Sotona šalje otrovne zmije, no ovakva vjera ih može savladati

Sotona šalje otrovne zmije u obliku kušnji, teškoća i nevjere, ali dovoljna je čvrsta vjera u Isusa koja ih može savladati.

”…Ali Aronov štap proguta njihove štapove.” Knjiga Izlaska 7,12

Ovaj događaj jasno ukazuje kako djelo Božje sigurno savladava sve prepreke. Kad srce spozna Božanske istine, sotona će zasigurno biti poražen.

Kad Božja milost obuzme čovjeka, svi čarobnjaci svijeta postaju nemoćni, Aronov štap će ih sve progutati. Kristov križ će osvojiti ljudsko srce, a čovjek koji je do tada živio samo za ovaj svijet, od sada će imati pogled na uzvišeni duhovni život. Uzdiže se u nebeske visine, jer, gdje pobjeđuje milost, tamo čovjek počinje čeznuti za vječnošću.

VIDI OVO: 3 primjera vjere koja sve pobjeđuje

Koliko neprijatelja susreće naša vjera! Sotona nam predbacuje naše stare grijehe i oni postaju zmije. Mnogo ih je, ali križ Isusa Krista ih sve uništava. Vjera u Krista obračunava se s grijesima.

Sotona šalje otrovne zmije u obliku kušnji, teškoća i nevjere, ali dovoljna je čvrsta vjera u Isusa koja ih može savladati. Isto proživljavaju i svi oni koji vjerno stoje u službi Božjoj, ljubavlju prema Isusu pobjeđuju teškoće, radosno se žrtvuju, a stradanja smatraju čašću.

No, ako je vjera u srcu trajna strast, tada proizlazi da postoje mnogi koji je ispovijedaju, ali je zapravo nemaju, jer što god da imaju to neće podnijeti ovaj test, te silne kušnje. Stoga, ispituj sam sebe, moj čitatelju.

Aronov štap je dokazao da ima moć s neba. Čini li tako i tvoja vjera? Ako ti Krist treba biti nešto, onda ti treba biti sve! Ne miruj sve dok ljubav i vjera u Isusa ne budu glavne strasti tvoje duše!

Autor: Charles Spurgeon

NAJNOVIJE!