baš loše to što radiš. I drugi to ljudi rade. Zašto onda ti ne možeš?“ 

Pazit ćemo se takozvanih velikih grijeha, ali ćemo se opustiti na područjima koja smatramo nevažnima. I odjednom ćemo biti poraženi. 

Autor: Greg Laurie; Prijevod: Mislav U.; Izvor: Harvest.org

NAJNOVIJE!