Što znači da Isus spašava?

Samo Isus spašava, jer je dao svoj život kao otkupninu za mnoge. On koji je bio bez grijeha, umro je za nas grešnike.

Postoje samo dvije mogućnosti nakon što okončamo život na ovoj zemlji: nebo ili pakao. To je naša vječna sudbina, i taj izbor moramo donijeti. Bog nas toliko voli da je pronašao način da nas dovede k sebi nakon smrti.

Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. (Ivan 3, 16)

U Djelima apostolskim čitamo da su se apostol Pavao i njegov suradnik Sila našli u zatvoru, a stražar je bio znatiželjan kada je čuo kako pjesmom slave Boga. Pitao ih je: “Gospodo, što moram učiniti da se spasim?” Odgovor je isti za nas i danas: “Vjeruj u Gospodina Isusa i spasit ćeš se …” (Djela 16, 31).

Isus spašava, ali tko je On?

Većina ljudi zna da je Isus bio čovjek koji je živio u Izraelu prije otprilike 2000 godina. Mnogi ga ljudi, čak i iz drugih religija, drže za dobrog učitelja i/ili proroka. I dok su te stvari istinite za Isusa, one ne bilježe tko je uistinu Isus, niti objašnjavaju kako ili zašto spašava.

Bog je postao ljudsko biće u Isusovoj osobi kako bi nas spasio. Njegov je plan bio da ovo dijete izraste u čovjeka koji će voditi bezgrešan život do kraja i učiti ljude da vole Boga i jedni druge. Njegov Sin je učinio nevjerojatne, čudesne stvari kako bi ljudima dokazao da je Bog.

Jedne noći, kad je bio s grupom svojih učenika, vojnici su došli po Isusa. Dopustio je da ga se uhiti, pretuče, zlostavlja – kao zločinca. Sljedećeg dana, dopustio je da ga razapnu na drveni križ. Neki su Mu se rugali. Ostali su plakali od tuge. Znali su da će umrijeti, ali nisu imali pojma zašto.

A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. (Rimljanima 5, 8)

Sin Božji, Isus Krist, sve je to voljno učinio kao žrtvu za grešnike – tebe i mene (Ivan 10, 15). Dok je visio na križu, ime svake osobe koja će ikada postojati i griješiti mu je prošlo kroz um i znao je da pati za nas. Da, i tvoje je ime prošlo kroz njegov um.

Zašto se trebamo spasiti?

Biblija izjavljuje da je svako ljudsko biće koje je ikada živjelo sagriješilo.

Na zemlji nema pravednika koji, čineći dobro, ne bi nikad sagriješio. (Propovjednik 7, 20)

Zbog naših grijeha, svi zaslužujemo Božji sud. Bog je savršeno pravedan, tako da ne može dopustiti da grijeh i zlo budu nekažnjeni. Budući da je Bog beskonačan i vječan, a budući da je sav grijeh u konačnici protiv Boga (Psalam 51, 4), vječna smrt je jedina pravedna kazna za grijeh. Zbog toga se trebamo spasiti.

U osobi Isusa Krista, Bog je sebe žrtvovao u naše ime, plativši beskonačnu i vječnu kaznu koja je trebala pasti na nas.

Njega koji ne okusi grijeha Bog za nas grijehom učini da mi budemo pravednost Božja u njemu. (2. Korinćanima 5, 21)

Zbog svoje velike ljubavi prema nama, Isus je položio svoj život, pravedan za nepravedne, plativši kaznu koju mi nismo mogli platiti. Tri dana nakon što je Sin umro, vratio se u život, pokazujući da je on zaista Bog i da je njegova smrt dovoljna. Cijena je plaćena i pakao više nije jedino odredište za ljude. Čovječanstvo sada ima izbor.

Koga Isus spašava?

Isus spašava one koji žele primiti Njegov dar spasenja, one koji u potpunosti vjeruju samo u njegovu žrtvu kao otkupninu za grijehe.

Bog je već učinio sve što je potrebno učiniti kako bi nam omogućio pristup svom Kraljevstvu. Dao nam je svoga Sina, Isusa Krista, da preuzme kaznu koju zaslužujemo. Sve što trebate učiniti je svim srcem vjerovati da je Isus spasenje koje Bog nudi.

Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen. (Rimljanima 10, 9)

Vjerujte da je On jedini koji može platiti za vaše grijehe. Vjerujte u Njega i vaša će fizička smrt postati vrata početka vašeg vječnog života s Bogom. Stvoritelj svemira dao vam je ovaj dar potpuno besplatno. Sve što trebate učiniti je uzeti u svoje ruke sa zahvalnim srcem.

PROČITAJTE JOŠ: