Što je blud?

Što je blud? Odnosi li se samo ne seksualni nemoral ili i na neke duhovne stvari? Gdje Biblija govori o bludu?

Blud je izraz koji se u Bibliji koristi za spolno djelovanje koje se dogodi izvan granica bračnog saveza. Blud se također u Starom zavjetu simbolično primjenjuje na grijehe idolopoklonstva i otpadništva ili napuštanja Boga.

Što Biblija kaže: Što je blud?

Grčka riječ za blud je πορνεία, porneía, odakle i dolazi riječ pornografija. To je općeniti izraz za seksualni nemoral. Blud uključuje preljub, a to je čin oženjene osobe koja stupa u spolni odnos s nekim drugim, a ne sa svojim supružnikom. No, blud uključuje i upuštanje u bilo kakve seksualne odnose prije braka ili između dvoje ljudi koji nisu u braku.

Biblija puno govori o grešnim djelima tijela.

A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost … (Galaćanima 5, 19)

Općenito se čuje o bludnosti među vama, i to takvoj bludnosti kakve nema ni među poganima: da netko ima očevu ženu. (1. Korinćanima 5, 1)

Na popis stravičnih grijeha u Rimljanima 1, 29 apostol Pavao uključuje blud, misleći na sve vrste seksualnog nemorala. Isus spominje blud na popisu grijeha koji dolaze iz čovjekova srca:

“Ta iz srca izviru opake namisli, ubojstva, preljubi, bludništva, krađe, lažna svjedočanstva, psovke.” (Matej 15, 19)

Što Biblija kaže: Što je blud?
Foto: Pexels

Vrste seksualnog nemorala

Postoje mnoge vrste seksualnog nemorala jer ljudi u svojoj grešnosti smišljaju razne načine kako bi zadovoljili svoje tjelesne želje. Evo samo nekoliko primjera.

1. Sodomija: “Tko bi god sa živinom legao, treba ga kazniti smrću.” (Izlazak 22, 18)

2. Prostitucija: “Neka ne bude svetišne bludnice među izraelskim kćerima i neka ne bude svetišnog bludnika među izraelskim sinovima!” (Ponovljeni zakon 23, 18)

3. Incest: “Ne otkrivaj golotinje svoga oca ni golotinje svoje majke. Majka ti je, ne otkrivaj njezine golotinje!” (Levitski zakonik 18, 7)

4. Homoseksualnost: “Ne lijegaj s muškarcem kako se liježe sa ženom! To bi bila grozota.” (Levitski zakonik 18, 22)

Grijeh bluda krši sedmu zapovijed

“Ne učini preljuba!” (Izlazak 20, 14)

Sedma zapovijed trebala bi zaštititi integritet obitelji i bračne zajednice. Bog je stvorio seks za brak, a brak da bude sveta, cijenjena i časna institucija. Biblija poziva muževe i žene da se čuvaju isključivo jedni za druge kako se ne bi suočili s Božjom presudom: “Ženidba neka bude u časti u sviju i postelja neokaljana! Jer bludnicima će i preljubnicima suditi Bog” (Hebrejima 13, 4). Dakle, oni koji se ustrajno prepuštaju bludu, neće naslijediti kraljevstvo nebesko (1. Korinćanima 6, 9).

Postoji vrijeme za seksualne aktivnosti, ali tek nakon polaganja zavjeta. Od trenutka stupanja u brak u Božjem daru seksa može se uživati ​​u odgovarajućem kontekstu.

Grijesi zabranjeni u sedmoj zapovijedi, osim zanemarivanja potrebnih dužnosti, jesu i preljub, razvrat, silovanje, incest, sodomija i sve neprirodne požude; sve nečiste mašte, misli i naklonosti; svi nečisti razgovori ili njihovo slušanje; bezobzirni izgled; drsko ili lako ponašanje; neskromna odjeća …

Ako sam imao spolne odnose izvan braka, može li mi se još oprostiti?

Da, još uvijek se možete spasiti. Blud je jedan od mnogih grijeha koje ljudi čine, ali koji im se može oprostiti. Ljubav Božja je tako velika da On može izbrisati svu krivicu. Ima mnogo kršćana koji su u svojim ranijim danima činili blud, kao i druge grijehe, ali oprošteno im je i sada hode u zajedništvu s Gospodinom.

Bog oprašta, strpljiv je i milostiv. Ono što trebamo učiniti je doći pred Njega i priznati svoje grijehe, pokajati se i nastaviti nastojati izvršavati Njegovu volju. Naravno, ponekad ćemo zakazati, ali naše spasenje ne ovisi o tome koliko smo dobri. Temelji se na tome koliko je Bog dobar.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!