Što je Sotonina sinagoga iz Otkrivenja?

Internet pretraga „sinagoge Sotonine“ daje nemali broj linkova web stranica koje tvrde da se „sinagoga Sotonina“ odnosi na židovski narod danas.

Dva puta se sinagoga Sotonina spominje u Otkrivenju, jednom u Isusovom pismu crkvi iz prvog stoljeća u Smirni, a drugi put u pismu crkvi u Filadelfiji. U oba slučaja, sinagoga Sotonina se suprotstavlja misiji i poruci crkve.

Crkvi u Smirni Isus kaže: „Znam tvoju nevolju i siromaštvo – ali ti si bogat! – i pogrde od onih koji se nazivaju Židovima, a nisu, nego su sinagoga Sotonina“ (Otkrivenje 2,9).

Crkvi u Filadelfiji u Maloj Aziji Isus kaže: „Evo, dovest ću neke iz sinagoge Sotonine – koji sebe zovu Židovi, a nisu, nego lažu – evo, prisilit ću ih da dođu da ti se do nogu poklone te upoznaju da te ja ljubim“ (Otkrivenje 3,9).

Sinagoga Sotonina je bila skupina nevjernih Židova

Ukratko, sinagoga Sotonina je bila skupina nevjernih Židova koji su progonili kršćane. Te skupine su na neki način bile krive za klevetu crkve u Smirni i suprotstavljanje crkvi u Filadelfiji.

Većina progona s kojima su se novozavjetne crkve suočavale dolazila je od židovske zajednice. Čak je i većina rimskog progona bilo nastojanje da se umire židovske vlasti. To je bio slučaj kada je Pilat osudio Isusa (Ivan 19,1-16), te kada su rimski guverneri Feliks (Djela 24,27) i Fest u zatvoru držali Pavla (Djela 25,16). Ovaj se obrazac održao za vrijeme rimske vladavine u prvom stoljeću. Dokle god su se kršćani smatrali židovskom sektom, bili su izuzeti od obveznog držanja određenih aspekata rimske državne religije. Međutim, budući da su židovske vođe javno optuživali i izopćavali kršćane iz sinagoga, Rim je kršćanstvo počeo gledati kao novu religiju za koju nije važilo ovo isto izuzeće. Stoga, našavši se izvan zaštite koju je pružala sinagoga, kršćani su bili izloženi progonu Rimljana.

VIDI OVO: 4 načina na koja Sotona djeluje protiv nas

Sinagoga Sotonina – skupina ljudi koja slijedi đavolje prioritete

Sinagoga Sotonina za sebe tvrde da su Židovi (narod Božji), a zapravo progone one koji vjeruju u Isusa Mesiju (pravi narod Božji). U stvarnosti, odbacivanjem židovskog Mesije oni su se odrekli svog statusa „pravih“ Židova, i zato ih Isus naziva „lažljivcima“. Razlika između etničkih Židova i vjernih Židova se također vidi u Rimljanima 9,6 („Jer nisu Izrael svi koji potječu od Izraela“), te Rimljanima 2,28-29 („Ta nije Židov tko je Židov naizvana i nije obrezanje ono izvana, na tijelu, nego pravi je Židov u nutrini i pravo je obrezanje u srcu, po duhu, ne po slovu“). Zbog progona pravog Božjeg naroda, ovi nevjerni Židovi su postali sinagoga Sotonina – skupina ljudi koji su zapravo slijedili đavolje prioritete.

Objema crkvama je obećana pobjeda nad Sotoninom sinagogom. Ovo obećanje odjekuje u Izaiji 60,14: „K tebi će, sagnuti, dolaziti sinovi tvojih tlačitelja, pred noge ti padat’ koji te prezirahu.“ U kontekstu Izaije 60 potlačeni Jeruzalem će biti opravdan. Oni koji ga tlače, poklonit će mu se do nogu i morati priznati da ga je Bog doista blagoslovio – baš kao što kaže Otkrivenje 3,9 – da ga Bog ljubi. Međutim, kad se Izaija 60 primjeni na ove Židove i Crkvu dobiva se izvjestan preokret. U Izaiji 60, tlačitelji pogani će se pokloniti pred Židovima i priznati da ih Bog voli. U Otkrivenju 2–3, tlačitelji Židovi će se pokloniti pred progonjenom Crkvom (sa značajnom populacijom pogana unutar nje) i priznati da ih Bog voli. To je neobičan preokret.

Što je Sotonina sinagoga danas?

Internet pretraga „sinagoge Sotonine“ daje nemali broj linkova web stranica koje tvrde da se „sinagoga Sotonina“ odnosi na židovski narod danas, a to promiče svakakve vrste teorija zavjere o tome kako Židovi upravljaju svijetom. Istina je da je to pogrešno tumačenje i pogrešna primjena stihova iz Otkrivenja. Sinagoga Sotonina se odnosi na specifične židovske zajednice u Smirni i Filadelfiji koje su progonile crkvu, što se ne može reći za današnju situaciju. Isto tako, nijedna se današnja situacija ne bi trebala koristiti kao sredstvo tumačenja da bi se objasnili stihovi koji se nedvojbeno odnose na rimske prilike iz prvog stoljeća.

Izvor: Gotquestions.org; Priredila i prevela: Vesna L.

NAJNOVIJE!