Starost svemira se ne spominje izravno u Bibliji. Isto tako, postoje različita tumačenja Biblije o tome koliko je svemir star.

Starost svemira – dva pristupa

Strogo doslovan pristup knjizi Postanka govori da je svemir star oko 6.000 godina. Ako uzmemo u obzir da je stvaranje u Postanku 1 bilo u obliku dana koji su trajali 24 sata i ako računamo unatrag, od genealogija iz Postanka 5 i 11, onda bi Adam bio stvoren negdje 4.000-te godine prije Krista.

Zemlja bi bila stvorena samo nekoliko dana ranije. Ako pretpostavimo da je cijeli svemir stvoren u isto vrijeme, to bi bilo prije otprilike 6.000 godina. 

Drugi, koji na stvaranje iz Postanka 1 gledaju na malo alegorijski i ne toliko doslovan način, razlikuju se u vjerovanjima o starosti svemira; neki kažu da je star nekoliko tisuća, drugi kažu da je star nekoliko milijuna ili milijardi godina

VIDI OVO: Je li Bog koristio ”Veliki prasak” u stvaranju svemira?

Biblija ne opisuje koliko je svemir star

Kao što je prethodno navedeno, Biblija nam specifično ne daje datum stvaranja svemira, no kaže da je Bog sve stvorio ”na početku”. (Postanak 1, 1) ”Početak” ovdje na hebrejskom znači ”bereshith” i znači ”glava”. 

Postanak 1 ponavlja izraz: „bijaše čak i večer i nakon toga bijaše jutro”, šest dana stvaranja, što je mnoge učenjake i kršćanske pismoznance navelo na vjerovanje da je svaki dan stvaranja imao 24 sata. Drugi tvrde da se riječ ”dan” na hebrejskom, ”yom”, koristi alegorijski i ne-doslovno na drugim mjestima u Starom zavjetu, kao što su mjesta gdje piše o ”danu Gospodina” te da se na isti način dan koristio i u Postanku 1. 

Kada se povijesni kontekst ljudi o kojima se govori u Postanku 1-11 uzme u obzir, stvaranje prvog čovjeka, Adama, može se staviti negdje u 4.000-tu godinu prije Krista. To se određuje prvi dio stvaranja, stoga i dalje postoji pitanje duljine dana stvaranja. Neki također ukazuju na mogućnost ”rupa” u pogledu zapisa Postanka 1. 

VIDI OVO: Jesmo li sami u svemiru? Evo što Biblija kaže!

Postoje različiti stavovi o starosti svemira

Mi ćemo uzeti tvrdnju koja kaže da je Bog stvarao u danima koji su trajali 24 sata, kao istinitu. No nije nužno da se protivimo informaciji koja kaže da bi Zemlja i svemir mogli biti stariji od 6.000 godina.

Moglo bi biti da je ”početak”, kojeg spominje Postanak 1, 1, početak Božje aktivnosti na Zemlji u pogledu donošenja otkupljenja Njegovom narodu. Ne vjerujemo da jedan ili drugi teološki stav predstavljaju značajne teološke probleme, kada se stave jedan nasuprot drugoga. 

Kada teolozi raspravljaju o razdoblju, ono što se uvijek ispituje jest motiv. Isto to se ispituje kada znanstvenici govore o svojim teorijama u pogledu starosti svemira. Mudro je ispitati motive i istražiti kakav pogled sam teoretičar ima na Boga. 

Izvor: Compellingtruth.org