3 stvari koje Isus nikad nije obećao

Stvari koje Isus nikad nije obećao su život bez boli, bez bolesti i materijalno bogatstvo. Mnogi su u zabludi, jer vjeruju da s Njim to mogu imati.

U Bibliji nam je Isus dao obećanja koja uvijek vrijede za nas vjernike. Međutim, postoje obećanja koja Isus nikad nije dao, ali ljudi ih očekuju. Važno je da svaki vjernik svim srcem zna Božja obećanja, ali jednako je važno ukloniti svaku lažnu iluziju ili očekivanje u životu vjernika.

U nastavku su tri najčešće stvari u koje ljudi vjeruju, ali Isus nikad nije obećao.

1. Život bez tuge i boli

Biblija nikad nije govorila o tome da je život lagan i pošten. U stvari, Biblija detaljno opisuje neke teške situacije koje su Božji ljudi iskusili, tako da se ne iznenadimo ako se u životu suočimo s njima.

Biblija nam daje određene stihove na koje bismo se mogli osloniti kad god se suočimo s problemima u svom životu. Jasno, Isus nije rekao vjernicima da će, ako vjeruju u Njega, živjeti bez problema i boli. Umjesto toga, On želi da znamo da kada smo tužni i tjeskobni, možemo u Njemu pronaći utjehu i mir. Kroz našu bol postajemo bliži Gospodinu.

2. Zdrav život

Lako je povjerovati da ako prihvatite Isusa kao svog Spasitelja, On vas nikada neće zanemariti u svakom dijelu vašeg života. Ne zaboravimo da nam je Bog podario naša fizička tijela. Nismo besmrtni, što znači da smo još uvijek ranjivi na fizičku bol i bolest.

Čak i u Bibliji postoji puno zapisa o ljudima koji su bili bolesni. Isus je ozdravio neke od njih, ali ne sve. Poanta je u tome da nam Bog nikada nije obećao fizički zdrav život dok smo živi. Na vama je kako ćete se brinuti za svoje tijelo. Uostalom, Bog gleda na zdrav duh više nego na zdravo tijelo.

“Uistinu, tjelesno vježbanje malo čemu koristi, a pobožnost je svemu korisna jer joj je obećan život – sadašnji i budući.” (1. Timoteju 4, 8)

3. Lagodan život

Bitno je naglasiti da se Isus zapravo nije protivio novcu, jer čovjek mora imati dovoljno za život, ali mrzio je da ljudi obožavaju novac. Isus u Mateju 6 kaže:

“Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti; ili će uz jednoga prianjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.” (Matej 6, 24)

Isus nikada nije obećao vjernicima napredan ili bogat život. To bi bilo u suprotnosti s onim što On uči: gomilati bogatstvo na nebu, a ne materijalno bogatstvo.

Vjerovati Bogu ne znači da ćete živjeti lagodnim životom. Prihvaćanje Njega kao svog Spasitelja ne znači da više nikada nećete doživjeti teškoće. Život koji živimo ne odnosi se na to koliko smo bogati, koliko smo zdravi ili u kakvom luksuzu uživamo. Radi se o tome da trebamo živjeti ovaj život da bismo ugodili i služili Bogu. Usredotočimo se na to!

PROČITAJTE OVO: