Što anđeli rade
Foto: Unsplash

Što anđeli rade u nebu s Bogom? Trebamo pogledati u Poslanicu Hebrejima 1,14 i obratiti pozornost na termin služenja ili još bolje, božanskog služenja.

“Svi ti zar nisu službujući duhovi što se šalju služiti za one koji imaju baštiniti spasenje?”

Riječ iza ovog prijevoda se uobičajeno odnosi na svećeničku službu u Božjem hramu. Pisac Poslanice Hebrejima zna da su njegovi slušatelji bili upoznati sa službom svećenika u hramu. Zato su anđeli opisani kao poslani od Boga da vode nas, ovozemaljska bića u slavljenje Boga. Ako čitamo do kraja stiha, vidimo da su poslani od Boga kao dio našeg otkupljenja. Ovi službujući duhovi su poslani od Boga da pomognu u našem otkupljenju kako bismo se mogli pridružiti njima u slavljenju Boga otkupljenja.

Drugi najvažniji opis anđela je ovaj: oni vode Božji narod u proslavljanje otkupljenja. U posljednjoj knjizi Biblije, Knjizi Otkrivenja, ovo je očito. Anđeli na nebu stalno slave Boga kao rezultat otkupljenja koje je Janje zadobilo. Primijetite (i molim vas) pročitajte ove prelijepe stihove o slavljenju i posredovanju koje vode anđeli:

“I vidjeh, i začuh glas anđela mnogih uokolo prijestolja, i bića i starješina. Bijaše ih na mirijade mirijada i tisuće tisuća. Klicahu iza glasa:

”Dostojan je zaklani Jaganjac primiti moć, i bogatstvo, i mudrost, i snagu, i čast, i slavu, i blagoslov!” (Otkrivenje 5,11-12).

“I svi anđeli, što stajahu uokolo prijestolja i starješina i četiriju bića, padoše pred prijestoljem ničice, na svoja lica, i pokloniše se Bogu govoreći:

Amen! Blagoslov i slava, i mudrost, i zahvalnica, i čast, i moć i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen.” (Otkrivenje 7,11-12).

“I drugi jedan anđeo pristupi i sa zlatnom kadionicom stane na žrtvenik. I dano mu je mnogo kadale da ga s molitvama svih svetih prinese na zlatni žrtvenik pred prijestoljem. I vinu se dim kadi s molitvama svetih iz ruke anđelove pred lice Božje.” (Otkrivenje 8,3-4).

VIDI OVO: Anđeli čuvari: Postoje li i što Biblija kaže o njima?

Anđeli kao vođe slavljenja

Ovo je divan koncept: anđeli su vođe slavljenja. Slike anđela se mogu vidjeti u nekim velikim katedralama. U ovoj umjetnosti, anđeli se oslikavaju kako prinose tamjan, to jest, molitve svetih. Oni su vođe u molitvi, posredovanju i slavljenju.

Anđeli su vjesnici poslani od Boga na misiju s porukom da vode naše otkupljenje. Nisu glavni u ovom predmetu. Oni su službujući duhovi u priči o Bogu. Oduševljenje anđelima – vjesnici se može opasno približiti idolopoklonstvu.

Pogreška u obožavanju anđela umjesto Boga se pojavljivala kroz povijest. Zapravo, apostol Pavao je rekao crkvi u Kološanima da ne obožavaju anđele. Apostolu Ivanu je rečeno da se ne klanja anđelu kada mu se objavio. Anđeli slave Boga i poslani su da nas vode u slavljenje. Anđeli koji nas ne približavaju Kristovoj prisutnosti ne čine Božje djelo. Oni su buntovni, loši anđeli, često nazvani “demoni” ili “zli duhovi”.

Autor: Scot McKnight; Prijevod: Ivana R.; Iz knjige ”The Hum of Angels