Što je kršćanstvo?

Kršćanstvo je više od zemaljske religije, kako svijet doživljava kršćanstvo. Što je doista kršćanstvo i tko su kršćani?

Izvori definiraju kršćanstvo kao abrahamsku, monoteističku religiju, koja je zasnovana na životu i podučavanjima Isusa iz Nazareta. Nadalje, izvori opisuju kršćanstvo kao jednu od najraširenijih religija u svijetu. No, kršćanstvo je zapravo više od religije. To je način života nebeskog kraljevstva.

Kršćanstvo ide dalje od doživljavanja Isusa Krista kao entiteta. Isus je veleposlanik neba na Zemlji, čija je misija bila otkupljenje izgubljenih duša. Također je živio kako bi nas učio i pokazao primjerom kako živjeti nebeskim načinom života.

Sjetimo se, Isus je rekao: „Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.“ (Ivan 14, 6) Za vrijeme svog života na Zemlji, Isus nas je uz muku učio kako, prema primjeru, živjeti savršenim životom.

Isus je bio zauzet pripremanjem nas za život u Božjem kraljevstvu, kao što je jasno opisano u Ivanovom evanđelju 14, 1-31. Kao dobar vođa, ne samo da uči, nego je svaku od svojih riječi stavio u djelo.

Stoga se na kršćanstvo ne treba gledati samo kao na religiju. Jasno je da se radi o načinu života nebeskog kraljevstva, kojeg je stvorio Bog, što nam je pokazao kroz Isusa Krista, koji je bio veleposlanik neba na zemlji, kako bi uvježbao i pripremao ljude za uzašašće, za trenutak kada ćemo biti primljeni i dočekani u Božje kraljevstvo, kao građani neba. (Filipljanima 3, 20-21)

Isus Krist je to jasno objasnio, kada je odgovorio svojim učenicima u Ivanovom evanđelju 14, 2: „U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: Idem pripraviti vam mjesto?“

Tko je kršćanin?

Kršćanin je osoba koja je prihvatila spasenje Isusa Krista, Duha Svetoga i koja je odabrala neprestano živjeti život na kakav ju je pozvao Krist, slušajući svakodnevna vodstva Duha Svetoga.

Stvarni kršćanin zna da je kršćanstvo kultura neba i da je mora upiti duša, kako bi osoba postala potvrđeni građanin Božjeg kraljevstva. Biti kršćanin ne zasniva se na tome koliko smo puta išli u crkvu, koliko puta plaćamo desetak ili kako proslavljamo Uskrs, Božić ili korizmu.

Mnogi ljudi misle da su kršćani jer su službenici u Božjoj kući ili zato što su sinovi, kćeri, supruge pastora. No kako bi osoba bila potvrđeni kršćanin potrebno je znatno više od obavljanja crkvenih aktivnosti, prisustva na Biblijskim proučavanjima ili na drugim događajima, koji se odvijaju u ime kršćanstva. Jedina stvar koja nas kvalificira kao kršćane jest naše predanje Kristu, razapinjanje naših života, kako bismo mogli živjeti Kristolikim životima.

Kršćanin nije osoba koja samo čita svakodnevno Bibliju ili koja propovijeda. To su stvari koje čak i Sotona može raditi i koje može raditi bolje od nas. Jer, svatko može čitati Bibliju i proučavati ono što piše u njoj, no kršćanin je osoba koja živi Bibliju svojim bližnjima.

Pravi kršćanin je osoba čiji je život živ i hodajući predstavnik Krista i nebeskog kraljevstva. Kao pravi kršćani trebamo biti svjetionici u tami koja vlada oko nas. Naši životi bi trebali svijetliti Božjom svjetlošću, kako bi privukli ljude prema Bogu. Trebamo se suzdržavati od utjecaja svijeta, koji bi ugušili naše svjetlo.

Što je kršćanstvo
Foto: Unsplash

Sada kada znamo što znači kršćanstvo i što znači biti pravi kršćanin, recimo nešto o tome što podrazumijeva biti kršćanin. Ako smo kršćani trebamo težiti sljedećem.

