NaslovnicaDuhovnostŠtite li anđeli gradove ili zemlje?

Štite li anđeli gradove ili zemlje?

Štite li anđeli cijele gradove ili zemlje? Biblija naziva Mihaela ”velikim knezom” koji štiti djecu Izraelovu (Dan 10,21; 12,1).

U Otkrivenju Krist šalje sedam poruka anđelima sedam crkava u Maloj Aziji, što možda znači da ti anđeli paze na cijele zajednice (Otk 1,20 ; 2,1.8; 12,18; 3,1.7.14).

Danielova knjiga spominje ”Kneza Perzije” i ”Kneza Grčke”, koji su, čini se, anđeli koji paze na te dvije zemlje (Dan 10,13; 10-21). Budući da se bore protiv Mihaela i Gabriela (dobrih anđela), čini se da su knezovi tih zemalja pali anđeli.

U Ponovljenom zakonu 32,8 piše: ”Kad je Višnji baštinu dijelio narodima, kad je razmještao sinove čovječje, odredi im međe po broju Božjih sinova.”

Neki bibličari smatraju da se taj odlomak odnosi na događaj s Babilonskim tornjem (2400.-2000. prije Krista). Svi su ljudi govorili jednim jezikom, no Bog je raspršio narode time što im je pobrkao jezik (Post 10-11).

Navodno u Postanku možemo izbrojiti sedamdeset nacija i usporediti ih sa sedamdesetero izraelske djece koja su otišla u Egipat (Post 46,27; Izl 1,5; usp. Broj 11,16).

Stoga neki to shvaćaju kao da je Bog podijelio ljude na sedamdeset naroda prema sedamdesetero djece Izraelove te tako omogućio svjetsku dominaciju Božjih izabranika nad narodima. No, to tumačenje sadrži nekoliko nelogičnosti.

Ako se u Izraelovoj predaji-povijesti Toranj babilonski spominje prije rođenja izraelske nacije, kako je Bog mogao podijeliti narode prema broju Izraelove djece kad Izrael u to vrijeme još nije ni postojao.

Morali bismo nagađati da je Bog odbrojio narode prema svojem predznanju o postojanju Izraela, no čini se da kontekst tog odlomka ne podupire takvo tumačenje.

U Septuaginti (LXX), u prijevodu Ponovljenog zakona piše ”anđeli Božji”, a ne ”djeca Izraelova”. Svici s Mrtvog mora stavljaju ”sinovi Božji” umjesto fraze (4QDeut).

Te tri verzije podudaraju se, za razliku od tradicionalnog masoretskoga hebrejskog teksta u kojemu stoji ”djeca Izraelova”. u Svicima s Mrtvog mora obično se ”sinovi Božji” tumače kao anđeli koji imaju istu ulogu kao i ”sinovi Božji” u Jobovoj knjizi (pogl. 1 – 2). Opisani su kao ”sinovi Božji”, ”sveti” i ”nebeski stražari”.

Čini se da je Bog dopustio anđelima da nadgledaju nacije, no dokazi upućuju na to da većinu tih anđela čine zli anđeli. (usp. Dan 10,13).

Autor: B. J. Oropeza; iz knjige ”99 odgovora na pitanja o anđelima, demonima i duhovnom ratovanju” (Stepress Zagreb)