Što možemo pokloniti Isusu za Njegov rođendan?

Što možemo pokloniti Isusu za Njegov rođendan? Donosimo najmanje 7 duhovnih darova. Razmislite o njima!

Da možete dati samo jedan dar Isusu Kristu, koji bi to bio dar? Kakav bi dar želio? Isus je rekao:

“Ako tko hoće ići za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka me slijedi.” (Marko 8, 34)

Naš Spasitelj želi da dođemo k Njemu, da se pokajemo i prihvatimo ga kao svoga Spasitelja i Gospodina. Najbolji dar koji možemo dati Isusu smo mi.

7 darova koje možemo pokloniti Isusu za rođendan

1. Ponizno srce

Vjerujem da je iznimno teško, ako ne i nemoguće, dati sebe Isusu ako nemamo ponizno srce. Potrebna je poniznost da prepoznamo vlastitu ništavost u odnosu na Spasitelja. Kada smo ponizni, lakše je prihvatiti da imamo grijehe i slabosti za koje se trebamo pokajati.

Pokajanje je proces i na nama je da poduzmemo prvi korak: priznamo grijehe Gospodinu i krenemo uskim putem vjere.

2. Služiti drugima

Služiti Isusu znači služiti drugima, a dar služenja drugima jedan je od najvećih duhovnih darova koje možemo dati Isusu. Razmislite kome i na koje načine možete pomoći? Koga možete ohrabriti? Koga možete uputiti na pravi put?

“Što god učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste.” (Matej 25, 40)

3. Svakodnevno proučavati Božju Riječ

Božja Riječ zasigurno je najbolji način na koji možemo znati što Isus želi da činimo. Isus sigurno želi da čitamo Njegove riječi i izvršavamo ih.

Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe. (Jakovljeva 1, 22)

4. Imati vjeru tijekom kušnji

Imati vjeru u Isusa tijekom ozbiljnih životnih kušnji ponekad može biti vrlo teško. Ako se upravo sada borite s kušnjom, odluka o povjerenju u Gospodina je prekrasan duhovni dar koji možete dati Spasitelju. Vjerujte da je On u kontroli i da izvodi sve na dobro.

PROČITAJTE: Molitva u nevolji

5. Podijeliti Radosnu vijest

I reče im: “Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju.” (Marko 16, 15)

Mi smo Isusove ruke, noge, usta, uši … Da, moramo reći izgubljenima kakvog smo Spasitelja upoznali i od čega i njih može spasiti.

6. Radovati se, neprestano moliti i zahvaljivati

To ne znači da nikad nećemo iskusiti tugu ili da nećemo imati nevolje, ali i usred takvih teških situacija možemo se radovati jer smo spašeni i naša su imena u Knjizi života. Također, svaki dan imamo puno razloga za zahvalnost.

Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu. (1. Solunjanima 5, 16-18)

7. Biti doživotni učenik

Neprestano stjecanje znanja o našem Gospodinu i Njegovom životu, službi i djelima jedno je od svojstava koje trebamo razvijati tijekom života.

Ako prestanemo učiti, prestat ćemo napredovati, a bez napretka ne možemo biti korisni za Njegovo kraljevstvo.