4 stvari koje će vam pomoći da vratite ljubav u brak

Svaka od sljedećih stvari može vam pomoći da vratite ljubav u svoj brak, ili da obogatite ljubavnu vezu koju već imate s bračnim partnerom.

Svaki od njih bavi se nekom učestalom iluzijom o ljubavi, od kojih su neke u prošlosti možda utjecale i na vas. Pomno ih razmotrite; potom ću vam pokazati na koji su način pomogle onome paru s kojim sam vas upoznao na početku ovoga poglavlja.

1) Iz Riječi Božje mogu naučiti što je to ljubav. Ona je racionalna, a ne iracionalna. Mogu razumjeti ljubav, a to razumijevanje može rasti tijekom čitavog mojega života.

Možda o tomu nikada niste razmišljali na ovaj način, ali cijela je Biblija zapravo ljubavna priča iz koje možemo učiti – priča o stalnoj Božjoj ljubavi prema često ne baš dopadljivoj ljudskoj rasi. To je ljubav koja ne odustaje. Na svim stranicama Biblije vidimo kako Bog doziva, njeguje, pazi i čini sve najbolje za one koje ljubi, uvijek nastojeći privući k Sebi muškarce i žene, dječake i djevojčice. Jedan redak kao da lijepo sažima sve to: «Iz daljine mu se Jahve ukaza: Ljubavlju vječnom ljubim te, zato ti sačuvah milost» (Jeremija 31:3).

Stari Zavjet govori o ljubavnoj vezi između Gospodina Jahve i Izraelaca, ljubavnoj vezi koja je često bila nalik ljubavi muža prema zabludjeloj ženi, koji je odlučan da će ju vratiti k sebi bez obzira na njezinu neugodnu prošlost.

U Novome Zavjetu se otkrivenje širi kako bi predstavilo zapanjujuću sliku Božje ljubavi prema svim ljudima – bezgranične ljubavi – kada prinosi krajnju žrtvu kako bi nas uveo u krug Svoje vječne pažnje i brige. Vidimo ga u obličju Isusa, Čovjeka spremnog otići u smrt kako bi učinio ono što je najbolje za one koje ljubi. Redak Ivan 3:16 kaže nam tko su ti koje ljubi: «Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.»

Kada bismo morali sažeti sve što se o ljubavi može naučiti iz biblijskoga proučavanja Božjega odnosa prema čovječanstvu, to bi se moglo ovako pojednostavniti: Ljubav uvijek čini ono što je najbolje za osobu prema kojoj je usmjerena. To je ono što ljubav jest, i ono što ljubav čini, i u vezi toga nema ničeg misterioznog.

Međutim, možda je misteriozna motivacija takve ljubavi. Što je ono što nas potiče da želimo činiti samo najbolje za one koje volimo? Odgovor, ponovo zasnovan na biblijskome principu, je da ljubav u voljenoj osobi prepoznaje jedinstvenu vrijednost, i odlučuje tu vrijednost trajno afirmirati na pozitivan način. Ljubav je stvar odluke.

Naravno, iz Pisma se može naučiti još mnogo toga o ljubavi. Kada razmatramo svakodnevni život Gospodina Isusa Krista, vidimo kako On iskazuje savršenu ljubav u svakoj situaciji. Možemo učiti iz primjera. U petome poglavlju Poslanice Efežanima nalazimo opis načina kako Isus Krist iskazuje ljubav prema crkvi, a taj nam se opis daje kao savršeni obrazac bračne ljubavi. A trinaesto poglavlje 1 Poslanice Korinćanima pokazuje nam narav ljubavi uz konkretne opise postupanja ljubavi, posebice u trenutcima iskušenja. Još jednom učimo kako je ljubav uvijek stvar odluke, potkrijepljena djelom.

Stoga nema razloga da budemo neinformirani u vezi ljubavi. Možemo učiti iz Riječi Božje, jedinoga točnog izvora informacija, i doznati što ljubav jest i što ljubav čini. Svi mi moramo razumjeti ljubav kako bismo ju izgrađivali u svojemu braku, a to nam je sasvim moguće jer imamo Pismo.

Foto: Pixabay

2) Ljubav nije jednostavna ni laka: to je umijeće koje moram željeti naučiti i pritom uložiti život u to. Mogu naučiti kako voljeti.

Ovim se principom ispravlja ustaljena zabluda o ljubavi, posebno zastupljena među tinejdžerima koji vjeruju da je od svih stvari na svijetu ljubav najlakše shvatiti; da je voljeti lako, te da to ne zahtijeva ni razmišljanje ni trud. Drugim riječima, misle da nitko ne treba učiti o ljubavi, niti uopće razmišljati o njoj. Treba samo činiti ono što vam se čini prirodno!

