Eva u Bibliji
Snimka zaslona: YouTube

Eva je u Bibliji bila Adamova supruga. Bila je majka Kaina, Abela i Šeta i “drugih sinova i kćeri” (Postanak 5, 4).

Eve je bila prva žena, prva supruga i prva majka na svijetu. Nazvana je “Eva” jer je bila majka svih živih (Postanak 3, 20). Eva je stvorena na Božju sliku, baš kao što je to bio i Adam (Postanak 1, 27).

Prijestup Božje zapovijedi

Bog je dao zapovijed Adamu (koji ju je prenio Evi) dok je živio u edenskom vrtu. Ona je glasila:

“Sa svakoga stabla u vrtu slobodno jedi, ali sa stabla spoznaje dobra i zla da nisi jeo! U onaj dan u koji s njega okusiš, zacijelo ćeš umrijeti!” (Postanak 2, 16-17)

Biblija nam ne govori koliko su dugo Adam i Eva živjeli u vrtu bez nezgoda, ali u jednom je trenutku Eva došla u napast da jedu sa zabranjenog drveta. Prevarila ju je zmija, za koju se općenito smatra da je Sotona.

Ona reče ženi: “Zar vam je Bog rekao da ne smijete jesti ni s jednog drveta u vrtu?” Žena odgovori zmiji: “Plodove sa stabala u vrtu smijemo jesti. Samo za plod stabla što je nasred vrta rekao je Bog: ‘Da ga niste jeli! I ne dirajte u nj, da ne umrete!’ Nato će zmija ženi: “Ne, nećete umrijeti!” (Postanak 3, 1-4)

Eva je uzela plod i pojela ga. I Adam je to učinio. Prema Postanku 3, 7, otvorile su im se oči i prema dobru i prema zlu. Shvatili su da su goli, pa su se pokrili lišćem smokve.

Ubrzo nakon toga, kada je Bog šetao vrtom, sakrili su se od njega – nešto što nikada prije nisu učinili. Bog je kaznio njihov grijeh proklinjući zmiju, a zatim je protjerao Evu i Adama iz vrta. Bog nije lagao: smrt je nastala kao rezultat neposluha Eve i Adama.

Smrt je došla na cijeli ljudski rod kao rezultat toga što je Eva bila prevarena i što je Adam izabrao da sagriješi. Dvije specifične kletve dobile su Eva i sve njezine kćeri. Bog je umnožio Evinu bol u rađanju djeteta. Drugo, Bog je rekao da će muž gospodariti nad ženom (Postanak 3, 16). Bez obzira koliko napredovali u medicini, rađanje djece za ženu je uvijek bolno i stresno iskustvo. I bez obzira koliko društvo postalo napredno, odnos između muškarca i žene ostaje borba za moć, bitka spolova puna sukoba.

Eva u Bibliji: Što možemo naučiti od nje?

Eva je majka cijelog ljudskog roda. Svako obiteljsko stablo započinje s ocem i majkom. Eve je bila jedina žena koja je znala kako je to biti bezgrešan i uživati ​​u čistom zajedništvu s Bogom. Dobila je okus savršenstva.

Eva je bila prva osoba koja nije poslušala Boga. Prvo je pogrešno iznijela Njegove riječi u razgovoru sa zmijom. Drugo, nije poslušala Njegovu zapovijed. Treće, dala je plod Adamu da jede. Kao rezultat, grijeh je ušao u svijet, a zajedništvo između Boga i njegovog ljudskog stvorenja je prekinuto. Međutim, Eva će biti otkupljena zajedno s Adamom zbog drugog Adama, Krista, koji je bio bez grijeha.

Zbog toga, kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt… Doista, do Zakona bilo je grijeha u svijetu, ali se grijeh ne ubraja kad nema zakona. Da, ali smrt je od Adama do Mojsija doista kraljevala i nad onima koji ne sagriješiše prekršajem sličnim kao Adam, koji je pralik Onoga koji ima doći. (Rimljanima 5, 12-14)

Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni. (1. Korinćanima 15, 22)

PROČITAJTE JOŠ: