Dvije su stvari, dvije slavne i divne stvari koje Duh Sveti čini dok nas vodi. Dohvatilo ih je nadahnuće i stavilo na tiskanu stranicu za našu pouku: “Sam Duh svjedoči zajedno s našim duhom da smo djeca Božja.”

Ako bi postojala ikakva sumnja u vezi s našim obećanim nasljedstvom, onda bi bilo razloga za brigu. Zbog toga nam Gospodin to čini dvostruko sigurnim i dvaput jasnim, dajući nam dvostruki dokaz.

Prvo, daje nam samu Riječ Gospodnju. Biblija nam tako govori i to bi samo po sebi trebalo biti dovoljno. Kad Riječ Gospodnja to izjavljuje, onda bismo, ako prihvatimo uvjete na hladnoj, goloj, jasnoj izjavi Riječi, trebali zahtijevati naše nasljedstvo kao djeca Gospodnja. Čak ako neke emocije i ne zahvate naše srce i ne ushite našu dušu, možemo stajati svojim nogama na stijeni i reći: “Tako to kaže Biblija i ja to vjerujem.”

VIDI OVO: 6 načina na koje Duh Sveti pomaže vjernicima

Samo po sebi to je divno, ali Gospodin nas ne ostavlja tu. Imamo i dodatno svjedočanstvo Duha Svetoga. Kako je divno čuti zvuk toga tihog glasa koji ispunjava srce radošću, a dušu slavom! Kako je čudesan šapat božanskog glasa koji vam govori da ste dijete Božje! Otkupljeni ste i možete pogledati gore u lice vječnosti te povikati: “Abba, Oče.”

Kako je divno da Duh svjedoči zajedno s našim duhom i kaže nam da smo djeca Božja! To je dvostruka potvrda velike i slavne činjenice. Je li ostalo imalo mjesta za sumnju kad Duh Sveti tako govori?

Autor: Charles S. Price