Činjenica je ipak da ljubav ima visoku cijenu. Od onoga koji voli ona zahtijeva mnogo, čak i kada mu davanje pričinja čistu radost. Budete li činili ono što vam se čini prirodno, bit ćete u krivu skoro čitavo vrijeme. Ljubav je umijeće koje se uči, i disciplina koju valja održavati. Umijeće ljubavi mogli bismo usporediti s umijećem muziciranja ili bilo kojega drugoga vida discipliniranoga života. Ja sam osobno proveo mnogo godina izučavajući medicinu, a potom sam učio kako teoriju praktično primijeniti. Što je najvažnije, toliko sam želio usvojiti medicinsku praksu da sam bio spreman sve što imam uložiti u to. Mnogo godina kasnije sam umijeću voljenja svoje supruge pristupio na isti način!

Ako želite savladati umijeće ljubavi, i ako želite nagradu nevjerojatno sretnog braka, tada ćete morati naučiti principe izgradnje ljubavi u braku, i svakodnevno ih prakticirati. A iznad svega morate htjeti učiti i biti spremni u to uložiti čak i život. Iz iskustva mogu reći da je to vrijedno truda.

A kako se uči? Ponovo, Biblija sadrži potrebne informacije. Najveću koncentraciju lekcija na temu umijeća ljubavi prema bračnome drugu možete pronaći u Pjesmi nad pjesmama, o čemu ćemo govoriti u dvanaestome poglavlju. Ali čitava je Biblija protkana odlomcima koji nude izravne upute na temu umijeća ljubavi. Razmotrit ćemo mnoge od njih. Istinski životni problemi nisu nevezani za Riječ Božju, a vi ćete uvidjeti da vam Biblija govori sve što trebate znati kako biste postali vrhunski ljubavnik, bilo da ste muž ili žena.

3) Ljubav je aktivna sila koju kontroliram svojom voljom. Nisam bespomoćni rob ljubavi. Mogu odlučiti voljeti.

Važno je razumjeti ovaj princip u kontekstu propagandne paljbe koja uporno sugerira da je ljubav nekontrolirani osjećaj koji dođe i ode poput ptice lutalice, da ona nepozvana sleti i hirovito odleti. Većina filmova velikih i malih ekrana, kojima je tema presudni susret dečka i cure, presudni prekid ljubavne veze ili presudna rastava braka, zasniva se upravo na pretpostavci da je ljubav osjećaj koji se jednostavno dogodi. Ili se pak ne dogodi. Ili se dogodi, pa se onda prestane događati, te je stoga nemoguće ponovo vratiti taj osjećaj kada jednom ode.

Istina je ipak da je ljubav aktivna moć koju bismo trebali moći kontrolirati snagom volje. Niste puki «sužanj ljubavi,» kako to kaže stanovita pjesma. Ako ste kršćanin, i ako vam Božja ljubav žarko sjaji u srcu, tada možete vlastitim umom odlučiti voljeti; možete učiniti sve što je potrebno kako biste vratili ljubav u svoj brak, i možete odbiti robovanje prolaznim emocijama.

4) Ljubav je sila koja stvara ljubav kada ju naučim davati, umjesto da ju se trudim privlačiti.

Ljude se danas poplavom marketinga uči da moraju biti dopadljivi kako bi bili voljeni. Govori im se da će postati privlačniji ako odaberu onu pravu pastu za zube, parfem, pjenu za brijanje, šampon ili dezodorans. Zapravo, postoji beskrajan popis proizvoda koji skoro jamče da će vam potencijalni ljubavnici pohrliti na vrata ili vas početi zaustavljati na ulici. Naše medijski orijentirano društvo mjeri dopadljivost trima ključnim mjerilima: popularnost, seksipilnost i korištenje onih pravih proizvoda.

Međutim, Božja Riječ pokazuje nam u čemu je istinska tajna dopadljivosti i poželjnosti bračnome partneru. Ona podrazumijeva davanje ljubavi umjesto da se trudimo privući i zadobiti ljubav – a to je važna tajna za koju zna razmjerno malo ljudi. Pozor! Mnoge se pogreške počine u ime ljubavi. Morate naučiti ljubav davati na biblijski način koji istinski zadovoljava supružnikove potrebe i želje. Biblija pokazuje kako voljeti mudro i istinski.

NAJNOVIJE!