Što točno kršćani slave na Božić?

Za vrijeme blagdana možete vidjeti mnoštvo anđela, Djed Božićnjak će biti svagdje i svi će sanjati o bijelom Božiću. No što točno kršćani slave na Božić?

Isusovo rođenje

Može izgledati kao da je komercijalizacija preuzela Božić, no u originalu Božić označava Isusovo rođenje koje se dogodilo prije više od 2.000 godina. Isusovo rođenje promijenilo je svijet. Godine računamo kao prije i poslije Krista (ili Anno Domini ili godina Gospodnja).

Njegovo rođenje je naviješteno

Davno prije Isusova rođenja, oko 700 godina prije Krista, prorok Izaija pisao je o rođenju Isusa kao Spasitelja svijeta. Izaija 9 piše: „Ali će se raspršiti tmina! Zemlja, gdje sad vlada nevolja, ne ostaje zamračena! U prvo vrijeme osramotili su zemlju Zebulunovu i zemlju Naftalijevu. Ali u posljednje vrijeme časti on put na moru, zemlju s one strane Jordana, okolinu neznabožačku. Jer nam se rodi dijete, Sin se rodi. Vlast počiva na plećima njegovim, ‘čudo od savjetnika’ glasi ime njegovo, ‘Jaki Bog, ‘Otac vječni’, ‘Knez mira’“. (Izaija 9, 1; 5)

VIDI OVO: 10 biblijskih stihova koji su predvidjeli Isusovo rođenje 

Isus je Bog

Isus nije samo posebna osoba; On je Bog koji je postao čovjekom. U Ivanu 1, 1 i 14 čitamo: „U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog. I Riječ tijelom postade i nastani se među nama i vidjesmo slavu njegovu – slavu koju ima kao Jedinorođenac od Oca – pun milosti i istine“.

VIDI OVO: Zablude o Božiću u koje kršćani trebaju prestati vjerovati

Bog je postao čovjekom

Prekrasno je to što je svemoćni Bog bio spreman poniziti se i u Isusu Kristu postati čovjek koji je mogao platiti plaću za naše grijehe i tuge. U Filipljanima 2, 5b-11 Pavao piše pjesmu divljenja i kaže: „Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu: On, iako Bog u čovjeku, nije se smatrao važnim držati se svoje jednakosti s Bogom, već se te jednakosti odrekne preuzevši ulogu sluge, postavši ljudima sličan; obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, smrti na križu. Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom, da se na ime Isusovo pogne svatko tko prebiva na nebu, na zemlji i pod zemljom. I svaki će jezik priznati: “Isus Krist jest Gospodin!” – na slavu Boga Oca“.

VIDI OVO: Što je Advent i na koji je način povezan s Božićem?

Zbog Isusa možemo doći Bogu

Kao ljudska bića, ne možemo sami po sebi doći Bogu. U ovim tijelima ne možemo biti prihvatljivi Bogu. Sagriješili smo i zbog toga ne možemo prebivati u Božjoj prisutnosti, no kroz Isusa Krista Bog se spustio do nas. Isus je otvorio Njegove ruke i pozvao nas: „Dođite meni svi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vam dati počinka“. (Matej 11, 28) Ovaj poziv vrijedi i danas. Biblija kaže: „A svima, koji ga primiše, dade vlast, da budu djeca Božja. Onima, koji vjeruju u ime njegovo“. (Ivan 1, 12)

VIDI OVO: Kojeg je datuma Isus zapravo rođen?

Prekrasan božićni dar

Mogli biste reći: Isus je najbolji dar kojeg je Bog dao čovječanstvu. Rimljanima 6, 23 kaže: „Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem“. Hajdemo proslaviti ovaj prekrasan dar! Ne zaboravite primiti ovaj dar u ovome životu: Isuse, hvala Ti što si došao na Zemlju i oslobodio me od grijeha i što si došao kako bi obnovio naš odnos s Bogom, Ocem.

Autor: Marten Visser; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net