1. Trebamo težiti življenju svetih života

Ako želimo biti pravi kršćani, trebamo se držati pravila, kako su opisana u 2. Korinćanima 7, 1, gdje nas se potiče na pročišćavanje od svake prljavštine, koja može zagaditi tijelo i duh.

Također nas se uči da trebamo biti savršeni u svetosti i u našem strahu od Boga. 1. Petrova 1, 15-16 također uči da trebamo biti jednako sveti, kao što nas je Bog pozvao da budemo sveti.

Od trenutka kada predamo naše živote Isusu Kristu i kada odaberemo hodati Njegovim putem, odvojili smo se za Boga, kako bismo postali Njegovi. Stoga, trebamo biti sveti u Njemu, jer je i On svet. Najbolji način kako možemo biti sveti jest da držimo Božje zapovjedi, kao što nam je rečeno u 1. Ivanovoj 2, 3-4.

2. Trebamo aktivno hodati i živjeti po vjeri u Isusa Krista

Jedna od osobina, koja razlikuje kršćanina od drugih ljudi, jest njegova sposobnost življenja po vjeri. Vjera je ono što nas dovodi do spasenja (Efežanima 2, 8-9) i to je potvrđeno u 2. Korinćanima 5, 7; trebamo hodati po vjeri, a ne na temelju onoga što vidimo.

Biti kršćanin znači da trebamo biti spremni živjeti po vjeri, jer je Bog vjeran Bog, koji želi da se uvijek pouzdamo u Njega, a Bogu možemo udovoljiti samo po vjeri. (Hebrejima 11, 6)

3. Trebamo živjeti u ljubavi i truditi se uvijek svima pokazivati Božju ljubav

Ljubav je najveća zapovijed koju nam je Bog dao i samo na temelju ljubavi možemo imati miran suživot, jedni s drugima. Bog je sam pokazao ljubav. Bog jest ljubav, a 1. Ivanova 4, 16 govori nam da svatko onaj tko živi u ljubavi živi u Bogu i Bog živi u njemu.

Biti kršćanin znači naučiti živjeti sa svima koji nas okružuju. Trebamo naučiti ”zatvoriti oko” na njihove nedostatke, trebamo biti brzi u opraštanju i trebamo živjeti u miru i skladu, kao što je opisano u 1. Petrovoj 4, 8.

4. Trebamo biti otvorenog uma za glas i vodstvo Duha Svetoga

Biti kršćanin ne znači samo ispovijedati Krista ustima, nego i biti spreman i u mogućnosti otvoriti naša srca i umove, za glas Duha Svetoga.

Trebamo biti spremni boraviti u Duhu u svakome trenutku; ne trebao se zamarati ili biti zavedeni svjetovnošću. (1. Ivanova 2, 15-17)

Slušanje glasa Duha Svetoga, u svako vrijeme, jedini je način kako možemo biti usklađeni s Božjom mudrošću, jer, kao što je objašnjeno u Ivanovom evanđelju 14, 26, Duh Sveti podučit će nas svim stvarima.

5. Trebamo živjeti Kristovim životom

Konačno, biti pravim kršćaninom znači da trebamo biti spremni staviti na stranu naše stare načine života i da trebamo živjeti Kristovim životom. Ovo je obično najteže za mnoge, jer su život i Kristovi načini u izravnoj suprotnosti sa svjetovnim načinom življenja.

Svatko tko želi slijediti Krista, mora biti spreman otpustiti sve svjetovne užitke i treba biti spreman živjeti svetim životom.

Kršćanstvo je više od zemaljske religije, kako svijet doživljava kršćanstvo.

To je nebeski način života, kultura koju nam je na Zemlju donio Isus Krist i koja uči svakoga onoga tko se pokajao i tko želi biti kandidat Božjeg kraljevstva.

Jedina svrha kršćanstva jest ispraviti grješne načine svijeta i pripremiti nas za nadolazeće Božje kraljevstvo, kako bismo mogli boraviti u tom kraljevstvu zauvijek. (Ivan 3, 16)

Autor: Emmanuel Abimbola; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Christianity.com

PROČITAJTE JOŠ: